Uniwersyteckie Muzeum Olimpizmu

ISBN: 978-83-7972-669-1    ISBN (online): 978-83-7972-670-7 OAI    DOI: 10.18276/978-83-7972-670-7
CC BY-SA   Open Access 

.

Rok wydania:2023
Dziedzina:Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina:nauki o kulturze fizycznej
Autorzy: Jerzy Eider ORCID
Uniwersytet Szczeciński

Waldemar Tarczyński ORCID
Uniwersytet Szczeciński

Informacje

Wersja elektroniczna publikacji dostępna na licencji CC BY-SA 4.0 po 12 miesiącach od daty wprowadzenia do obrotu: listopad 2023