Prawne, merytoryczne, organizacyjne i informacyjne mechanizmy zarządzania sytuacjami kryzysowymi w zinstytucjonalizowanym systemie bezpieczeństwa państwa

ISBN: 978-83-7972-663-9    ISBN (online): 978-83-7972-664-6 OAI    DOI: 10.18276/978-83-7972-664-6
CC BY-SA   Open Access 

.

Rok wydania:2023
Dziedzina:Dziedzina nauk społecznych
Dyscyplina:nauki o bezpieczeństwie
Redakcja: Marek Cupryjak ORCID
Uniwersytet Szczeciński

Marek Jasztal
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Piotr Ostrowski ORCID
Uniwersytet Szczeciński

Informacje

Data wydania: listopad 2023

Pobierz cały numer

Plik numeru