European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2353-2858    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2016.18-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 18, 2/2016
Market of transport services - attempt at structural-functional identification

Autorzy: Anna Wiktorowska-Jasik
West Pomeranian University of Technology Szczecin, Poland
Słowa kluczowe: market transport services sector of road transport branches of transport
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:7 (55-61)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The article presents an attempt to identify the structural-functional system of the market of transport services. The basic structure of this market as well as the scope of services of particular participants is presented. The market of transport services has been analyzed as the basic level for the functioning of transportation companies. The role of transport services in the functioning of companies is stressed, emphasizing their significance in production-service processes. Particular attention was paid to services from the road transport sector. These services were divided into segments due to their diversity as well as the object of transportation. The article also refers to basic tendencies typical of the development of the market of transport services as well as the impact of the development of motorized individual transport on the situation of the segment of public passenger transportation performed using means of collective transport.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Babis, H. (1986). Kształtowanie jakości towarowych usług transportowych. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
2.Ciesielski, M. (Eds.), (2005). Rynek usług logistycznych. Warsaw: Difin.
3.Filina-Dawidowicz, L., & Kaup, M., & Wiktorowska-Jasik, A. (2014). Zintegrowany transport wodny i lądowy. Wyd. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
4.Flejterski S., & Panasiuk A., & Perenc J., & Rosa G. (Eds.), (2005). Współczesna ekonomika usług, Wydawnictwa Naukowe PWN.
5.Koźlak, A. (2008). Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.
6.Marciniak-Neider, D., & Neider J. (2006). Podręcznik spedytora. Polska Izba Spedycji i Logistyki.
7.Mendyk, E.(2009). Ekonomika transportu. Wyższa Szkoła Logistyki.
8.Rucińska, D. (Eds.), (2012). Polski rynek usług transportowych. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
9.Rydzkowski, W., & Wojewódzka-Król K. (2006). Transport. Polskie Wydawnictwo Naukowe.
10.Tarski, I. (1976). Czynnik czasu w procesie transportowym. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
11.Tomanek, R. (2004). Funkcjonowanie transportu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
12.Transport – wyniki działalności, Roczniki GUS 2014.