Search

Result: Found records: 6.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Changes in Bar Velocity and Muscular Activity During the Bench Press in Relation to the Load Lifted
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Go to
2. Liberalizacja międzynarodowego handlu usługami w warunkach kryzysu negocjacji WTO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Go to
3. Historia i teologia czwartej ewangelii w świetle "Żydów" Janowych
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2018 2018 Go to
4. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 20 września 2018 roku, I KZP 5/18
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2019 (27) 2019 Go to
5. Commentary to the Supreme Court resolution of 20 september 2018, I KZP 5/18
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2019 (27) 2019 Go to
6. Marek Olejnik, Antroponimia starostwa grabowieckiego (XVI–XVIII w.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, ss. 348
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Go to
Page