Niezbędnik młodego nauczyciela

ISBN: 978-83-7972-680-6    ISBN (online): 978-83-7972-682-0 OAI    DOI: 10.18276/978-83-7972-682-0
CC BY-SA   Open Access 

.

Rok wydania:2023
Dziedzina:Dziedzina nauk społecznych
Dyscyplina:pedagogika
Słowa kluczowe: teacher school education pedagogy pedagogical thought self-improvement assessment responsibility educational law cooperation with parents
Redakcja: Anna Godzińska
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Małgorzata Mikut
Uniwersytet Szczeciński

Informacje

Publikacja wydana wspólnie z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ISBN: 978-83-89882-53-0

Data wydania: październik 2023

Pobierz cały numer

Plik numeru

Abstrakt

The Handbook of a Young Teacher is a publication designed for early career teachers; it can be used by teachers of all levels of education. The aim of the monograph is to provide an insight into areas that may be challenging, especially during the period of taking your first teaching steps. The individual chapters have been compiled by female teachers and one male teacher, both working in schools on a daily basis and also researchers in the field of pedagogy in the broad sense. The authors draw attention to responsibility in pedagogical work, explain what pedagogical thinking is and why self-improvement is so important for high levels of learning. The publication also addresses the issue of assessment, as well as cooperation and communication between teachers and parents. Each part of the book consists of a theoretical introduction to the area, to be followed by methodological and guidance considerations with inspiring examples of good practice. Thus, the monograph is the result of the merging of two worlds: scientific and didactic achievements.

Bibliografia

1.#PytamSprawdzamKlikam, www.wakelet.com/wake/cdwXjPoadqEbeuA9aTviY (dostęp: 23.08.2023).
2.Akademia Khana, www.pl.khanacademy.org/ (dostęp: 23.08.2023).
3.Arden P., Cokolwiek myślisz, pomyśl odwrotnie, Insignis Media, Kraków 2008.
4.Baba od polskiego, www.facebook.com/babaodpolskiego (dostęp: 23.08.2023).
5.Babiuch M., Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów?, WSiP, Warszawa 2007.
6.Babka od histy, www.facebook.com/babkaodhisty (dostęp: 23.08.2023).
7.Banasiak M., Współpraca rodziców ze szkołą w kontekście reformy edukacji w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013.
8.Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji, www. bc.ore.edu.pl/dlibra (dostęp: 23.08.2023)
9.Biblioteka Pedagogiczna im. H. Radlińskiej w Szczecinie, https://zcdn.edu.pl/kategoria/biblioteka/ aktualnosci-biblioteka/ (dostęp: 23.08.2023).
10.Bogunia-Borowska M., Kultura odpowiedzialności, w: Kultura (nie)odpowiedzialności, red. M. Bogunia- Borowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021.
11.Bogunia-Borowska M., Wprowadzenie, w: Kultura (nie)odpowiedzialności, red. M. Bogunia-Borowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021.
12.Boszczyk N., Jak wprowadzać ocenianie kształtujące, portal programu „Pomagaj się uczyć”, CEO, www.pomagajsieuczyc.ceo.org.pl/materialy/jak-wprowadzac-ocenianie-ksztaltujace/ (dostęp: 23.08.2023).
13.Brownell J., Reagowanie na komunikaty, w: Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, red. J. Stewart, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
14.Burzawa J., Lewandowska W., Ptaszek W., Ukraińskie nastolatki w polskich szkołach, Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy „Refleksje” 2022, nr 6, www.refleksje.zcdn.edu.pl/wp-content/ uploads/2022/11/Refleksje-6-2022.pdf (dostęp: 23.08.2023).
15.Centrum Edukacji Obywatelskiej, www.facebook.com/fundacjaCEO (dostęp: 23.08.2023).
16.Chutorański M., Nie(tylko)ludzkie wymiary edukacji. W stronę pedagogiki nieantropocentrycznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020.
17.CLUE PR, Generacja Z wchodzi do gry. Raport na temat konsumpcji treści przez młodych, www. cluepr.pl/generacja-z-wchodzi-do-gry-raport-na-temat-konsumpcji-tresci-przez-mlodych/ (dostęp: 23.08.2023).
18.Covey R. S., Komunikacja synergiczna, w: Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, red. J. Stewart, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
19.Cywiński Z., Świadomość prawna, w: Socjologia prawa. Główne problemy i postacie, red. A. Kojdera, Z. Cywiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.
20.Czerepaniak-Walczak M., Dyskurs odpowiedzialności w edukacji. Teleologiczne perspektywy kształtowania charakteru w „płaskim” świecie, w: Oblicza kultury, Człowiek – poznanie – twórczość, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
21.Czerepaniak-Walczak M., O stawaniu się nauczycielem: niektóre pytania o kształcenie i doskonalenie nauczycieli, w: Kształcenie nauczycieli w systemie studiów uniwersyteckich, red. B. Baran, L. Horyń, Wydawnictwo Zapol, Szczecin 2004.
22.Czerepaniak-Walczak M., Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej nauczyciela, GWP, Gdańsk 2006.
23.Czerepaniak-Walczak M., Proces emancypacji kultury szkoły, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
24.Dębski M., Flis J., Zdrowa Szkoła. Ocena jakości relacji szkolnych w świetle ogólnopolskich wyników badań uczniów i nauczycieli. Raport z badań – część 1. Fundacja Dbam o Mój Zasięg, Gdynia 2022, www.dbamomojzasieg.pl/wp-content/uploads/2022/11/Zdrowa-szkola-raport-z-badan. pdf?fbclid=IwAR03Hk1eIaQgGzqZXsgqOLfBaiGRj45l_AChAuXyczpwlj7utHmsHZmv6PQ (dostęp: 23.08.2023).
25.Digitalni i kreatywni, www.facebook.com/groups/digitalniikreatywninauczycielezpasja (dostęp: 23.08.2023).
26.Dobra szkoła, red. K. Platowska, Dom Wydawniczy EGO, Warszawa 2004.
27.Dyktanda online, www.dyktanda.online/ (dostęp: 23.08.2023)
28.Dzierzgowska I., Rodzice w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców, Wydawnictwo CODN, Warszawa 2000.
29.Edukacja na tik tok, www.facebook.com/edukacjanatiktoc/ (dostęp: 23.08.2023)
30.Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele, Warszawa 2020, red. J. Pyżalski, EduAkcja, www.zdalnie.edu-akcja.pl (dostęp: 23.08.2023).
31.Edukacja zdalna w czasie pandemii, edycja I i II, www.centrumcyfrowe.pl/edukacja-zdalna (dostęp: 23.08.2023).
32.EduTriki nauczycieli, www.facebook.com/groups/1167821443571787 (dostęp: 23.08.2023).
33.Epstein J.L., School, Family and Community Partnerships: Your Handbook for Action, Office of Educational Research and Improvement, Waszyngton, D. C. 2003.
34.Europeana, www.europeana.eu/p l(dostęp: 23.08.2023).
35.Europejska karta praw i obowiązków rodziców, www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/prawa-rodzicow (dostęp: 23.08.2023).
36.Federacja Bibliotek Cyfrowych, www.fbc.pionier.net.pl/ (dostęp: 23.08.2023).
37.Filek J., Filozofia odpowiedzialności XX wieku, Znak, Kraków 2003.
38.Filek J., Ontologizacja odpowiedzialności. Analityczne i historyczne wprowadzenie w problematykę, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 1996.
39.Flis J., Dębski M., Młode głowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym. Raport z badania dotyczącego zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości i sprawczości wśród młodych ludzi, http://mlodeglowy.pl (dostęp: 23.08.2023).
40.Florkiewicz-Borkowska M., Możesz zmieniać świat! O odwadze, zaangażowaniu i budowaniu poczucia sprawczości, www.kulczykfoundation.org.pl/edukacja/baza-wiedzy/Mozesz_Zmieniac_Swiat_ O_Odwadze_Zaangazowaniu_I_Budowaniu_Poczucia_Sprawczosci?fbclid=IwAR33rLgJH8JORf5fONZLfFBjN8c2ZuvpEZf_ XhU0AJ2QnzWc8gZq4zceTQw (dostęp: 23.08.2023).
41.Fontana D., Psychologia dla nauczycieli, Zysk i S-ka, Poznań 1998.
42.Ford M., Świt robotów. Czy sztuczna inteligencja pozbawi nas pracy?, przeł. K. Łuniewska, CDP, Warszawa 2017.
43.Fuller L.L., Anatomia prawa, przeł. R. Tokarczyk, Daimonion, Lublin 1993.
44.Gajewska G, Gajewska J., Współpraca z rodzicami. Wskazówki, programy, scenariusze spotkań, PEKW „GAJA”, Zielona Góra 2012.
45.Gordon T., P.E.T.: Parent effectiveness training, New American Library, New York 1975.
46.Gordon T., Wychowanie bez porażek w szkole, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1995.
47.Gorzeńska O., Krawczyk A., Projekt zmiana. O edukacji inaczej, www.projektzmiana.com (dostęp: 23.08.2023).
48.Gorzeńska, O., Projekt zmiana. Od frustracji do satysfakcji z pracy w szkole - warsztatownik, Gdynia 2021.
49.Gorzeńska, O., Radanowicz E., Zmiany, innowacje, eksperymenty. W poszukiwaniu inspiracji. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli, ORE, Warszawa 2019, www.ore.edu.pl/2020/02/zmiany-innowacje- eksperymenty-w-poszukiwaniu-inspiracji-poradnik-dla-dyrektorow-szkol-i-nauczycieli/ (dostęp: 23.08.2023).
50.Hawranek M., Szkoły do których chce się chodzić (są bliżej niż myślisz), Znak, Kraków 2021. Hornby G., Improving Parental Involvement, Pearson, London 2000.
51.Hornby G., Parental Involvement in Childhood Education, Springer, New York 2011.
52.Innowacyjny nauczyciel, www.facebook.com/groups/1709362942678686 (dostęp: 23.08.2023). Jadczak-Nowacka M., Rodzice w szkole. Kłopot czy pomoc?, WSiP, Warszawa 2007.
53.Jakubiak K., Geneza relacji i współpracy rodziny i szkoły w polskiej myśli pedagogicznej oraz praktyce edukacyjnej od XIX do połowy XX wieku, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2014, nr 4.
54.Jankowiak B., Jaskulska S., Kształcenie na odległość w Polsce w czasie pandemii COVID-19. Raport, www.drive.google.com/file/d/1lYprhMptB3p6AnMeh8WzfZLNvihfY_HF/view (dostęp: 23.08.2023).
55.Jankowska A., Rozmowy z rodzicami. Poradnik dla nauczycieli, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2012.
56.Jaskulska, S. Dopierała O., Mruczyk M., Racinowskiej R., Staszczuk A., Ocenianie zachowania. Jak robić to lepiej? Trzy modele oceniania zachowania z komentarzem, Wydawnictwo UAM, Poznań 2023.
57.Jonas H., Zasada odpowiedzialności: etyka dla cywilizacji technologicznej, przeł. M. Klimowicz, Platan, Kraków 1996.
58.Kapuścińska-Kozakiewicz J., Budowanie pozytywnych relacji z rodzicami, „Życie Szkoły” 2020, nr 7. Karadağ E., The Factors Effecting Student Achievement, Springer International Publishing, New York 2017.
59.Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2016/C nr 202.
60.Kawecki M., Głos rodziców się liczy, „Edukacja i Dialog” 1998, nr 10.
61.Klus-Stańska D., Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
62.Konieczna A., Szkoła wobec rodziców dziecka śle funkcjonującego w roli ucznia, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2010.
63.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483, ze zmianami.
64.Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20.11.1989, Dz.U. 1991, nr 120, poz. 526.
65.Kosińska E., Rodzice a szkoła. Krótki poradnik psychologiczny, Rubikon, Kraków 1999.
66.Krastew I., Nadeszło jutro. Jak pandemia zmienia Europę, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2020.
67.Kreatywni nauczyciele, www.facebook.com/groups/514856458701871/ (dostęp: 23.08.2023).
68.Kupisiewicz C., Kupisiewicz M., Słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
69.Kwatera A., Kultura pedagogiczna rodziców i nauczycieli a jakość ich współpracy – uwarunkowania, możliwości, bariery, w: Odpowiedzialność, wspólnotowość, współpraca w szkole, red. A. Kwatera, J.M. Łukasik, S. Kowal, Impuls, Kraków 2018.
70.Kwieciński Z., Struktura i treść odpowiedzialności nauczycielskiej i pedagogicznej, w: Odpowiedzialność jako wartość i problem edukacyjny, red. A.M. de Tchorzewski, Wydawnictwo WERS, Bydgoszcz 1998.
71.Learning Apps, www.learningapps.org/ (dostęp: 23.08.2023).
72.Lekcja z wychowawcą, www.facebook.com/groups/lekcjazwychowawca/ (dostęp: 23.08.2023).
73.Lewowicki T., Przemiany oświaty; szkice o ideach i praktyce edukacyjnej, Żak, Warszawa 1997.
74.Łaski A., Prawo i sprawiedliwość w sentencjach, myślach i aforyzmach, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1998.
75.Łobocki M., Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 1985.
76.Madalińska-Michalak J., Poczucie odpowiedzialności zawodowej nauczycieli. Studium teoretyczno- -empiryczne, IBE, Warszawa 2003.
77.Marek L., Odpowiedzialność, w: Kalejdoskop. Współczesne pojęcia pedagogiczne, red. M. Czerepaniak- Walczak, S. Iwasiów, Wydawnictwo Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2021.
78.Margaret M., Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, przeł. J. Hołówka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
79.Marody M., Odpowiedzialność, nieodpowiedzialność, współodpowiedzialność, w: Kultura (nie)odpowiedzialności, red. M. Bogunia-Borowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021.
80.Mathigon, www.mathigon.org/polypad (dostęp: 23.08.2023).
81.McEwan E.K., Jak sobie radzić z rodzicami, którzy są źli, zmęczeni, bezradni lub po prostu stuknięci, WSiP, Warszawa 2008.
82.MEiN www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka (dostęp: 23.08.2023).
83.Mendel M., Nauczyciel z uczniem, rodzicami i lokalną społecznością. Koncepcja partnerstwa edukacyjnego, w: Pedagogika wczesnoszkolna dyskursy, problemy, rozwiązania, red. D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Warszawa 2009.
84.Mendel M., Rodzice i szkoła. Jak współuczestniczyć w edukacji dzieci?, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.
85.Mendel M., Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000.
86.Michalik M., O niektórych paradoksach odpowiedzialności, w: Odpowiedzialność jako wartość i problem edukacyjny, red. A. M. de Tchorzewski, Wydawnictwo WERS, Bydgoszcz 1998.
87.Mikut M., Jedyną stałą jest zmiana. Z czym mierzą nauczyciele, którzy myślą o przyszłości swoich uczniów (i własnej)?, Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy „Refleksje” 2019, nr 4.
88.Mikut M., O stawaniu się sobą. Praktyki pedagogiczne oparte na teoriach wychowania antyautorytarnego, Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy „Refleksje” 2021, nr 2.
89.Mikut M., Odnaleźć swój żywioł. Kreatywność w edukacji, czyli jak odejść od szkoły niemocy, Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy „Refleksje” 2022, nr 1.
90.Mikut M., Wiedzieć, kim się jest, Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy „Refleksje”, 2022, nr 6.
91.Mikut M., Zaangażowanie w: Kalejdoskop. Współczesne pojęcia pedagogiczne, red. M. Czerepaniak-Walczak, S. Iwasiów, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2021.
92.Nauczyciele i rodzice. W poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy, red. I. Nowosad, M. J. Szymański, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra–Kraków, 2004.
93.Nauczyciele z pasją, www.facebook.com/groups/249042825892761 (dostęp: 23.08.2023).
94.Niemierko B., Między ocena szkolną a dydaktyką, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1991.
95.Ninateka, www.ninateka.pl/ (dostęp: 23.08.2023).
96.Nowak A., Spotkania z rodzicami. Jak uatrakcyjnić wywiadówkę?, G&P, Poznań 2000.
97.Nowicka-Kozioł M., Odpowiedzialność w świetle alternatyw współczesnego humanizmu, Wydawnictwo WSPS, Warszawa 1993.
98.Nowosad I., Kultura szkoły w rozwoju szkoły, Impuls, Kraków 2019.
99.Nowosad I., Perspektywy rozwoju szkoły. Szkice z teorii szkoły, IBE, Warszawa 2003.
100.Olechowska A., Rodzice w szkole – demaskowanie mitów, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2017, T. XXXVI, z. 1, s. 171–186. DOI: 10.17951/lrp. 2017.36.1.171.
101.Ocenianie kształtujące, www.facebook.com/groups/ocenianieksztaltujace/ (dostęp: 23.08.2023).
102.OK zeszyt, www.facebook.com/groups/OKzeszyt/ (dostęp: 23.08.2023).
103.Ossowska M., Wzór demokraty, Daimonion, Lublin 1992.
104.Ostrowska U., Doświadczanie wartości edukacyjnych w szkole wyższej, Wydawnictwo WSP Bydgoszcz, Bydgoszcz 1998.
105.Paliga M., Jak nauczyciele czują się w swojej pracy. Ogólnopolskie badanie dobrostanu zawodowego nauczycieli, Librus 2023, Jak nauczyciele czują się w swojej pracy [RAPORT Z BADANIA] (librus. pl) (dostęp: 23.08.2023).
106.PAP, Ponad pięć aktów dziennie. Inflacja prawa też idzie na rekord, 2022, www.businessinsider.com. pl/twoje-pieniadze/prawo-i-podatki/ponad-piec-aktow-dziennie-inflacja-prawa-tez-idzie-na-rekord/ sqj6019 (dostęp: 23.08.2023).
107.Pedagogika t. 1, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
108.Pilczyński J., Toniemy w paragrafach, „Rzeczpospolita”, 31 maja 2005, www.archiwum.rp.pl/artykul/ 549739_Toniemy_w_paragrafach.html (dostęp: 23.08.2023).
109.Pilich M., Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, wyd. VI, Warszawa 2015, art. 44(b), www.sip.lex. pl/#/commentary/587712663/510103/pilich-mateusz-ustawa-o-systemie-oswiaty-komentarz-wyd- -vi?cm=URELATIONS (dostęp: 23.08.2023).
110.Piszko A., Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Warszawa 2018, art. 44(b). www.sip.lex.pl/#/commentary/ 587761429/558869/piszko-agata-ustawa-o-systemie-oswiaty-komentarz?cm=URELATIONS (dostęp: 23.08.2023).
111.Podstawa programowa, www.podstawaprogramowa.pl (dostęp: 23.08.2023).
112.Podstawa programowa, www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podstawa-programowa7 (dostęp: 23.08.2023).
113.Polak K., Partnerstwo między nauczycielami i rodzicami a nauczyciel w roli lidera, w: Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu, red. S. Kwiatkowski, J. Michalak, Difin, Warszawa 2011. Polona, www.polona.pl/ (dostęp: 23.08.2023).
114.Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, www.unic.un.org.pl/dokumenty/deklaracja.php (dostęp: 23.08.2023).
115.Przemek Staroń, www.facebook.com/przemek.staron.5 (dostęp: 23.08.2023).
116.Quizizz, www.quizizz.com/?lng=pl (dostęp: 23.08.2023).
117.Radanowicz E., www.ewaradanowicz.com (dostęp: 23.08.2023).
118.Radlińska H., Pisma pedagogiczne, t. 1–3, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1961.
119.Redelbach A., Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2002.
120.Rodziewicz E., „Szkoły myślenia” w edukacji. Praktyki myślenia wychowawczego – teorie – orientacje edukacyjne w: Edukacja wobec zmiany społecznej, red. J Brzeziński, L. Witkowski, Edytor, Poznań–Toruń 1994.
121.Rodziewicz E., Ejże!! – to „odpowiedzialność” stanowi wyzwanie wychowawcze dzisiaj? (wystąpienie konferencyjne online 20 maja 2021 roku podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dekonstrukcja i rekonstrukcja znaczeń wychowawczych przestrzeni i form odpowiedzialności”, Uniwersytet Gdański).
122.Rogers C., Client-centered therapy, Houghton-Mifflin, Boston 1951.
123.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Dz.U. 2019 r., poz. 373.
124.Sala lekcyjna Europana, www.europeana.eu/pl/europeana-classroom (dostęp: 23.08.2023).
125.STATUT NIEUMARŁY. Wzór statutu szkoły z komentarzem, red. Ł. Korzeniowski, Stowarzyszenie Umarłych Statutów, Gródek, 2021, Stan prawny na 1.12.2021 r., www.statut.umarlestatuty. pl/uploads/Statut_Nieumarly_96ed3fc9b0.pdf (dostęp: 23.08.2023).
126.Sterna D., Oś świata – blog poświęcony m.in. ocenianiu kształtującemu www.osswiata.ceo.org.pl/ author/dsterna/ (dostęp: 23.08.2023).
127.Sterna D., Uczę (się) w szkole, CEO, Warszawa 2014.
128.Sterna D., Uczę się uczyć. Ocenianie kształtujące w praktyce, CEO, Warszawa 2016.
129.Sterna D., W szkole jest OK. Ocenianie kształtujące w praktyce, CEO, Warszawa 2018.
130.Stróżyński K., Ocenianie szkolne, w: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, t. 3, Żak, Warszawa 2004.
131.J. Suchecka, Young power. 30 historii o tym, jak młodzi zmieniają świat, Znak, Kraków 2020. D. Sumpter, Osaczeni przez l1cz3y. O algorytmach, które kontrolują nasze życie. od Facebooka i Google’a po fake newsy i bańki filtrujące, przeł. R. Kosarzycki, Copernicus Center Press, Kraków 2019. Supebelfrzy RP, www.superbelfrzy.edu.pl (dostęp: 23.08.2023).
132.Superbelfrzy, www.facebook.com/superbelfrzy (dostęp: 23.08.2023).
133.J. Szczepański, Partnerstwo nauczyciela i ucznia, Wydawnictwo CDN, Kielce 1978.
134.Szczęsny Z., Bogusław Śliwerski: dokończyć solidarnościową rewolucję w oświacie (wywiad), 2016, https:// okiemnauczyciela.pl/boguslaw-sliwerski-dokonczyc-solidarnosciowa-rewolucje-w-oswiacie- wywiad/ (dostęp: 23.08.2023).
135.Szempruch J., Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne, Impuls, Kraków 2013.
136.Szkoła ponownie czy szkoła od nowa? Jak wygląda powrót do stacjonarnej edukacji? Raport CEO. www.ceo.org.pl/wp-content/uploads/2022/07/szkola_ponownie_czy_szkola_od_nowa_publikacja_ centrum_edukacji_obywatelskiej_czerwiec2021.pdf (dostęp: 23.08.2023).
137.Szymański M.J., Kryzys i zmiana. Studia nad przemianami edukacyjnymi w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2001.
138.Śliwerski B., Myśleć jak pedagog, GWP, Sopot 2010.
139.Śliwerski B., Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryczne, GWP, Gdańsk 2007.
140.Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Impuls, Kraków 1998.
141.TED-Ed, www.ed.ted.com/ (dostęp: 23.08.2023).
142.TIK w edukacji, www.facebook.com/groups/tikwedukacji (dostęp: 23.08.2023).
143.Tłuściak-Deliowska A., Czyżewska M., Tu chodzi o wspieranie mojego ucznia… czyli studium teoretyczno- empiryczne o ocenianiu kształtującym i klimacie szkoły, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2020.
144.Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, www.facebook.com/TEAorg (dostęp: 23.08.2023).
145.Ustawa z 14.12.2016 r. prawo oświatowe, Dz.U. 2017, poz. 59.
146.Ustawa z 7.09.1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. 1991, nr 95 poz. 425.
147.Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. 2022, poz. 2230.
148.Wenda A., Jak zeszyt pomaga (się) uczyć, portal programu „Pomagaj się uczyć” CEO, www.pomagajsieuczyc.ceo.org.pl/materialy/jak-zeszyt-pomaga-sie-uczyc/ (dostęp: 23.08.2023).
149.Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa. Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Ars boni et aequi, Poznań 2021.
150.Współpraca z rodzicami, red. G. Koźmiński, Wydawnictwo K.K., Złotów 2001.
151.Zachodniopomorski Kwartalnik Oświatowy „Refleksje”, www.refleksje.zcdn.edu.pl/ (dostęp: 23.08.2023).
152.ZaTIKowani nauczyciele, www.facebook.com/groups/zatikowaninauczyciele/ (dostęp: 23.08.2023).
153.Zawadzki F., Z rozważań nad odpowiedzialnością, „Studia Filozoficzne” 1983, nr 4. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, www.zcdn.edu.pl/ (dostęp: 23.08.2023).
154.Zdun M., Virtus virtualis jako metafora i symptom kultury (nie)odpowiedzialności, w: Kultura (nie)odpowiedzialności, red. M. Bogunia-Borowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021.
155.Ziembiński Z., O pojmowaniu sprawiedliwości, Daimonion, Lublin 1992.
156.Zintegrowana Platforma Edukacyjna, www.zpe.gov.pl/ (dostęp: 23.08.2023).