Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Biblioteka Szczecina Humanistycznego

Film. Historia i Konteksty

Historiografia Pomorska

Pedagogika Szkoły Wyższej

Rozprawy i Studia

Słownictwo Pism Stefana Żeromskiego

Studia i Rozprawy

Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki