Search

Result: Found records: 3.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Wpływ I wojny światowej na stan i strukturę ludności miasta Krakowa. Badanie przy użyciu wariantowych projekcji demograficznych
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 2 2015 Go to
2. Model Bourgeois-Pichata w badaniach demograficzno-historycznych
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 4 2016 Go to
3. Piśmienność mieszkańców Krakowa w pierwszej połowie XIX wieku. Uwarunkowania demograficzne i społeczno-gospodarcze
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Go to
Page