Search

Result: Found records: 3.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Rozwój turystyki w granicach Parku Krajobrazowego Gór Sowich w świetle zapisów strategii rozwoju gmin
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Go to
2. The Tourist Trails Development in the Protection Plans of the Lower Silesian Landscape Parks
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Go to
3. Audyt krajobrazowy a realizacja zapisów europejskiej konwencji krajobrazowej w Polsce na przykładzie wybranego obszaru podmiejskiego Wrocławia
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Go to
Page