Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

Aktualnie: European Journal of Service Management

ISSN: 1898-0511     eISSN: 2353-2858    OAI    DOI: 10.18276/smt.2015.16-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 16, 2/2015
Managing stakeholders of a tourism company

Autorzy: Anna Przybylska
Adam Mickiewicz University
Słowa kluczowe: tourism company stakeholders matrix of relationships
Rok wydania:2015
Liczba stron:9 (119-127)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The paper describes the possibilities of using the method of stakeholder analysis based on the example of tourism companies. On the basis of the characterisation of particular stakeholder groups the hierarchy of importance was created which is a significant contribution to service company management. The analysis concerned all aspects of the functioning of a tourism company: microenvironment, macroenvironment and competitive environment. The picture obtained as a result of analysis forms the basis for further research into stakeholders and defining a complex strategies of managing relationships among them.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Beben, R. Marcinkowski, T. Papis O. (2014). Analiza interesariuszy w projektach budowy morskich farm wiatrowych. Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014.
2.Bukowska, U. (2008) Proces zarządzania interesariuszami. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu ekonomicznego w Krakowie, no. 784.
3.Carroll, A.B. Buchholtz, A.K. (2009). Business & Society: Ethics & Stakeholder Management. 7th Edition, OH: Cengage Publishing Company: Mason.
4.Clarkson, M.B.E. (1995) A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance. Academy of Management Review Vol. 20, No. 1, pp. 92-117.
5.Donaldson, T. Preston, L.E. (1995). The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence and Implications. Academy of Management Review 20 (1).
6.Freeman, E.R. (1984) Strategic Management. A Stakeholder Approach. Boston: Pittman.
7.Johnson, G. Scholes, K. (1999). Exploring Corporate Strategy. Text and Cases, London: Prentice Hall.
8.Kachniewska, M. (2012) Wpływ korporacji transnarodowych na kształt współczesnego rynku turystycznego in: Międzynarodowe stosunki gospodarcze – internacjonalizacja i konkurencyjność narodowa. Katowice: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicac
9.Kafel, T. (2000) Metodologiczne aspekty analizy mikrootoczenia organizacji. Zeszyty naukowe nr 554. Kraków: Akademia Ekonomiczna.
10.Kozina, A. (2007) Analiza interesariuszy w planowaniu negocjacji. Wałbrzych: WWSZiP.
11.Lisiński, M. (2004) Metody planowania strategicznego. Warszawa: PWE.
12.Ludzinska, K. Zdziarski, M., (2013). Interesariusze w opinii prezesów zarządów polskich przedsiębiorstw. Warszawa: Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie.
13.Magness, V. (2008) Who are the Stakeholders Now? An Empirical Examination of the Mitchell, Agle, and Wood Theory of Stakeholder Salience. Journal of Business Ethics.
14.Obłoj, K. (2007) Strategia organizacji. Poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Warszawa: PWE.
15.Ogrodnik, M. Mieszaniec, J. (2010). Metoda analizy interesariuszy jako innowacyjna koncepcja w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym in: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
16.Pakulska, T. Poniatowska-Jaksch, M. (2009). Przedsiębiorstwo a otoczenie w warunkach globalizacji, W: Strategie przedsiębiorstw wobec zrównoważonego rozwoju. Warszawa: SGH.
17.Weiermair, K. (1998), Entrepreneurship and Small Business: The Case of the Entrepreneurial SME in Tourism in: Creating Jobs: New Demand on SMEs & Their Support Partners, Proceedings, Vol. 2, pp. 501 - 514.