Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Dziedzina nauk humanistycznych


archeologia

Odkryć to, co pozornie nieznane. Megality Pomorza Zachodniego


historia

Tadeusz Białecki. Studia i materiały z historii Pomorza Zachodniego

„Utajony w każdym geniusz pracy i służby obywatelskiej”: Ernesta Adama (1868–1926) działalność publiczna

Cmentarze na przedmieściach Lwowa. Przedmieścia północno-wschodnie. Tom I

Historyczne aspekty dydaktyki

II Rzeczpospolita. Historia i konteksty

Profesor Zdzisław Chmielewski. Opowieść o Rektorze i Jego Uczelni

Z dziejów polskiej przysięgi wojskowej

12 Pułk Ułanów Podolskich w ikonografii, mapach i dokumentach (1917) 1919–1947

Z myślą o Niepodległej. Działalność polityczna i społeczna Zdzisława Konrada Próchnickiego (1875–1939)

Cmentarze na przedmieściach Lwowa. Przedmieścia południowo-zachodnie. Tom II

Materiały źródłowe do działalności norweskich armatorów w Gdańsku i Gdyni w latach 1919–1939

TRIBVNVS MILITVM. Kariery senatorskie rzymskich trybunów wojskowych w epoce Sewerów

Liga Narodowa na Rusi 1890–1920. Fragment historii pracy polskiej na kresach południowo-wschodnich


językoznawstwo

Człowiek i świat w języku subkultur

Rodzina

Efekt humorystyczny w dowcipach werbalnych z perspektywy lingwistyki kognitywnej. Rozważania teoretyczne i analiza empiryczna

Słownik nazw miast województwa zachodniopomorskiego

Semantic Motivation of Plant Names – A Contrastive Analysis of Latin, Polish and English

Polski słownik asocjacyjny. Dwie dekady. Tom 1. Od bodźca do reakcji


literaturoznawstwo

Transcende te ipsum. O sztuce życia w listach prof. Zygmunta Mysłakowskiego i Joanny Kulmowej

Grafomania i inne pokusy

Inga Iwasiów dla średnio zaawansowanych. Studia, eseje, relacje

Żydoswaros. Oświeceniowy poemat heroikomiczny i polemika wokół niego

Znalezione pod łóżkiem

Życie świadome. O nowoczesnej prozie intelektualnej Ireny Krzywickiej

Rytm schowany w tekście. Adam „Łona” Zieliński i kultura popularna


nauki o sztuce

Franz Kugler (1808–1858), Hans Lutsch (1854–1922) i Hugo Lemcke (1835–1925). Z dziejów badań nad sztuką Pomorza Zachodniego


Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu


nauki o kulturze fizycznej

Uniwersyteckie Muzeum Olimpizmu

Refleksje o lekcji wychowania fizycznego. Podręcznik akademicki


Dziedzina nauk społecznych


ekonomia i finanse

Nudges jako narzędzia behawioralnej polityki publicznej i ich akceptowanie w Polsce

Relacja lekarz–pacjent w warunkach dostępu do internetowej informacji o zdrowiu

Ekonomika inwestycji infrastrukturalnych i taborowych w sektorze kolejowym – wybrane zagadnienia

Analiza finansowa i rynek kapitałowy

Przedsiębiorstwo wobec internacjonalizacji. Modele, strategie, finansowanie

Wiedza ekspercka a ekonometryczne modelowanie cen gruntów w aglomeracji szczecińskiej

Finanse publiczne w obliczu pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie. Perspektywa lokalna

Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw – zbiór zadań


geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Marketing miejsc – ujęcie przestrzenne

Prawne i ekonomiczno-finansowe determinanty realizacji zadań publicznych przez samorząd terytorialny w Polsce

Marketing miast i regionów. Perspektywa produktowa

Wyzwania rynku pocztowego w kontekście infrastruktury krytycznej oraz cyfryzacji gospodarki

Współczesna turystyka. Środowisko - Człowiek - Gospodarka

Turystyka osób z niepełnosprawnościami w świetle badań własnych


nauki o bezpieczeństwie

Edukacja dla bezpieczeństwa w teorii i praktyce Uniwersytetu Szczecińskiego

Analiza poziomu i poczucia bezpieczeństwa w świetle działań policji w województwie zachodniopomorskim

Prawne, merytoryczne, organizacyjne i informacyjne mechanizmy zarządzania sytuacjami kryzysowymi w zinstytucjonalizowanym systemie bezpieczeństwa państwa


nauki o komunikacji społecznej i mediach

W salonie międzykulturowości. „Magazyn Polsko-Niemiecki DIALOG” w latach 1987–2017

Rynek usług telekomunikacyjnych jako obszar oddziaływania internetu

Mosty nad granicą. Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska w latach 1997–2015

Z dala od egocentrycznej metropolii. Obraz prowincji w filmie


nauki o polityce i administracji

Wieczni Prezydenci. Przypadek Rzeszowa


nauki o zarządzaniu i jakości

Blockchain w szkolnictwie wyższym – podstawy teoretyczne, doświadczenia i wyzwania

Zarządzanie statkiem i załogą na towarowych statkach handlowych Polskiej Żeglugi Morskiej we wspomnieniach Eugeniusza Borawskiego

Trust in leadership in the international context of enterprise organizational culture. Theoretical and empirical analysis

Proces podejmowania decyzji w organizacjach – teoria i praktyka

Palety ładunkowe. Teoretyczne i praktyczne wymiary eksploatacji w aspekcie zrównoważonego rozwoju

Determinanty konkurencyjności transportu intermodalnego w Europie

Wizualizacja danych, informacji i wiedzy

Grywalizacja w nauce programowania – platforma FGPE

Jean-Rodolphe Perronet – prekursor naukowego zarządzania

Zarządzanie dokumentacją – aspekty prawne i historyczne


nauki prawne

Kreacyjna funkcja prawodawcy

Odpowiedzialność kontraktowa organizatora turystyki

Wpływ podziałów religijnych, narodowych i etnicznych na procesy polityczne w Syrii


nauki socjologiczne

Wpływ pandemii COVID-19 na preferencje podróżnych w transporcie kolejowym

Zachowania nabywcze podróżnych w kontekście zrównoważonego rozwoju transportu

Niepełnosprawność. Po/nowoczesne rozważania

Analiza poziomu jakości nauczania w podmiotach edukacyjnych województwa zachodniopomorskiego – podejście wielokryterialne

Wolontariat młodzieży w liceum ogólnokształcącym

O potrzebie zwiększenia aktywności zawodowej kobiet w Polsce


pedagogika

Niepubliczne szkoły podstawowe w Szczecinie w latach 1989–2014

Uniwersytet - raport z rubieży

Niezbędnik młodego nauczyciela

Kierowane odkrywanie matematyki we wczesnej edukacji

Uniwersytety na rubieżach - Konteksty semantyczne, historyczne, naukowe i edukacyjne

Lekcja wychowania fizycznego w nauczaniu wczesnoszkolnym

Matematyka dla pedagogów. Wokół liczb


psychologia

Genetyczne ryzyko nowotworowe kobiet. Mutacja BRCA w perspektywie psychologicznej


Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych


matematyka

Math & Art. Visual Ways To Represent Symbolic Mathematical Concepts


nauki fizyczne

Korekcja wad wzroku dla optyków okularowych


Dziedzina nauk teologicznych


nauki teologiczne

Zen jako droga duchowa dla chrześcijan

Dynamika religijności rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Studium psychologiczno-pastoralne

Wpływ prawa państwowego na życie Kościoła i kościelnych osób prawnych – zagadnienia fundamentalne

Biblia uwikłana w przemoc. „Mroczne strony” Biblii w nauczaniu religii

Kościół i wiara w prawie cywilnym materialnym i procesowym