Korekcja wad wzroku dla optyków okularowych

ISBN: 978-83-7972-686-8    ISBN (online): 978-83-7972-687-5 OAI    DOI: 10.18276/978-83-7972-687-5
CC BY-SA   Open Access 

.

Rok wydania:2023
Dziedzina:Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
Dyscyplina:nauki fizyczne
Autorzy: Andrzej Styszyński
Uniwersytet Szczeciński

Jacek Styszyński
Uniwersytet Szczeciński

Informacje

Wersja elektroniczna publikacji dostępna na licencji CC BY-SA 4.0 po 12 miesiącach od daty wprowadzenia do obrotu: październik 2023

Bibliografia

1.Grosvenor T.G., Optometria, red. wyd. polskiego T. Tokarzewski, M. Ożóg, Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2011.
2.Melanowski W.H., Optyka okulistyczna w obliczeniach, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1972.
3.Methling D., Maxam U., Optometrie, VEB Verlag Technik, Berlin 1989.
4.Starkiewicz W., Optyka oka i szkieł okularowych. Zarys optyki geometrycznej i optyki oka oraz zasad budowy okularów i przyrządów optycznych, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1953.
5.Styszyński A., Korekcja wad wzroku – procedury badania refrakcji, Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2009.
6.Szaflik J., Ambroziak A.M. (red.), Optyka kliniczna, Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2009.
7.Zając M., Optyka okularowa, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2003.