Math & Art. Visual Ways To Represent Symbolic Mathematical Concepts

ISBN: 978-83-7972-624-0    ISBN (online): 978-83-7972-681-3 OAI    DOI: 10.18276/978-83-7972-681-3
CC BY-SA   Open Access 

.

Rok wydania:2023
Dziedzina:Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
Dyscyplina:matematyka
Autorzy: Małgorzata Makiewicz ORCID
Uniwersytet Szczeciński

Informacje

Data udostępnienia wersji cyfrowej na licencji CC-BY-SA: grudzień 2023
Publikacja “Math & Art. Visual Ways To Represent Symbolic Mathematical Concepts” jest anglojęzyczna wersją książki „Math & Art. Wizualne drogi do reprezentacji symbolicznych pojęć matematycznych”, Szczecin 2022,

Pobierz cały numer

Plik numeru