European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2353-2858    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2016.19-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 19, 3/2016
The open innovation process in SPA & wellness tourism

Autorzy: Elżbieta Szymańska
University of Technology

Andrzej Rutkowski

Eugenia Panfiluk
University of Technology
Słowa kluczowe: innovation tourism spa & wellness theoretical model
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (59-66)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The main purpose of this article is to create a theoretical model of the spa & wellness tourism innovation process. The research problem is innovation in spa & wellness tourism. This article presents the results of an expert panel. The survey involved 12 experts, scientists and practitioners specializing in the fields of innovation and the economics of tourism, with particular emphasis placed on health tourism. The results of pilot studies carried out in April 2015 showed that innovative processes related to spa & wellness were open. The direct result of the research involves the model of the innovation process in spa & wellness tourism. The expected results will have an effect on the development of economic sciences. The project is novel in character, since to date the innovations occurring in spa & wellness tourism have not been classified and there is no model of its innovativeness.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Annual SRII Global Conference, 24 – 27 July 2012, Silicon Valley, San Jose, California, USA.
2.Aundretsch D. B. (2004), Sustaining Innovation and Growth: Public Policy Support for Entrepreneurship, Industry and Innovation, vol. 11.
3.Bos J., te Velde R., Gillebaard H. (2010), United we stand: Open service innovation policy schemes; An international policy scan and two case studies – London and Helsinki metropolitan areas, Dialogic innovative interactive, Utrecht 8 October.
4.Bowles N. (1999), The Delphi technique, Nurs Stand, No. 13 (45), pp. 32-36.
5.Bushell R., Sheldon P.J., (Eds.), (2009). Wellness and Tourism: Mind, Body, Spirit, Place, Cognizant Communication Corporation, New York. p. 310.
6.Chesbrough H. (2003), Open innovation. The New imperative for creating and profiting from technology, Harvard Business School Press, Boston.
7.Chesbrough H. (2003), The era of open innovation, MIT Sloan Management Review, 2003.
8.Drucker P. F. (1994), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
9.EDHEC Business School, l’IAE de Lille i HEC Montréal “The 1st International Academic Network for Innovation in Services”, E-Commerce and E-Services, available at: www.eng.ismd-network.com. 23.03.2012.
10.European Institute of Innovation and Technology (EIT), (2008), European Communities, Office for Offician Publications of the European Communities, Luxembourg.
11.Facione P.A. (1999), ExecutiveSummary The Delphi Report, The California Academic Press.
12.Gault, F. (2015), Measuring innovation in all sectors of the economy, UNU-MERIT Working Paper.
13.Hjalager A.-M. (2002), Repairing Innovation Defectiveness In Tourism, Tourism Management, No 23.
14.http://www.sekretywellness.pl/historia_i_filozofia_wellness,12,p.html , 27.09.2015.
15.Innovation and Growth in Tourism, (2006), OECD, Paris.
16.Innovation and Product Development in Tourism, (2006) B. Walder, K. Weiermair,
17.A. S. Perez (eds.), Erich Schmidt Verlag, Berlin.
18.Innovation Union Scoreboard, available at: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/index_en.htm , accessed on 29.09.2015.
19.Kelley T. (2003), Sztuka innowacji. Lekcja kreatywności z doświadczeń czołowej amerykańskiej firmy projektowej, Wydawnictwo MT Biznes sp. z o. o., Warszawa, s. 242.
20.Kopaliński W. (1978), Słownik wyrazów obcych i obcojęzycznych, WP, Warszawa, p. 433.
21.Koźmiński C., Michalska B., Szczepanowska E., Górnik K., (2013), Zarys turystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, p. 171.
22.Linstone H.A., Turoff M, (2002) Introduction in: H.A. Linstone, M. Turoff (ed.), The Delphi Method. Techniques and Applications, Murray Turoff and Harold A. Linstone.
23.Łobejko S. (2010), Przedsiębiorstwo sieciowe. Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, p. 14.
24.Loo R. (2002), The Delphi method: a powerfultool for strategic management, Policing: An International Journal of Police Strategies& Management, Vol. 25 No. 4, pp. 762-769.
25.Nazarko J. (2013), Regionalny Foresight Gospodarczy. Metodologia i instrumentarium badawcze, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Warszawa.
26.Oslo Manual, (2005), OECD, Paryż, 2005. Available at: www.oecd.org , 25.11.2014.
27.Otwarte innowacje w usługach, Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw przy PARP, available at: www.parp.gov.pl. 25.08.2011.
28.Plummer R., Armitage D.R. (2007), Charting the New Territory of Adaptive Co-management: A Delphi Study, Ecology and Society, Vol. 12, No. 2.
29.Podmioty gospodarki turystycznej a rynek turystyczny, (2014) B. Meyer (ed.)., Zeszyty naukowe nr 806, Ekonomiczne problemy turystyki nr 2 (26), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, p. 247.
30.Popper R., 33 ForesightMethods, available at: http://rafaelpopper.wordpress.com/foresight-methods/ , 02.10.2014.
31.Rogut A., Piasecki B. (2008), Delphi. Technologie przyszłości, SWSzPiZ, Łódź.
32.Rowe G., Wright G. (1999), The Delphi technique as a forecastingtool: Issues and analysis, International Journal of Forecasting, 15(4), pp. 353-375.
33.Samuelson P.A., Nordhaus W.D. (2012), Economics. Nineteenth Edition, McGraw-Hill/Irwin.
34.Schumpeter J.A. (1932), The Theory of Economic Development, Harvard Economic Studies.
35.Service Research and Innovation Institute, available at: www.thesrii.org , 30.08.2011.
36.Sheldon P.J., Park SY, (2008), „Sustainable Wellness Tourism: Governance and Entrepreneurship Issue” Acta turis-tica20(2): p.151–172.
37.Skulmoski G.J., Hartman F.T., Krahn J. (2007), The Delphi Method for GraduateResearch, Journal of Information Technology Education, Vol. 6.
38.Szymańska E., (2009), Innowacyjność przedsiębiorstw turystycznych w Polsce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
39.Szymańska E., (2009), Procesy innowacyjne przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie organizacji imprez turystycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
40.Turkowski M. (2010), Marketing usług hotelarskich, PWE, Warszawa.
41.Turystyka Zdrowotna, (2010), M. Boruszczak (ed.), Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk.
42.UNWTO Tourism Highlights 2011 Edition, (2011), UNWTO, p. 2
43.Tourism 2020 Vision, UNWTO Tourism Highlights 2011 Edition, UNWTO World Tourism Organization, available at: http://mkt.unwto.org/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights11enhr_1.pdf, 19.09.2011.
44.Wellness Tourism: A Destination Perspective, (2014), Voigt C., Pforr C., (ed.), Routledge, London.
45.www.thesrii.org , 30.08.2011.