Search

Result: Found records: 2.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Średnie tempo zmian liczby absolwentów z tytułem magistra w Polsce
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 18 (2018) 2018 Go to
2. POPULARNOŚĆ USŁUGI CARSHARING W GRUPIE WIEKOWEJ 18–25 LAT NA PRZYKŁADZIE SZCZECINA
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (47) 2019 2019 Go to
Page