Korekcja wad wzroku dla optyków okularowych

ISBN: 978-83-7972-686-8    ISBN (online): 978-83-7972-687-5 OAI    DOI: 10.18276/978-83-7972-687-5
CC BY-SA   Open Access 

.

Rok wydania:2023
Dziedzina:Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
Dyscyplina:nauki fizyczne
Autorzy: Andrzej Styszyński
Uniwersytet Szczeciński

Jacek Styszyński
Uniwersytet Szczeciński

Informacje

Wersja elektroniczna publikacji dostępna na licencji CC BY-SA 4.0 po 12 miesiącach od daty wprowadzenia do obrotu: październik 2023