European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2353-2858    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2017.21-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 21, 1/2017
Healthcare as a task of local government in Poland

Autorzy: Dorota Korenik
Wrocław University of Economics, Poland
Słowa kluczowe: benchmarking of hospitals state-local governance
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:7 (11-17)
Klasyfikacja JEL: H75 I18
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The subject of this article is benchmarking existing hospitals in order to cover the healthcare demand of Polish local communities. Duly performed ownership supervision should include an impartial evaluation of the head managers and their relevant motivation to improve quality while maintaining acceptable profitability. Lack of practical tools, such as best practice guidelines for local governments, and of tools which would help to implement them, prevents from keeping relevant supervision over dependent hospitals. The aim of this study was to introduce the concept of a practical benchmarking instrument relevant to actual issues that local government meets when supervising their hospitals. The concept of benchmarking is approached from various perspectives: a way of learning from the best, an instrument which contributes to the management efficiency improvement and a tool for monitoring results of the management of the hospital.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Hass Symotiuk, M. (2011). System pomiaru i dokonań szpitala. Wolters Kluwer: Warszawa.
2.Kaszubska, E. (2012). Benchmarking – nowoczesna metoda planowania strategicznego. PARP: Warszawa.
3.Nojszewska, E. Mierzenie efektywności szpitali metodą stochastycznej granicznej funkcji kosztów, SGH: Warszawa, www.szpitale-powiatowe.pl/prez/prez_1.ppsx (2.02.2017).
4.Porębski, D. (2016). Pomiar efektywności ekonomicznej szpitala z wykorzystaniem zrównoważonej karty wyników [Rękopis]. UE we Wrocławiu: Wrocław.
5.Public Administration Reform Program Report. (2000). Efektywne metody zarządzania w administracji publicznej. Instytut Spraw Publicznych: Warszawa.
6.Rój, J.& Sobiech, J. (2006). Zarządzanie finansami szpitala. Wolters Kluwer: Warszawa.
7.www.portretyszpitali.pl