Search

Result: Found records: 6.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Motywy polskich inwestycji bezpośrednich – przykład przedsiębiorstw z województwa łódzkiego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
2. Doświadczenia procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw regionu łódzkiego. Próba weryfikacji modelu uppsalskiego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
3. Podejście sieciowe w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
4. Charakterystyka globalnego rynku obligacji klimatycznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
5. Cardiac Rehabilitation in Heart Failure. Part I, Mechanism
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 21, No. 1/2018 2018 Go to
6. Profesor Franciszek Gronowski – Niezawodny Przyjaciel
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
Page