Refleksje o lekcji wychowania fizycznego. Podręcznik akademicki

ISBN: 978-83-7972-654-7    ISBN (online): 978-83-7972-655-4 OAI    DOI: 10.18276/978-83-7972-655-4
CC BY-SA   Open Access 

.

Rok wydania:2023
Dziedzina:Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina:nauki o kulturze fizycznej
Autorzy: Danuta Umiastowska ORCID
Uniwersytet Szczeciński

Informacje

Wersja elektroniczna publikacji dostępna na licencji CC BY-SA 4.0 po 12 miesiącach od daty wprowadzenia do obrotu: grudzień 2023