European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2353-2858    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2016.18-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 18, 2/2016
Strategic approach to proecological activities of companies

Autorzy: Jacek Wysocki
Warsaw School of Economics
Słowa kluczowe: pro-ecological activities company strategy
Rok wydania:2016
Liczba stron:7 (63-69)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Contemporary conditions of functioning of business entities created the situation in which new paradigms within which ecological aspects are playing an increasingly important role are being created. In this situation issues related to pro-ecological actions aimed at guaranteeing respect and protection of the environment within the conducted business activity are gaining in importance. Inclusion of these activities in the formalised development plans described within the development strategy contributes to more effective realisation of the assumed objectives and successful growth of the company while additionally such inclusion guarantees the image of a company caring for both the environment and the society
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abraham, L., Zenu, S. (2012). Environmental Corporate Social Responsibility. Ecological Economics, Vol. 78, p. 100.
2.Biznes a ekonomia. Postawy wobec ochrony środowiska. (2012). GfK.
3.Borin, N., Lindsey-Mullikin, J. (2011). An analysis of consumer reactions to Green strategies. Journal of Product & Brand Management, Vol. 22, No. 2, pp.118-128.
4.D’Souza, C., Taghian, M., Lamb, P., Peretiatko R. (2006). Green products and corporate strategy. Society and Business Review, Vol. 1, No. 2 2006. pp. 142-143.
5.Fenwick, T. (2007). Developing organizational practices of ecological sustainability. Leadership & Organizational Development Journal, Vol. 28, No. 7, 2007, pp. 634-635.
6.Fijał, T. (2005). Ekologiczne i ekonomiczne aspekty realizacji strategii czystszej produkcji w wybranych przedsiębiorstwach. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
7.Freeman, Ch., Soete, L. (1997). The Economics of Industrial Innovation. Third Edition. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.
8.Griffin, R. W. (2006). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.
9.Hill, Ch., Jones, G. (1992). Strategic management. Boston: Houghton Mifflin Comp.
10.Leszczyńska, A. (2011). Absorbcja innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwie. Lublin: UMCS.
11.Misiołek, A., Kowal, E., Kucińska-Landwójtowicz, A. (2014). Ekologia. Warszawa: PWE.
12.Narula, S. A., Upadhyay, K. M. (2001). Product strategy vis-a-vis environment: are strategies of pesticide manufacturers in sustainable? Social Responsibility Journal, Vol. 7, No. 2, p. 282.
13.Nowosielski, R., Spilka, M., Kania, A. (2010). Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
14.Ochrona środowiska 2014 (2015), (2014). Warszawa: GUS, p. 409; 425-429.
15.Peters, T. J., Waterman, R. H. (1982). In Search of Excellence. Lessons from America’s Best-Run Companies. New York: Harper & Row Publishers.
16.Potencjał małych i średnich przedsiębiorstw w dziedzinie kreowania nowych produktów innowacyjnych – rozwiązania proekologiczne. (2008). Warszawa: PARP z GfK i PSDB.
17.Pyłka-Gutowska, E. (2004). Ekologia z ochroną środowiska, Warszawa: Wyd. Oświata.
18.Stabryła, A. (2000). Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Warszawa-Kraków: PWN.
19.Stankiewicz, M. J. (2002). Konkurencyjność przedsiębiorstw. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń: Dom Organizatora.
20.Woźniak, L., Krupa, J., Grzesik, J. (red.). (2006). Innowacje ekologiczne w rozwoju społeczno-gospodarczym. Rzeszów: WSIZ.