Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

Aktualnie: European Journal of Service Management

ISSN: 1898-0511     eISSN: 2353-2858    OAI    DOI: 10.18276/smt.2015.16-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 16, 2/2015
The use of CRM instruments in agritourism – on the example of agritourism farms in the Opole Province

Autorzy: Agnieszka Gawlik
Opole University of Technology

Barbara Woś
Opole University of Technology
Słowa kluczowe: agritourism farms Opole Province relationship management CRM instruments
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:7 (49-56)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The aim of this paper is to identify key CRM instruments used by agritourism farms located in the Opole Province. In this paper documentary method and diagnostic survey method were used. In the first phase of the research, within documentary methods, an analysis of statistical material from secondary sources was conducted in order to make an inventory of agritourism farms located in the Opole Province. In this paper diagnostic survey method (CAWI) was used. Empirical study was conducted from March 2014 to April 2014 among owners of 35 agritourism farms from the Opole Province associated in Agricultural Advisory Center (AAC). The results of the study indicate which CRM instruments are the most popular in the surveyed agritourism farms in shaping relationships with customers to encourage their loyalty.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chooa, H. & Petrick, J.F. (2014). Social interactions and intentions to revisit for agritourism service encounters. Tourism Management. 40: 372–381
2.Flanigan, S. Blackstock, K. & Hunter, C. (2014). Agritourism from the perspective of providers and visitors: a typology-based study. Tourism Management. Vol. 40 Complete: 394-405
3.Graja, S. et al (2008). Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości na wsi. In: Bosiacki, S. ed. Gospodarka turystyczna w XXI wieku: problemy i perspektywy w skali regionalnej i lokalnej. Poznań: Monografie AWF. No 386: 279-287.
4.Heskett, J. L. Sasser & W. E. Hart, C. W. L. (1990). Breakthrough Service. New York: The Free Press
5.Koc, E. (2008). The New Agritourism: Hosting Community & Tourists on Your Farm. Annals of Tourism Research. Vol. 35(4): 1085-1086
6.Ozgener, S. & Iraz, R. (2006). Customer relationship management in small – medium enterprises: The case of Turkish tourism industry. Tourism Management. 27(6): 1356-1363
7.Puciato, D. Winiarz, M. & Woś, B. (2010). Rola gospodarstw agroturystycznych w realizacji koncepcji turystyki zrównoważonej w gminie Głuchołazy. Studia i Prace Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu – Seria Turystyka i Rekreacja. Vol. 6: 61-68.
8.Puciato, D. (2009). Turystyka jako szansa zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. In: Rut, J. & Nizioł, A. ed. Społeczno-gospodarcze aspekty turystyki regionów przygranicznych. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski. 200-207
9.Sikora, J. (2002). Agroturystyka przykładem przedsiębiorczości na wsi. In: Bosiacki, S. ed. Go-spodarka turystyczna w XXI wieku - stan obecny i perspektywy rozwoju. Poznań: AWF. 71-80
10.Stockdale, R. (2007). Managing customer relationships in the self-service environment of e-tourism. Journal of Vacation Marketing. 13(3): 205–219
11.Tew, C. & Barbieri, C. (2012). The perceived benefits of agritourism: the provider's perspective. Tourism Management. 33 (1): 215–224
12.Wilk, I. & Keck-Wilk, M. (2013) Oczekiwania turystów dotyczące oferty gospodarstw agrotu-rystycznych, Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(28), 243-250
13.Woś, B. & Gawlik, A. (2015). The development of Agri-tourism in Opole Province, Poland. From Inexpensive Holidays in the Countryside to Experiential Marketing. Journal of Environmental and Tourism Analyses. 3(1): 80-89
14.Woś, B. & Puciato, D. (2011). Wybrane elementy oferty turystycznej gospodarstw agrotury-stycznych z Wysowej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. 2: 139-148
15.Verma, S. & Chaundhuri, R. (2009). Effect of CRM on Customer Satisfaction in Service Sector in India. Journal of Marketing and Communication. 5(2): 55-69.
16.Zeithaml, V. Parasuraman, A. & Berry, L. L. (1990). Delivering Quality Service. New York: The Free Press.