Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Dziedzina nauk humanistycznych


archeologia

Odkryć to, co pozornie nieznane. Megality Pomorza Zachodniego


historia

Tadeusz Białecki. Studia i materiały z historii Pomorza Zachodniego

Profesor Zdzisław Chmielewski. Opowieść o Rektorze i Jego Uczelni

12 Pułk Ułanów Podolskich w ikonografii, mapach i dokumentach (1917) 1919–1947


językoznawstwo

Semantic Motivation of Plant Names – A Contrastive Analysis of Latin, Polish and English

Słownik nazw miast województwa zachodniopomorskiego

Rodzina


literaturoznawstwo

Grafomania i inne pokusy

Inga Iwasiów dla średnio zaawansowanych. Studia, eseje, relacje


nauki o sztuce

Franz Kugler (1808–1858), Hans Lutsch (1854–1922) i Hugo Lemcke (1835–1925). Z dziejów badań nad sztuką Pomorza Zachodniego


Dziedzina nauk społecznych


ekonomia i finanse

Ekonomika inwestycji infrastrukturalnych i taborowych w sektorze kolejowym – wybrane zagadnienia

Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw – zbiór zadań

Wiedza ekspercka a ekonometryczne modelowanie cen gruntów w aglomeracji szczecińskiej


geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Marketing miejsc – ujęcie przestrzenne

Współczesna turystyka. Środowisko - Człowiek - Gospodarka

Turystyka osób z niepełnosprawnościami w świetle badań własnych


nauki o bezpieczeństwie

Edukacja dla bezpieczeństwa w teorii i praktyce Uniwersytetu Szczecińskiego

Analiza poziomu i poczucia bezpieczeństwa w świetle działań policji w województwie zachodniopomorskim


nauki o komunikacji społecznej i mediach

Z dala od egocentrycznej metropolii. Obraz prowincji w filmie


nauki o polityce i administracji

Wieczni Prezydenci. Przypadek Rzeszowa


nauki o zarządzaniu i jakości

Palety ładunkowe. Teoretyczne i praktyczne wymiary eksploatacji w aspekcie zrównoważonego rozwoju

Jean-Rodolphe Perronet – prekursor naukowego zarządzania


nauki prawne

Wpływ podziałów religijnych, narodowych i etnicznych na procesy polityczne w Syrii


nauki socjologiczne

Zachowania nabywcze podróżnych w kontekście zrównoważonego rozwoju transportu

Wpływ pandemii COVID-19 na preferencje podróżnych w transporcie kolejowym

Niepełnosprawność. Po/nowoczesne rozważania

Wolontariat młodzieży w liceum ogólnokształcącym

Analiza poziomu jakości nauczania w podmiotach edukacyjnych województwa zachodniopomorskiego – podejście wielokryterialne


pedagogika

Niepubliczne szkoły podstawowe w Szczecinie w latach 1989–2014

Uniwersytet - raport z rubieży

Lekcja wychowania fizycznego w nauczaniu wczesnoszkolnym

Uniwersytety na rubieżach - Konteksty semantyczne, historyczne, naukowe i edukacyjne


psychologia

Genetyczne ryzyko nowotworowe kobiet. Mutacja BRCA w perspektywie psychologicznej


Dziedzina nauk teologicznych


nauki teologiczne

31.05–1.06.2023 Szczecin