Cmentarze na przedmieściach Lwowa. Przedmieścia południowo-zachodnie. Tom II

ISBN: 978-83-7972-715-5    ISBN (online): 978-83-7972-716-2 OAI    DOI: 10.18276/978-83-7972-716-2
CC BY-SA   Open Access 

.

Rok wydania:2023
Dziedzina:Dziedzina nauk humanistycznych
Dyscyplina:historia
Autorzy: Ryszard Tomczyk ORCID
Uniwersytet Szczeciński

Informacje

Wersja elektroniczna publikacji dostępna na licencji CC BY-SA 4.0 po 12 miesiącach od daty wprowadzenia do obrotu: luty 2024

Bibliografia

1.BIBLIOGRAFIA tom I-II
2.Archiwalia
3.Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
4.- Księgi metrykalne parafii wyznania rzymskokatolickiego z archidiecezji lwowskiej
5.Archiwum Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka w Krakowie
6.- Inwentarz kościoła obr. łac. w Sichowie
7.Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie
8.- Księgi metrykalne kościoła rzymskokatolickiego Archidiecezji Lwowskiej 1783-1944
9.- Mapy i plany Lwowa i okolic (różne lata)
10.Archiwum Państwowe Obwodu Lwowskiego we Lwowie
11.- Zespół Magistrat miasta Lwowa
12.- Zespół Lwowski Urząd Wojewódzki 1921-1939 r.
13.Archiwalny Oddział Rady Miasta Lwowa
14.- Księgi rejestracji pochowanych na Cmentarzu Janowskim
15.Muzeum „Cmentarz Łyczakowski” we Lwowie
16.- Księgi rejestracji pochowanych na Cmentarzu Łyczakowskim
17.Archiwum Obwodowej Kliniki Psychiatrycznej we Lwowie (Kulparków)
18.- Luźne dokumenty dyrekcji szpitala
19.- Zestawienie ruchu chorych Państwowego Zakładu dla Umysłowo Chorych w Kulparkowie
20.Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie
21.- Kuczyński Adam, Siemińska Dominika, Siemiński Michał, Dokumentacja z prac archeologicznych – poszukiwawczych grobów żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 roku w obronie Lwowa pochowanych na cmentarzach w Zboiskach i Hołosku, przeprowadzonych w dniach 18-27.11.2019 roku
22.- Postanowienie o umorzeniu śledztwa Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
23.przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach z 13 lipca 2015 r.
24.Urząd Stanu Cywilnego m. st. Warszawy (Księgi Zabużańskie)
25.Relacje, Wspomnienia
26.Balicki Janusz, Lwów
27.Barański Marian, Lwów
28.Bereziuk Elżbieta Halina, Lwów
29.Bida Jarosław Andrijewicz, Pasieki Zubrzyckie
30.Borowiec Danuta, Kraków
31.Bowkun Marta, Moskwa
32.Czarneńki Rafał, Przemków k. Polkowic
33.Danilec Roman, Winniki
34.Dąbrowska Żanna, Lwów
35.Diaczek Władysława, Brzuchowice
36.Dmytryszyn Andrzej Janusz, Ostróda
37.Dorosz Maria Iwanna, Lwów
38.Doroszczuk Mikołaj, Sokolniki
39.Durys Stanisław, Lwów
40.Dutkiewicz Jan, Lwów
41.Dutkiewicz Mieczysław, Lwów
42.Dzikowski Bronisław, Szczecin
43.Fazan Ireneusz, Radom
44.Fedak Wiera, Sołonka
45.Gawarecki Tadeusz
46.Gołek Marek, Rzepin
47.Greń-Chabibullina Halina, Lwów
48.Hałas Józefa, Brzuchowice
49.Hlib Emil, Legnica
50.Janczura Mieczysław, Wilków k. Namysłowa
51.Janicka Bogumiła, Radom
52.Jastrzębski Edward, Szczecin
53.Jóźków Lesław, Bytom
54.Kitajowa Jana, Winniki
55.Klaczyńska Ewa, Szczecin
56.Kleban Iwan Josepowicz, Pasieki Zubrzyckie
57.Kleban Pawło Josepowicz, Pasieki Zubrzyckie
58.Kleban Wiesława, Lwów
59.Komorowski Jerzy, Lwów
60.Konopczak Tadeusz, Szczecin
61.Kril Luba, Lwów
62.Kucharczyk Rajmund, Wrocław
63.Lupa Bogdan, Lwów
64.Łężna Halina, Namysłów
65.Łężny Rafał, Opole
66.Mercało Kazimiera, Lwów
67.Mercało Tadeusz, Lwów
68.Miśkiw Stefania, Malechów
69.Mozoła Helena, Lwów
70.Mroczek Kazimiera, Kraków
71.Mysakowicz Stiepan Michajłowicz, Lwów
72.Nabet Anna, Malechów
73.Neżelska Alicja, Brzuchowice
74.Nowak Barbara, Szczecin
75.Osadczuk Maria, Brzuchowice
76.Ostrowska Krystyna, Wrocław
77.Pasierski Józef, Malechów
78.Paszkiewicz Ryszard, Sanok
79.Perges Krystyna, Wrocław
80.Peszko Henryk, Szczecin
81.Peszko Małgorzata, Szczecin
82.Piotrowska Zoriana, Lwów
83.Piwowar-Bagińska Łucja, Opole
84.Pych Józef, Wrocław
85.Pych Stanisław, Kudowa- Zdrój
86.Pyzio Władysława, Wrocław
87.Rachubowska Waleria, Winniki
88.Ryglan Wiesława, Lwów
89.Saganowska Romana, Wrocław
90.Saganowski Zbigniew, Wrocław
91.Sawicka Romualda, Warszawa
92.Stadnik Józef, Zimna Woda
93.Stelmach Alicja, Lwów
94.Suchowa Halina, Lwów
95.Sypko Aniela, Lwów
96.Szobeczko Olga, Lwów
97.Szumigraj Barbara, Ottawa
98.Tarnawska Lidia Iwanowna, Lwów
99.Wawrzyńczak Elżbieta, Lwów
100.Werbik Romana, Warszawa
101.Wołosiecka Al-Koni Janina, Lwów
102.Worwa Piotr, Brzuchowice
103.Wysokiński Wołodymyr, Dublany
104.Prasa
105.„ABC. Nowiny Codzienne”, Warszawa
106.„Bonus Pastor”, Lwów
107.„Brama Halicka” /„Галицька брама”, Lwów
108.„Chwila”, Lwów
109.„Chwila Poniedziałkowa”, Lwów
110.„Czas”, Kraków
111.„Czerwony Sztandar”, Lwów
112.„Діло”, Lwów
113.„Dobry Pasterz”, Lwów
114.„Dziennik Białostocki”, Białystok
115.„Dziennik Ludowy”, Lwów
116.„Dziennik Lwowski”, Lwów
117.„Dziennik Narodowy”, Lwów
118.„Dziennik Ostrowski”, Ostrów Wlkp.
119.„Dziennik Polski”, Lwów
120.„Dzień”, Lwów
121.„Dźwignia Przemysłowo-Handlowa Illustrowana”, Lwów
122.„Echo”, Łódź
123.„L’Écho de Polognie”, Warszawa
124.„Express Wieczorny Ilustrowany”, Łódź
125.„Gazeta Białostocka”, Białystok
126.„Gazeta Kościelna”, Lwów
127.„Gazeta Ludowa”, Warszawa
128.„Gazeta Lwowska”, Lwów
129.„Gazeta Narodowa”, Lwów
130.„Gazeta Poranna”, Lwów
131.„Gazeta Powszechna”, Poznań
132.„Gazeta Przemyska”, Przemyśl
133.„Gazeta Robotnicza”, Katowice
134.„Gazeta Wieczorna”, Lwów
135.„Głos Krajny”, Nakło-Wyrzysk
136.„Głos Narodu”, Warszawa
137.„Głos Pracy”, Lwów
138.„Goniec Krakowski”, Kraków
139.„Goniec Polski”, Lwów
140.„Goniec Wielkopolski”, Poznań
141.„Hodowca Drobiu”, Lwów
142.„Ilustracja Polska „Placówka”, Warszawa
143.„Ilustrowany Kurier Codzienny”, Kraków
144.„Informator”, Lwów
145.„Iris”, Lwów
146.„Kłosy”, Warszawa
147.„Kraj”, Kraków
148.„Krakus”, Kraków
149.„Kurier Galicyjski”, Lwów
150.„Kurier Krakowski”, Kraków
151.„Kurier Lwowski”, Lwów
152.„Kurier Polski”, Warszawa
153.„Kurier Powszechny”, Kraków-Lwów
154.„Kurjer Polski”, Lwów
155.„Kurjer Zachodni. „Iskra”, Sosnowiec
156.„Ku Wolnej Polsce” (pismo Brygady Strzelców Karpackich)
157.„Львiвcкьi Вicтi”, Lwów
158.„Lwowskie Wiadomości Parafialne”, Lwów
159.„Naprzód”, Warszawa
160.„Naród”, Lwów
161.„Nasza Praca”, Lwów
162.„Niedziela”, Lwów
163.„Niedziela” , Częstochowa (wydanie ogólnopolskie, edycje regionalne)
164.„Nowa Reforma”, Kraków
165.„Nowości Illustrowane”, Kraków
166.„Nowiny”, Kraków
167.„Nowiny Poranne”, Lwów
168.„Nowy Czas”, Katowice
169.„Nowy Dziennik”, Kraków
170.„Nowy Kurjer”, Poznań
171.„Ognisko”, Lwów
172.„Ojczyzna”, Kraków
173.„Orędownik Śmigielski”, Śmigiel
174.„Panteon Polski”, Lwów
175.„Placówka”, Lwów
176.„Pobudka”, Lwów
177.„Poradnik Teatrów i Chórów Włościańskich”, Lwów
178.„Prawda i Prawo”, Lwów
179.„Przegląd Krajoznawczy”, Lwów
180.„Przegląd Poniedziałkowy”, Lwów
181.„Przegląd Rzemieślniczy”, Warszawa/Lwów
182.„Przegląd Weterynarski”, Lwów
183.„Przewodnik Gimnastyczny „Sokół”, Lwów
184.„Przewodnik Kółek Rolniczych”, Lwów
185.„Przewodnik Pożarniczy” (dodatek do „Walki z Pożarem”), Lwów
186.„Przyjaciel Ludu”, Lwów/Kraków
187.„Robotnik”, Warszawa
188.„Rolnik”. Wiadomości Urzędowe c.k. Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego, Lwów
189.„Rozmaitości”, Lwów
190.„Samorząd Terytorialny”, Warszawa
191.„Słowo Polskie”, Lwów
192.„Sport”. Tygodnik Ilustrowany, Warszawa
193.„Sprawiedliwość”, Lwów
194.„Strażnica Polska”, Lwów
195.„Strzelec”, Warszawa
196.„Świat”, Warszawa
197.„Tygodnik Dostaw”, Lwów
198.„Unia”, Lwów
199.„Walka z Pożarem”, Lwów
200.„Wiadomości Brzuchowickie”, Brzuchowice
201.„Wiek Nowy”, Lwów
202.„Wschód”. Prasowa Agencja Informacyjna, Lwów
203.„Z Otchłani Wieków”, Warszawa
204.„Ziemia”. Tygodnik Krajoznawczy Ilustrowany, Warszawa
205.Literatura, dokumenty publikowane
206.Adamska Jolanta, Mogiły żołnierzy pod Lwowem. Malechów, „Przeszłość i pamięć. Biuletyn Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa”1998, nr 1.
207.Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego Bernardyńskiego we Lwowie, t. III, Lwów 1872.
208.Album inżynierów i techników w Polsce, t. I, cz. III. Życiorysy, Lwów 1932.
209.Atlas lotnisk polskich, Warszawa 1933.
210.Baczewski ponad wszystkich: jego wódką słynął Lwów, „Wschodnia Gazeta Codzienna”, 18 sierpnia 2017, Kresy24.pl
211.J. A. Baczewski – historia powstania i losy lwoskiego producenta wódek, Koktaj TV (2020) Baczmański Jan, Pomnik Obrońców Lwowa w Sokolnikach, 1918 r. Kto pamięta nazwiska Poległych?, „Cracovia Leopolis” 2011, nr 1.
212.Baczmański Jan, Sokolniki bohaterska wieś, „Kresowy Serwis Informacyjny”, 1 listopada 2012, nr 11.
213.Baczmański Jan, Poległym w obronie Lwowa i Kresów Wschodnich, „Cracovia Leopolis” 2016, nr 85.
214.Baczmański Jan, Sokolniki. Bohaterska wieś, Wrocław 2018.
215.Bajcar Adam, Mój Lwów, „Cracovia Leopolis” 2015, nr 3.
216.Bajdak Marjana, Obraz życia i śmierci w kobiecych narracjach czasu Wielkiej Wojny na podstawie materiałów z Galicji Wschodniej, „Pismo Kresowe” 2017.
217.Байцар Андрій, Онищак Ярослав, Німецькі поселення у Винниках, vinnikiplus.in.ua (2011).
218.Байцар Андрій, Винниківський некрополь, vinnikiplus.in.ua (18.12.2013).
219.Barącz Sadok, Cudowne Obrazy Matki Najświętszej w Polsce, Lwów 1891.
220.Bednarski Józef, Wspomnienie o Stefanie Grabińskim, opracował i do druku podał Jakub Knap, „Litteraria Copernicana”, Toruń 2013, nr 1.
221.Białynia Chołodecki Józef, Cmentarz Stryjski we Lwowie, Lwów 1913.
222.Białynia Chołodecki Józef, Franciszek Smolka, Lwów 1913.
223.Białynia Chołodecki Józef, Pamiętnik Powstania Styczniowego. W pięćdziesiątą rocznicę wypadków, Lwów 1913.
224.Białynia Chołodecki Józef, Z dziejów oblężenia i odsieczy Lwowa w latach 1918-1920 „Kalendarz powszechny „Haliczanin” na rok Pański 1925”, Lwów 1925.
225.Białynia Chołodecki Józef, Cmentarz Obrońców Lwowa. Poświęcenie kaplicy na cmentarzu i pomnika na Peresnkówce, [w:] W obronie Lwowa i Kresów Wschodnich. Polegli od 1-go listopada 1918 do 30 czerwca1919 r., Lwów 1926.
226.Białynia Chołodecki Józef, Wojenny posiew Anioła Śmierci i kult pamięci poległych, Lwów 1926.
227.Białynia Chołodecki Józef, Cmentarzyska i groby naszych bohaterów z lat 1794-1864 na terenie Wschodniej Małopolski, Lwów 1928.
228.Bielawski Stanisław, Lwowsko-świdnickie życiorysy, Moje dwie „małe ojczyzny”. Wspomnienia świdniczan, Świdnica 2013.
229.Bigo Jan, Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju, Lwów 1904.
230.Bigo Jan, Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju, Lwów 1914.
231.Bigo Jan, Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju, Lwów 1918.
232.Binder Herald, Galizien in Wien, Wien 2005.
233.Blicharski Czesław, Wspomnienia Tarnopolan, t. I, cz. 1., Sowiniec 2014, nr 44.
234.Błaszczyk Leon Tadeusz, Życie muzyczne Lwowa w XIX w., „Przegląd Wschodni” 1991, z. 4.
235.Błaszczyk Leon Tadeusz, Żydzi w kulturze muzycznej ziem polskich w XIX I XX wieku. Słownik biograficzny, Warszawa 2014.
236.Andrzej hr. Bniński z Łodzi herbu Łodzia, www.sejm-wielki.pl (2019)
237.Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i ojczyzny 1861-1915. Część druga, t. 3, Dawna Litwa i Białoruś, opracował Paweł Kubicki, Sandomierz 1936.
238.Бородін Ксенія, Гонак Іванна, Польськомовні епітафії у культурному просторі сучасного Львова (на матеріалі цвинтарів Білогорща, Голосківський, Замарстинівський, Збоїщанський і Знесіння, Проблеми слов›янознавства, Львів 2013, nr 60.
239.Borowik Aneta, Słownik architektów, inżynierów i budowniczych związanych z Katowicami w okresie międzywojennym, Katowice 2012.
240.Brzezina-Scheurer Katarzyna, Kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Różańcowej na Kleparowie, [w:] Kościoły i klasztory Lwowa z wieków XIX i XX, t. 12, Kraków 2004.
241.Brzezina-Scheurer Katarzyna, Kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, [w:] Kościoły i klasztory Lwowa z wieków XIX i XX, t. 12, Kraków 2004.
242.Brzezina-Scheurer Katarzyna, Kościół pw. św. Franciszka z Asyżu i klasztor oo. kapucynów na Zamarstynowie, [w:] Kościoły i klasztory Lwowa z wieków XIX i XX, t. 12. Kraków 2004.
243.Bruchnalska Maria, Z obrony bohaterskiego Lwowa i Małopolski Wschodniej. Udział Ziemianek, Lwów 1930.
244.Brzozowski Stanisław, Zygmunt Kahane (1846-22.05.1889), zoolog, www.ipsb.nina.gov. pl (2019).
245.Brzozowski Stanisław M., Edward Sawicki 1833-1924-10-13, ipsb.nina.gov.pl (2019)
246.Brzozowski Stanisław M., Czesław Stefan Jerzy Reczyński 1878-07-25-1936-09-06, ipsb. nina.gov.pl (2019)
247.Butkiewicz Krystyna, Karol Kalita „Rębajło” 1830-1919, Warszawa 1976.
248.Catalogus universi venerabilis Cleri saecularis et regularis Archidioecesis Leopoliensis Rit. Lat. (różne lata).
249.Charewiczowa Łucja, Klęski zaraz w dawnym Lwowie, Lwów 1930.
250.Chodynicki Ignacy, Historya stołecznego królestw Galicyi i Lodomeryi miasta Lwowa od założenia jego aż do czasów teraznieyszych, Lwów 1829.
251.Хомік B., Рясна-Руська, Львів 2010.
252.Cmentarze dawnego powiatu Tarnopolskiego. Kaplice, grobowce i nagrobki z inskrypcjami zapisanymi w alfabecie łacińskim (1800-1945), t. 1, red. Anna Sylwia Czyż i Bartłomiej Gutowski, Warszawa 2017.
253.Cmentarze wojenne okolic Lwowa (wpis – Danuta), pl.soc.genealogia.narkive.com (2005).
254.Bł. Mikołaj Czarnecki (1884-1959), www.redemptor.pl/swieciiblogoslawieni (2019)
255.Czekajowski Ryszard, Podusowski Stanisław, Wrześniowy, z 1939 r. epizod wojenno-wojskowy, w historii Szkoły im. św. Marii Magdaleny we Lwowie, [w:] Jubileusz Szkoły 1816-1996, opracowanie i redakcja Ryszard Czekajowski, Teresa Kulikowska- -Dudkiewicz, Lwów 1996.
256.Czerner Olgierd, Lwów na dawnej rycinie i planie, Wrocław 1997.
257.Czołowski Aleksander, Historia Lwowa. Od założenia – do roku 1600, Lwów 1925.
258.Czyż Anna Sylwia, Gutowski Bartłomiej, Podręcznik do inwentaryzacji polskich cmentarzy i nagrobków poza granicami kraju, Warszawa 2020.
259.Dereń Andrzej, Wojna i Miłość, „Tygodnik Prudnicki”, 4 marca 2009, nr 9.
260.Diariusz listopadowej obrony Lwowa, „Rocznik Towarzystwa Badania Historii Obrony Lwowa i Województw Południowo-Wschodnich” 1937.
261.Die deutschstämmige Bevölkerung Galiziens 1750-1940. Ortsfamilienbuch Zimna Woda 1784-1900 nach Unterlagen der Genealogischen Forschungsstelle der Galiziendeutschen (09.01.2011), ahnen-forscher.com
262.Dobrzański Bohdan, Rozwój gleboznawstwa w Akademii Rolniczej i Politechnice Lwowskiej w Dublanach, „Roczniki Gleboznawcze” 1988, nr 2.
263.Drexler Ignacy, Wielki Lwów, Lwów 1920.
264.Dubiel Jerzy, Brzuchowice (2 grudnia 2018), zamkilubuskie.pl
265.Dublany, „Cracovia Leopolis” 1997, nr 2.
266.Dunin-Borkowski Jerzy, Almanach błękitny. Genealogia żyjących rodów polskich, Kraków 1908.
267.Dutkiewicz Teresa, Byli wśród nas – pozostali w sercach, „Nasze Drogi” 2017, nr 4.
268.Dzieje ułanów jazłowieckich, red. Juliusz S. Tym, Warszawa 2019.
269.Dzieje studiów rolniczo-lasowych w ośrodku lwowsko-dublańskim, opracowanie Tadeusz Wośkowski, Warszawa 2011.
270.Dziennik Rozporządzeń Gminy Królewskiego Stołecznego Miasta Lwowa.
271.Dziennik Urzędowy Generalnej Dyrekcji Poczt i Telegrafów.
272.Dziennik Urzędowy dla Okręgu Szkolnego Lwowskiego. (II RP)
273.Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego. (II RP)
274.Dziennik Urzędowy c.k. Rady Szkolnej Krajowej w Galicji.
275.Dziennik Urzędowy Rady Szkolnej Krajowej w Galicji. (II RP)
276.Dziennik Urzędowy Województwa Lwowskiego.
277.Dziennik Ustaw. (II RP)
278.Dziennik Ustaw i Rozporządzeń Krajowych dla Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim.
279.Dziubiński Leon Gustaw, Okolice i dobra miasta Lwowa. Szkic historyczno-etnograficzny, [w:] Miasto Lwów w okresie samorządu (1870-1895), Lwów 1896. Dzwonkowski Roman, Losy duchowieństwa katolickiego w ZSRR 1917-1939. Martyrologium, Lublin 1998.
280.Encyklopedia do krajoznawstwa Galicyi, t. I, zebrał i wydał Antoni Schneider, Lwów 1871.
281.Encyklopedia kościelna, wyd. Michał Nowodworski, t. 3, Warszawa 1874.
282.encyklopediateatru.pl/osoby
283.Feliksiak Stanisław, Słownik biologów polskich, Warszawa 1987.
284.encyklopedia.pwn.pl/haslo/Kowalewski-Mieczyslaw (2020)
285.Ferenz Stanisław, Potomkowie Antoniego Ferenza (14 lutego 2009), naszekresy.blogspot.com
286.Ferenz Stanisław, Pasieki Zubrzyckie w nowopowstałej parafii Sichów (22 października 2009), naszekresy.blogspot.com
287.Zygmunt Gawarecki, genealogia.okiem.pl (2019)
288.Gella Jan, Ruski miesiąc 1/XI-22/XI 1918, Lwów 1919.
289.Genealogia rodu Kozłowskich z Zimnej Wody, prac.us.edu.pl (2019)
290.Gieryński Jan, Lwów nieznany, Lwów 1938.
291.Godlewski Mieczysław, Taka jest prawda, „Rocznik Kolbuszowski” 2000.
292.Grek Jan, Ziembicki Witold, Pół wieku. Rzut oka na kronikę Towarzystwa Lekarskiego Lwowskiego (1877-1927), Lwów 1928.
293.Громик Віктор, Каталог поховань на цвинтарах села Зимна Вода, Зимна Вода-Рудно 2014.
294.Gryckowie i Jarosława Stawiarska, jaroslawskaksiegakresowian.pl (2018).
295.Харчук Христина, Цвинтар на Знесінні, Вісник Національного університету „Львівська політехніка” 2006, nr 568.
296.He-Chaluc – Pionier we Lwowie, sztetl.org.pl (2019).
297.Herczyńska Grażyna, Gustaw Neusser 1840-1904, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” 1998, nr 3.
298.Herczyńska Grażyna, Edward Sawicki (1833-1924), „Postępy Psychiatrii i Neurologii” 2007, nr 3.
299.Hickiewicz Jerzy, Rataj Piotr, Sadłowski Przemysław, Gabriel Sokolnicki – w 140 rocznicę urodzin, „Maszyny Elektryczne. Zeszyty Problemowe” 2017, nr 4.
300.Historia firmy J.A. Baczewski we Lwowie – wysoka cena za polską tradycję, 19 kwietnia 2017, kawiarniany.pl
301.Hutnikiewicz Artur, Twórczość literacka Stefana Grabińskiego, Toruń 1959.
302.Icторія міст i сіл Української РСР, Київ 1968.
303.Icторiя села Зимна Вода, zymnavoda.lviv.ua (2019).
304.Історична правда, www.rudno.org.ua (2019).
305.Ilustrowany informator miasta Lwowa ze spisem miejscowości woj. lwowskiego na rok 1939, oprac. Juliusz Brunelik, Lwów 1939.
306.Interpelacja nr 12312 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie braku koniecznych działań konserwatorskich dotyczących pomnika upamiętniającego walki w obronie Lwowa w Rzęsnej Polskiej, sejm.gov.pl (26 listopada 2012).
307.Яценків Вoлодимир, Cторінка з історії Kлепарова, Львів 1934.
308.Jak „Sami swoi”, gp24.pl (13grudnia 2003).
309.Jakubowska Magdalena, Moje miejsce na ziemi – historia powojennego Wielgowa, sp13. szczecin.pl (20 listopada 2000).
310.Janeczek Andrzej, Polska ekspansja osadnicza w ziemi lwowskiej w XIV i XV w, „Przegląd Historyczny” 1978, nr 4.
311.Jankiewicz Leszek S., Uzupełnienie wykazu strat ludności polskiej spowodowanych ludobójstwem dokonanym przez ukraińskich nacjonalistów w województwach lwowskim i stanisławowskim w latach 1943-1947, [w:] Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich, t. 8, red. Witold Listowski, Kędzierzyn-Koźle 2016.
312.Jankowski Józef, Na Żmudzi (wspomnienia), [w:] W czterdziestą rocznicę powstania styczniowego 1863-1903, red. Bronisław Szwarc, Lwów 1903.
313.Janocha Michał, Ewolucja ikonostasu w sztuce cerkiewnej na terenie I Rzeczypoospolitej, „Techne” 2018, nr 1.
314.Janusz Bohdan, Zdobnictwo ludowe w okolicach Lwowa, „Ziemia”. Tygodnik Krajoznawczy Ilustrowany, Warszawa 1913, nr 8, nr 9.
315.Janusz Bohdan, Zabytki przedhistoryczne Galicji Wschodniej, Lwów 1918.
316.Jaworski Edward, Lwów. Losy mieszkańców i żołnierzy AK w latach 1939-1956, Pruszków 1999.
317.Jaworski Franciszek, Lwów za Jagiełły. Opowiadania historyczne, Lwów 1910.
318.Jaworski Franciszek, Królowie polscy we Lwowie, Lwów 1912.
319.„Jednodniówka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamarstynowie z okazji 30-lecia”, Lwów- -Zamarstynów 1936.
320.„Jednodniówka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zboiskach z okazji 35-letniego Jubileuszu”, Zboiska-Lwów 1937.
321.„Jednodniówka 1 zniesieńskiej drużyny harcerskiej im. phrm. Władysława Szuszkiewicza”, Zniesienie 1928.
322.„Jednodniówka wydana celem uczczenia dwudziestolecia Związku Robotnic i Robotników Przemysłu Tytoniowego w Rzplitej Polskiej. Grupa Winniki koło Lwowa”, Winniki 1927.
323.Ks. Hieronim Kajsiewicz CR. Listy 1868-1869, t. X, Rzym 2012.
324.„Kalendarz Tytularny”, Lwów 1781.
325.Kalibarczyk Sławomir, Martyrologia Polaków w więzieniu przy ulicy Łąckiego we Lwowie w latach II wojny światowej, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, lipiec-sierpień 2010, nr 7-8.
326.Kałuski Marian, Gorzka prawda o Ukraińcach, „Kworum”. Polsko-Polonijna Gazeta Internetowa, kworum.com.pl (30 sierpnia 2013).
327.Kania Leszek, W cieniu Orląt Lwowskich. Polskie sądy wojskowe, kontrwywiad i służby policyjne w bitwie o Lwów 1918-1919, Zielona Góra 2008.
328.Kapłon Jerzy, Karpackie Towarzystwo Narciarzy we Lwowie 1907-1939, Kraków 2020.
329.Karolczak Kazimierz, Dzieduszyckich związki ze Lwowem, [w:] Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura. Studia z dziejów Lwowa, t. 2, red. H. W. Żaliński, K. Karolczak, Kraków 1998.
330.O. Serafin Kaszuba OFMCap, Strzępy. Wspomnienia i Zapiski, przygotowanie i opracowanie o. Hieronim Warachim OFMCap., Kasper Świerzowski, Kraków 1994.
331.Katzmann Friedrich, Rozwiązanie kwestii żydowskiej w dystrykcie Galicja, opracowanie Andrzej Żbikowski, Warszawa 2001.
332.Kaźmierczyk Ewa, Zaraza we wsi Kuczy w 1762 roku jako przykład postępowania wobec morowego powietrza na wsi w epoce nowożytnej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 141, 2014, z. 3.
333.Klessa Edwin, Pieczęcie parafii św. Jana Chrzciciela w Trzciance do 1945 r., „Światło z La Salette” 2015, nr 4.
334.Kombatanci Lwowscy. Wspomnienia członków Organizacji Polskich Kombatantów II Wojny Światowej 1939-1945 i Osób Represjonowanych Miasta Lwowa, materiał zebrali i opracowali Krzysztof Szymański i Julia Łokietko, Lwów 2014.
335.Konopka Bogusław, Życie wypełnił służbą Bogu i człowiekowi, nowezycie.archidiecezja. wroc.pl (2020).
336.Korusiewicz Stanisław, Polegli, zmarli i zaginieni podczas wojny obronnej 1939 r., „Almanach Sądecki”, Nowy Sącz 2009, nr 3-4.
337.Kościów Zbigniew, Kultura muzyczna Ormian polskich, Wołomin 2011.
338.Kowalczyk Jerzy, Świątynie i klasztory późnobarokowe w archidiecezji lwowskiej, „Rocznik Historii Sztuki”, t. XXVIII, Warszawa 2003.
339.Kowalewska Danuta, Stanisław Starzyński h. Doliwa, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 42, Warszawa 2003-2004.
340.Kowalewska Danuta, Stanisław Starzyński h. Doliwa, ipsb.nina.gov.pl (2019).
341.Kovaliw Vitold Yosif, Odrodzenie struktur Archidiecezji Lwowskiej pod koniec XX w. Referat wygłoszony 11 września 2012 r. podczas międzynarodowego kongresu historycznego poświęconego 600-leciu przeniesienia stolicy archidiecezji z Halicza do Lwowa (2012), academia.edu
342.Kowalów Witold Józef, Patroni Karagandy, „Wołanie z Wołynia”, styczeń-luty 2005, nr 1.
343.Kozubal Marek, Po 76 latach odnaleziony pod Lwowem (28 lutego 2015), www.rp.pl
344.Kozubal Marek, Polscy żołnierze spaleni w stodole (7 lipca 2015), www.rp.pl
345.Krasny Piotr, Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii w Winnikach, [w:] Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 4, Kraków 1996.
346.Krasny Piotr, Kościół parafialny p.w. Chrystusa Króla w Brzuchowicach, [w:] Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 8, Kraków 2000.
347.Kraszewski Józef Ignacy, Obrazy z życia i podróży, t. 1, Wilno 1842.
348.Krętowski Józef, Ich pamięci. Straty osobowe lekarzy na Kresach Rzeczypospolitej w latach drugiej wojny światowej, Białystok 2018.
349.Kronika Domu Księży Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo we Lwowie (1939-1946), jako źródło do dziejów Polski i Kościoła katolickiego w Małopolsce Wschodniej, oprac. Grzegorz Chajko, Nasza Przyszłość, 2014, t. 121.
350.Krótki zarys historii szpitala psychiatrycznego w Kulparkowie, „Polska Gazeta Lekarska” 1937, nr 27.
351.Krzyżewski Tadeusz, Zwyczaje wsi podlwowskiej, „Cracovia Leopolis 2009, nr 1.
352.Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa, Lwów 1900.
353.Кубійович Володимир, Етнічні групи південнозахідньої України (Галичини) на 1.1.1939, Wiesbaden 1983.
354.Kulińska Lucyna, Wybrane przykłady czynnego szkodzenia Państwu Polskiemu i Polakom przez przedstawicieli kleru greckokatolickiego, [w:] Polityczne, religijne i kulturalne aspekty sprawy polskiej na Kresach Wschodnich, pod redakcją Bogumiła Grota, Kraków 2009.
355.Kulińska Lucyna, Roliński Adam, Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 1943- 1944, Kraków 2003, 2012.
356.Kulińska Lucyna, Roliński Adam, Kwestia ukraińska i eksterminacja ludności polskiej w Małopolsce Wschodniej w świetle dokumentów Polskiego Państwa Podziemnego 1942-1944, Kraków 2004.
357.Kuropatnicki Ewaryst Andrzej, Geografia albo dokładne opisanie Królestw Galicji i Lodomeryi, Lwów 1858 (wyd. drugie).
358.Kuwałek Robert, Nowe ustalenia dotyczące liczby ofiar niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze, „Zeszyty Majdanka” 2014, t. XXVI.
359.Latyński Hipolit, Zbrodnie niemieckie w szpitalu psychiatrycznym w Kulparkowie, „Rocznik Psychiatryczny” 1949, nr 1.
360.Lepucki Henryk, Działalność kolonizacyjna Marii Teresy i Józefa II w Galicji 1772-1790, Lwów 1938.
361.Leszczyńska Bożenia, Zofia i Karol Antoniewiczowie, czyli o miłości silniejszej niż cierpienie i śmierć, [w:] Motywy miłości w wybranych tekstach literackich i innych dziedzinach kultury, red. Paulina Szymczyk, Ewelina Chodźko, Lublin 2018.
362.Leszczyński Mariusz, Księża diecezjalni ekspatrianci archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego. Słownik biograficzny, Warszawa 2020.
363.Lista rannych, chorych, zabitych i zaginionych legionistów do kwietnia 1915 roku, Oświęcim 1915.
364.Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920, Warszawa 1934.
365.Lista zmarłych w obozie w Kosaczowie, opracował Benedykt Kałafatiuk, mtg-malopolska. org.pl (2021).
366.Litwiniukowa Barbara, Kulparków trochę historycznie, trochę rodzinnie, „Cracovia Leopolis” 2012, nr 1.
367.Loteczka Roman, Kilka słów o stoczni na Zniesieniu, „Sport” 1927, nr 201.
368.Lwów. Pierwszy klasztor kontemplacyjny, franciszkańska3.pl (21.03.2016)
369.Lwów i Małopolska Wschodnia w Legionach Polskich 1914-1917. Zeszyt I, Lwów 1935.
370.Łężny Rafał, Spór o probostwo w parafii Zubrza (XIX w.), okolicelwowa.pl (21 marca 2018).
371.Łężny Rafał, Kościół św. Bronisławy w Pasiekach Zubrzyckich (8 kwietnia 2018), okolicelwowa. pl
372.Łężny Rafał, Jan Alojzy Seferowicz (8 lipca 2018), okolicelwowa.pl
373.Łężny Rafał, Kościół w Sichowie (10 czerwca 2018), okolicelwowa.pl
374.Łężny Rafał, Księża parafii Sichów (10 czerwca 2018), okolicelwowa.pl
375.Łężny Rafał, Polski cmentarz w Sichowie (10 czerwca 2018), okolicelwowa.pl
376.Łężny Rafał, Przebieg przesiedleń z Zubrzy i Rzęsnej Polskiej do Wielgowa we wspomnieniach (10 listopada 2018), okolicelwowa.pl
377.Łoziński Władysław, Pierwsi Galicjanie, Lwów 1867.
378.Łoziński Władysław, Patrycjat i mieszczaństwo lwowskie w XVI i XVII wieku, Lwów 1890.
379.Łysakowski Piotr, Mord na profesorach lwowskich – lipiec 1941. W siedemdziesiątą rocznicę zbrodni, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, nr 7.
380.Majewska Joanna, Demon ruchu, duch czasu, widma miejsc. Fantastyczny Grabiński i jego świat, Wrocław 2018.
381.Маланчук Зіновій, Короткий нарис історії села Лисиничі, Львів, 2004.
382.Malechów, „Cracovia Leopolis” 2004, nr 2.
383.Marecki Józef, Konwent kapucynów we Lwowie-Zamarstynowie (1903-1946), „Folia Historica Cracoviensia” 1996, nr 3.
384.Markiewicz Henryk, Sienkiewicz Henryk, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXXVII/2, z. 153.
385.Materiały historyczne, „Przegląd Archeologiczny”, Lwów 1882, nr 1.
386.Мати Божа Потіхи. Icторія чудотворного образа i набоженство, Львів 2012.
387.Medyński Aleksander, Brzuchowice. Podmiejska wieś letniskowa i ośrodek sportów zimowych, Brzuchowice 1938.
388.Мельник Iгор, Львiвські вулиці i кам’яниці, Львів 2008.
389.Meльник Iгop, Краківське передмістя та західні околиці королівського столичного міста Львова, Львів 2011.
390.Merunowicz Teofil, Rozwój miasta Lwowa. Uwagi i wnioski, Lwów 1877.
391.Merunowicz Teofil, Sprawa „Wielkiego Lwowa”, zbruc.eu (2018)
392.Męczennicy kościoła ukraińskiego, voxdomini.pl/archiwa/swieci-i-ich-dziela (2018).
393.Ks. Mieczysław Jacek, saletyni.pl (2019).
394.Mikołajczyk Jolanta, Dziedzictwo zmagań o wschodnie granice Rzeczypospolitej 1918- 1920, „Sowiniec” 2016, nr 49.
395.Місца на цвинтарі для всіх не вистачить (21października 2004), portal.lviv.ua Mizeracki Bolesław, www.naszarodzina.waw.pl (2019)
396.Młodziejowski Bronisław, Lwowskie reminiscencje, „Palestra” 1993, nr 12.
397.Moroz Wołodymyr, Hieromnich Andrzej Abrahamowicz-Karaim-studyta w Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej, wuj dwóch partyzantów, czasopisma.karaimi.org (2021).
398.Motyka Grzegorz, Polska reakcja na działania UPA – skala i przebieg akcji odwetowych, [w:] Antypolska akcja OUN-UPA 1943-1944. Fakty i interpretacje, redakcja naukowa Grzegorz Motyka i Dariusz Libionka, Warszawa 2002.
399.Mowa religijna przy złożeniu do grobu zwłok Ignacego Nikorowicza, właściciela dóbr ziemskich, w Zboiskach 28 lutego 1860, Lwów 1860.
400.My Ludzie Lwowa, Lwów 2006.
401.Nahlik Kazimierz, Dublany, Dublany…, „Semper Fidelis” 1990, nr 4-5.
402.Naleźniak Paweł, Lwowskie szpitale we wrześniu 1939 roku, „Zeszyty Historyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, nr 139, Kraków 2012.
403.Nasierowski Tadeusz, Zagłada osób chorych psychicznie w okupowanej Polsce. Początek ludobójstwa, Warszawa 2008.
404.Nechay Adam, Zwycięskie Termopyle, [w:] W obronie Lwowa i Kresów Wschodnich. Polegli od 1-go listopada 1918 do 30 czerwca1919 r., Lwów 1926.
405.Nespiak Danuta, Tadeusz Ostrowski, „Wrocławskie Studia Wschodnie” 2018, t. 22.
406.Nicieja Stanisław S., Cmentarz Obrońców Lwowa, Wrocław, Warszawa, Kraków 1990.
407.Ś.p. Jan Wojciech Niedopad. Naczelnik Drużyny Bartoszowej [w:] Brzuchowice. W pracy i walce o niepodległość. 1911-1914.1918-1934, red. Jan Kalitowski, Józef Chorąży, Bronisław Jakób, Adam Schmidt, Brzuchowice 12 sierpnia 1934.
408.Nikliborc Jan, Wspomnienie o Czesławie Reczyńskim w 50-lecie wynalezienia lampy kwarcowej, ifpan.edu.pl (2019).
409.Nowak Rafał Kazimierz, Związek Patriotów Polskich w zachodnich obwodach Ukraińskiej SRR (1944-1946), praca doktorska, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015.
410.Nowak Wiesław, Kazimierz Jossé – geolog karpacki, „Prace Muzeum Ziemi” 1974, nr 21.
411.Nowak-Wolna Krystyna, Ludowy dramat i teatr w koncepcji działaczy Związku Teatrów i Chórów Włosciańskich we Lwowie, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2011, nr 1-2.
412.Obrona Lwowa 1–22 listopada 1918, t. 3: Organizacja listopadowej obrony Lwowa. Ewidencja uczestników walk. Lista strat, red. Wawrzkowicz Eugeniusz, Klink Józef, Lwów 1939.
413.Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach poszukuje pokrzywdzonych i świadków zbrodni nazistowskiej popełnionej we Lwowie latem 1943 r., ipn.gv.pl (2014)
414.Odnowienie duszpasterstwa greckokatolickiego w Polsce 1956-1957 (dokumenty), zebrał i opracował Igor Hałagida, „Bazyliańskie Studia Historyczne”, t. 1, Warszawa 2011.
415.Krystyna Olędzka z Ryxów, sp2ozarowmaz.szkolnastrona.pl (2020).
416.Ostanek Adam Adrian, Życie codzienne garnizonu lwowskiego w okresie międzywojennym, „Przegląd Wschodni” 2016, z. 2.
417.Ostatni weterani, www.mpolska24.pl (2020).
418.Ostrowski Jan K., Kościół parafialny p.w. SS. Piotra i Pawła oraz nowy kościół na Sygniówce, w: Kościoły i klasztory, t. 12, Kraków 2004.
419.Pamięci tych co odeszli, „Archeion” 1948, t. XVII.
420.Papée Fryderk, Historya miasta Lwowa w zarysie, Lwów 1894.
421.Patlewicz Barbara, Tomczyk Ryszard, Cmentarz Janowski we Lwowie. Polskie dziedzictwo narodowe, t. 1, Szczecin 2017.
422.Pempel Stanisław, Pod znakiem lwa i syreny, Warszawa 1989.
423.Pepłowski Stanisław, Teatr Polski we Lwowie (1780-1881), Lwów 1889.
424.Pierwsza wojna polska (1918-1920), opracował Stefan Pomarański, Warszawa 1920.
425.Pilat Tadeusz, Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z Wielkiem Ks. Krakowskiem, Lwów 1890.
426.Pini Tadeusz, Kornel Ujejski (wspomnienie pośmiertne), Lwów 1897.
427.Piórecki Andrzej, Wielcy Polacy. Antoni Piórecki, Kresy24.pl (2020).
428.Plany miasta Lwowa (różne lata).
429.Poklewska Krystyna, „Życie moje dwoistym prądem płynie”. O Zofii Romanowiczównie i jej dziennikarstwie, „Pamiętnik Literacki” 2008, z. 4.
430.Porwit Marian, Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 roku, t. III, Warszawa 1983.
431.Posatsky Bohdan, Tereny mieszkaniowe w krajobrazie Lwowa (w drugiej połowie XX i na początku XXI w., „Space – Society – Economy” 2016, nr 15.
432.Пpoкопiв Володимир, Маловідомі та забуті цвинтарі Шевченківського району Львова, 16.04.2016, photo-lviv.in.ua
433.Пpoкопiв Володимир, Два села – одна вулиця, або звідки з’явилась вулиця Володимира Великого, 17.06.2016. photo-lviv.in.ua
434.Прокопів Володимир, Маловідомі та забуті цвинтарі Шевченківського району Львова, 2016, photo-lviv.in.ua.
435.Potomkowie Piotra Romaszkana. Siódme pokolenie, www.ormianie.pl (2019).
436.Protokoły z III Sesji VIII peryodu Sejmu Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkim Księstwem Krakowskiem w roku 1907, Lwów.
437.Radomska Maria, Dublany, [w:] Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, red. Andrzej Kotecki, Tadeusz Szulc, Jakub Tyszkiewicz, Wrocław 2011.
438.Rąkowski Grzegorz, Lwów. Przewodnik krajoznawczo-historyczny po Ukrainie Zachodniej, cz. IV, Pruszków 2008.
439.Reder Tadeusz, Tokarz Mariusz, Kresowa historia z Wojnowem w tle – „Czy na tamtym świecie są Dublany trzecie…”, 2 kwietnia 2018, swojczyce.pl
440.Redzik Adam, Rzemieniecki Konrad, Wilhelm Edmund Rappé (1883-1975) i prawo fundacyjne, „Palestra” 2010, nr 7-8.
441.Rezmer Waldemar, Obrona Lwowa w 1939 r., „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia” 1975, z. 67.
442.Rędziński Kazimierz, Żydowskie szkolnictwo zawodowe w Małopolsce (1939-1918), „Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika” 2006, t. XV.
443.Rędziński Kazimierz, Akademickie Koło Towarzystwa Szkoły Ludowej we Lwowie (1898- 1914), „Prace Naukowe Akademii im. Jan Długosza w Częstochowie. Pedagogika” 2017, nr 1.
444.Robotnicy i Robotnice Lewandówki, Lwów 1930 (ulotka wyborcza).
445.Rodzina Mojzesowiczów, dziedzictwo.ormianie.pl (2018)
446.Rogalscy, jaroslawskaksiegakresowian.pl (2020).
447.Rozprawa o funduszach krajowych, Lwów 1865.
448.Rozprawy c.k. Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego, Lwów 1860.
449.Różycki Karol, Polski Słownik Biograficzny, t. XXXII (1989-1991).
450.Rutowska Maria, Serwański Edward, Straty osobowe polskiego środowiska teatralnego (1939-1945), „Przegląd Zachodni” 1976, z. 1.
451.Rybowa Małgorzata, Walczewska Marta, Pan Dolo, „Cracovia Leopolis” 2015, nr 2.
452.Rylski Tomasz, Działalność Kółka Rolniczego w Dublanach, „Przewodnik Kółek Rolniczych” 1892, nr 2.
453.Ryttel Piotr, Historia kulparkowskiego cmentarza psychiatrycznego, „More Maiorum” 2017, nr 4.
454.Salomon F. K., Skała czartowska w lesienickim borze, „Pielgrzym Lwowski”, Lwów 1822.
455.Schematismus Universi Saecularis et Regularis Cleri Archi Diaeceseos Metropol. Leopol. Rit. Lat. (różne roczniki)
456.Schenk Dieter, Noc morderców. Kaźń polskich profesorów we Lwowie i holokaust w Galicji Wschodniej, Wydawnictwo Wysoki Zamek 2011.
457.Schneider Antoni, Encyklopedya dla krajoznawstwa Galicyi, t. 1, Lwów 1871.
458.Sękowska Dorota, Na granicy cudu, „Cracovia Leopolis” 2004, nr 2.
459.Siekierka Szczepan, Komański Henryk, Bulzacki Krzysztof, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie lwowskim 1939-1947, Wrocław 2006.
460.Skibiński Franciszek, Pierwsza pancerna, Warszawa 1966.
461.Skorowidz dóbr tabularnych w Galicji z Wielkiem Ks. Krakowskim, Lwów 1890.
462.Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z W. ks. Krakowskiem, Lwów 1905.
463.Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. Opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych, t. 13.:Województwo lwowskie, Warszawa 1924.
464.Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, Warszawa 1973.
465.Słownik biograficzny duchowieństwa metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego ofiar II wojny światowej 1939-1945, Opole 2007.
466.Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (różne tomy).
467.Smirnow Jurij, Zespół witraży kaplicy Zakładu dla umysłowo chorych na Kulparkowie, barwyszkla. pl (2021).
468.Sokoliński Andrzej, Tadeusz Sokoliński, www.polishairforce.pl (2019).
469.Sokolnicka-Izdebska Zofia, Historia Kościoła we Lwowie, cz. I (2001), lwow.com.pl
470.Sperka Jerzy, Panowie z Zubrzy. Z dziejów szlachty ruskiej pochodzenia śląskiego w XV wieku, Княжа доба. Iсторія і культура, Львів 2014, nr 8.
471.Spis majątków ziemskich i ich właścicieli w II RP, ziemianie.pamięć.pl (2019).
472.Sprawa Eugeniusza Złotnickiego, przemysl.ap.gov.pl/art,692 (2021).
473.Sprawozdanie z czynności Towarzystwa „Kółek Rolniczych”, Lwów (różne lata).
474.Sprawozdanie Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Bohaterów (Towarzystwo Polskiego Żałobnego Krzyża). Zarządu Oddziału Wojewódzkiego we Lwowie za rok 1926, Lwów 1927.
475.Sprengel Bolesław, Filipina Stanisława Paleolog, pomorska.policja.gov.pl (2020)
476.Sroka Stanisław Andrzej, Wynagrodzenia profesorów z Polski na Uniwersytecie Bolońskim w drugiej połowie XV wieku, „Roczniki Historyczne” 2017, t. 83.
477.Sroka Stanisław Tadeusz, Gabriel Michał Romuald Sokolnicki, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 40, Kraków 2000-2001.
478.Stadnicki Aleksander, Ziemia Lwowska za rządów polskich w XIV i XV wieku, we względzie społecznych stosunków rozpoznana, Lwów 1863.
479.Statystyka stowarzyszeń zarobkowych i gospodarczych w Galicyi z W. Księstwem Krakowskim za rok 1894, opracował Narcyz Ulmer, Lwów 1895.
480.Straty osobowe ludności polskiej powiatu międzychodzkiego poniesione podczas działań wojennych oraz okupacji niemieckiej 1939-1945 i okresu stalinizmu do 1956 r., cz. I, „Sierakowskie Zeszyty Historyczne”, Sieraków 2014, nr 12.
481.Stroński Tadeusz, „Biała Księga”. Martyrologium duchowieństwa – Polska XX w. (lata 1914-1989), www.swzygmunt.knc.pl
482.Strzelecki Jan, Wielki Lwów, „Dom, osiedle, mieszkanie”, Warszawa, 1930, nr 9.
483.Stulecie redemptorystów obrządku wschodniego na Ukrainie, redemptor.pl (2013)
484.Stupnicki Hipolit, Galicya pod względem topograficzno-geograficzno-historycznym. Z mapą Galicyi, łącznie z obwodem krakowskim i Bukowiną, Lwów 1849.
485.Stupnicki Hipolit, Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w królestwie Galicyi i Lodomeryi jakoteż w wielkiem księstwie Krakowskiem i księstwie Bukowińskiem, pod względem politycznej i sądowej organizacyi kraju wraz z dokładnem oznaczeniem parafii, poczt i właścicieli tabularnych, ułożony porządkiem abecadłowym, z mapą według nowego podziału, Lwów 1855.
486.Stupnicki Hipolit, Geograficzno-statystyczny opis Królestwa Galicji i Lodomerii, Lwów 1864.
487.Subik Piotr, IPN na tropie masowej egzekucji we Lwowie, dziennikpolski24.pl (20.12.1014).
488.Sulimirski Tadeusz, Sprawozdanie z działalności lwowskiego ośrodka prahistorycznego, „Z Otchłani Wieków” 1933, nr 2.
489.Sygniówka (Lemberg)1785-1900 Familybook Index, galiziengermandescendants.org (2019).
490.Szumowski Kazimierz, Obrona stacji radiotelegraficznej w Kozielnikach 3 listopada 1918, „Rocznik Towarzystwa Badania Historii Obrony Lwowa i Województw Południowo- Wschodnich” 1936.
491.Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim (różne roczniki)
492.Szematyzm Szkół Ludowych zostających pod nadzorem lwowskiego Konsystorza Metropolitalnego obrządku łacińskiego (różne lata).
493.sztetl.org.pl/pl/biogramy/3881-szalit-paulina (2021).
494.Świderski Jan Leszek, Kleparów w listopadzie 1918 roku, „Rocznik Lwowski” 2018.
495.Талергофський альманах, t. I, Львов 1924.
496.Tarnopolski Dziennik Wojewódzki (II RP).
497.Тимець Iгор, Винниківський Aльбом, Львів 2015.
498.Torosiewicz Teodor, Wody źródłowa we Lwowie chemicznie rozebrana. Tudzież niektóre uwagi o wodzie żelezistej w Sokolnikach, i o alkalicznych wodach mineralnych w Iwoniczu i Szczawnicy, Warszawa 1859.
499.Trajdos Tadeusz M., Obrona Lwowa (listopad 1918-kwiecień 1919), cyberleninka.ru (2021).
500.Turzyński Mikołaj, Rachunkowość bałamutna a rachunkowość porządna. Teoria rachunkowości rolniczej Juliusza Au, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, Warszawa 2010, t. 55.
501.Tymczasowy wykaz poległych w czasie kampanii jesiennej 1939 r. w Polsce, Londyn 1941.
502.Tytko Marek Mariusz, Studyci. Odrodzenie zakonu przez metropolitę Andrieja Szeptyckiego, ]w:] Dzieje Podkarpacia, t. 3, red. Jan Gancarski, Krosno 1999.
503.Ukraine Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., Kassel 2011.
504.Український Львів, www.referatu.com.ua (2019).
505.Ungeheuer Karol, Walki w rejonie Podzamcza i Zamarstynowa, [w:] Obrona Lwowa 1-22 listopada 1918. Relacje uczestników, t. 2, Lwów 1936.
506.Urban Wacław, Korniakt Konstantyn, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XIV, Warszawa 1969.
507.Urywki z historii Drużyny Bartoszowej w Brzuchowicach, [w:] Brzuchowice. W pracy i walce o niepodległość. 1911-1914.1918-1934, red. Jan Kalitowski, Józef Chorąży, Bronisław Jakób, Adam Schmidt, Brzuchowice 12 sierpnia 1934.
508.Ustawa z dnia 18 lipca 1924 r. o podstawowych obowiązkach i prawach szeregowych Wojska Polskiego, prawo.sejm.gov.pl
509.W obronie Lwowa i Kresów Wschodnich. Polegli od 1-go listopada 1918 do 30 czerwca 1919 r., Lwów 1926.
510.W obronie polskich pomników, „Bibuła”. Pismo niezależne, www.bibula.com (15.03.2010). Wandruszka Nikolai, Im Dienst des Kaisers. Die „Zweite Gesellschaft” im kronland Galizien 1772 bis 1915, Wien 2021.
511.Wasylkowski Janusz, Lwowskie miscellanea. Lwy przed Basztą Prochową, „Rocznik Lwowski” 2006, t. 12.
512.Wasze Kresy. Spotkałem tam bohatera (wspomnienia Władysława Kudyby ze Świebodzina), 22 kwietnia 2013, plus.gazetalubuska.pl
513.Wielkie serce. Korespondencja Kornela Ujejskiego z rodziną Młodnickich, zebrał, opracował i wstępem opatrzył Zbigniew Sudolski, Warszawa 1992.
514.Винниківська тютюнова фабрика потрапила у топ найбільших платників податків України, glavcom.ua/economics/finances (2019).
515.Winnyczenko Oksana, Testamenty mieszkańców lwowskich z drugiej połowy XVI i z XVII wieku. Katalog, Warszawa 2017.
516.Wisłowski Adolf, Co zapamiętałem, „Cracovia Leopolis” 2004, nr 4.
517.Wisłowski Adolf, Krótka historia niszczenia krzyży i figur w czasach komunizmu, „Cracovia Leopolis” 2007, nr 1.
518.Włodek Przemysław, Lwów, część VI/13: Lesienice, Wydawnictwo Kresów Wschodnich 2020.
519.Wołczański Józef, Ksiądz Szczepan Szydelski (1872-1967). Polityk i działacz społeczny, Kraków 1992.
520.Wołczański Józef, Wesoliński Adam, Słownik Biograficzny Katolicyzmu Społecznego w Polsce, t. 3, Lublin 1995.
521.Wołczański Józef, Memoriał Metropolity Lwowskiego obrządku Łacińskiego Józefa Bilczewskiego o relacjach ukraińsko-polskich w Galicji (Małopolsce) Wschodniej w latach 1914-1920, „Folia Historica Cracoviensia” 2004, nr 10.
522.Wołczański Józef, Między zagładą a przetrwaniem. Wybrane obiekty sakralne archidiecezji lwowskiej i diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego na Ukrainie Zachodniej 1945- 1991, Kraków 2005.
523.Wołczański Józef, Korespondencja Redemptorystów z arcybiskupem Józefem Bilczewskim z lat 1901-1923, „Studia Redemptorystowskie” 2006, nr 4.
524.Wołczański Józef, Relacja o stanie Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego w dobie wojny ukraińsko-polskiej 1918-1919, „Studia Sandomierskie. Teologia – Filozofia – Historia” 2010, z. 1-2.
525.Woźniczka Zygmunt, Z problemów tożsamości na Górnym Śląsku – uwagi historyka, www. gov.pl (2021).
526.Wójcik Stefan, Praca kapłanów Archidiecezji Lwowskiej na Dolnym Śląsku, „Studia Polonijne”, t. 17, Lublin 1996.
527.Wróblewski Kazimierz, Kornel Ujejski (1823-1897), Lwów 1902.
528.Wspomnienia z pobytu Marszałka Piłsudskiego w Brzuchowicach, [w:] Brzuchowice. W pracy i walce o niepodległość. 1911-1914.1918-1934, red. Jan Kalitowski, Józef Chorąży, Bronisław Jakób, Adam Schmidt, Brzuchowice 12 sierpnia 1934.
529.Wulecki Lucjan, Kościół kapucynów we Lwowie, „Cracovia Leopolis” 2003, nr 4.
530.Z Krystyną Bobrowską rozmawia Janusz M. Paluch, „Cracovia Leopolis” 1995, nr 3-4.
531.Z krwawych dni Złoczowa, Złoczów 1921.
532.Za naszą wolność i waszą. W 75-lecie powstania Styczniowego, Warszawa 1938.
533.Zakończenie prac poszukiwawczych we Lwowie-Zboiskach (Ukraina), 29 listopada 2019, ipn.gov.pl
534.Zarys Historii Wojennej Formacji Polskich 1918-1920. Pułk Saperów Kolejowych, opracował Władysław Michalczyk, Warszawa 1931.
535.Завадович Олесь, Роздуми, навіяні цвинтарем Старого Знесіння, Галицька брама, 1997, nr 6.
536.Zaporowski Zbigniew, Ofiary rozruchów i rabunków we Lwowie 22-24 listopada 1918 roku w świetle ustaleń lwowskiej Dyrekcji Policji, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2018, nr 31.
537.Zaporowski Zbigniew, Wokół wydarzeń we Lwowie 22-24 listopada 1918 roku, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2019, nr 1.
538.Zembroń Grzegorz, Uroczystości saletyńskie w Busku na Ukrainie, saletyni.pl (1 kwietnia 2016).
539.Zębalski Adam, Osadnictwo robotnicze, Warszawa 1935.
540.Zieliński Andrzej, Wśród spuścizny poetyckiej Stanisława Starzyńskiego, „Prace Polonistyczne” 1965, 21.- Zieliński Wacław E., Monopol tytoniowy w Polsce, Warszawa 1923.
541.Zielonka Dariusz, Polegli w wojnie polsko-ukraińskiej 1918-1919, dawidow-lwow. blogspot.com (19.03.2016).
542.Zięba Andrzej A., Ignacy Jakubowicz, ormianie.pl (2021).
543.Zimorowic Józef Bartłomiej, Historya miasta Lwowa, królestw Galicyi i Lodomeryi stolicy.
544.Z opisaniem dokładnem okolic i potróynego oblężenia, Lwów 1835.
545.Zubrzycki Dionizy, Kronika miasta Lwowa, Lwów 1844.
546.Zwarycz Zbigniew, W syberyjskiej szkole, Warszawa 2004.
547.Zwarycz Zbigniew, W syberyjskiej szkole, „Cracovia Leopolis” 2005, nr 1.
548.Związek Miłośników Łączek Brzuchowice Lwów 1934, archiwum.allegro.pl (31 października 2019).
549.Żarnowski Adam, Brzuchowice, Kraków 1996.
550.Żurek Jacek, Lwowskie losy abp. Eugeniusza Baziaka, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2004, nr 12.
551.Żurek Stanisław, Kalendarz Pamięci Ludobójstwa na Kresach – lipiec 1939-1952 (6 lipca 2016), wolyn.org