European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2353-2858    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2017.24-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 24, 4/2017
The legal determinants of agritourism and its link with local farming - example of agritourism farms in Lower Silesia

Autorzy: Anna Kapała
Wroclaw University of Environmental and Life Sciences

Izabela Kurtyka – Marcak
Wroclaw University of Environmental and Life Sciences
Słowa kluczowe: agritourism local farming local products law regulation on agritourism
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (23-30)
Klasyfikacja JEL: K29 N54 Q12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The aim of the paper is to answer the question how legal regulations shape the scope of agritourism activity and whether the agritourism regulation enhance the local farming. The research is based on the dogmatic method and empirical evaluation of data collected through surveys concerning agritourism farms in Lower Silesia. The research showed, that on the one hand, the law regulations providing exemptions and facilities for agritourism led to its development, but on the other hand they have conditioned the way of its conducting. The survey showed that most of the respondents run agritourism in such size and in such a way as to benefit from the legal exemptions. Despite being conducted in limited size, it is a profitable business and is an important source of income primarily for small farms. Most of the respondents also willingly take advantage of the legal possibility of selling home meals. However, the percentage of farmers engaged in agricultural production for the purpose of feeding their guests is not high. It can therefore be said that regulations do not play a role in combining agritourism with local farming.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Act of December 23, 1988 on business, (Dziennik Ustaw [Official Journal], 1998 No. 41 pos. 324 with later amendments)
2.Act of July 26, 1991 on Personal Income Tax (Dziennik Ustaw [Official Journal] of 1991 No. 80 pos. 350 with later amendments)
3.Act of November 19, 1999 the law of business activity (Dziennik Ustaw [Official Journal] of 1999 No. 101 pos. 1178 with later amendments)
4.Act of July 2, 2004 on Freedom of Economic Activity, (Dziennik Ustaw[Official Journal] 2004 No. 9 pos. 1807 with later amendments)
5.Augère-Granier, M. L. (2015). Short food supply chains and local food systems in the EU, Briefing, European Parliamentary Research Service: European Parliament PE 586.650
6.Grażyna Anna Ciepiela, G.A., & Kur-Kowalska, M. (2015). Wykorzystanie zasobów ziemi i produkcji rolniczje w gospodarstwach agroturystycznych położonych w gminach obejmujących tereny Bialowiskiego Parku Narodowego [Utilization of land resources and agricultural production in agrotourism farms located in municipalities covering the area of the Bialowieza National Park], Ekonomia i Środowisko, 3
7.Freedman, D.A, & Bess, K.D. (2011). Food Systems Change and the Environment: Local and Global Connections. Am J Community Psychol, 47
8.European Commission (2013). ‘Commission Staff Working Document of 6 December 2013 on various aspects of short food supply chains accompanying the document report from the Commission to the European Parliament and the Council on the case for a local farming and direct sales labelling scheme COM (2013) 866 final’ SWD (2013) 501 final.
9.Hall, C. M., & Gössling, S. (2016). Food Tourism and Regional Development: Networks, products and trajectories, Routledge
10.Jęczmyk, A. (2015). Tradycyjne i regionalne produkty żywnościowe jako element rozwoju gospodarstw agroturystycznych [Traditional and regional food products as part of the development of agritourism farms], Stud. Komitetu Przestrz. Zagospod. Kraju PAN, 163.
11.Kowalczuk–Misek, A. (2013). Analiza stanu i możliwości rozwoju agroturystyki na Dolnym Śląsku [Analysis of the state and possibilities of agritourism development in Lower Silesia].Wrocław: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.
12.Kucharski, K. (2016). Wyłączenie stosowania przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Uwagi de lega lata i de lege ferenda [Exclusion of the provisions of the Act on Freedom of Economic Activity. Remarks de lega lata and de lege ferenda]. In H. Nowicki, & P. Nowicki (Ed.) Państwo a gospodarka. Kierunki zmian w publicznym prawie gospodarczym [State and economy. Directions of changes in public economic law]. Toruń: KNPPG.
13.Legienis, H. (2002). Baza agroturystyczna w kraju i regionach [Agritourism base in the country and regions]. Warszawa: Instytut Turystyki
14.Legge 96/2006 Disciplina dell'agriturismo [Law on agritourism], Gazzetta Ufficiale [Official Journal] no 63 of 6 March 2006
15.Powałowski, A. (2008). Publicznoprawny status osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą w Polsce [Public status of a natural person carrying out an economic activity in Poland]. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
16.Sikorska-Wolak, I. (2004). Agroturystyka szansą rozwoju gmin wiejskich w Polsce, Lithuania, 2.
17.Wieczorek, E. (2007). Komentarz do art. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, In: A. Powałowski, (Ed.), & S. Koroluk, & M. Pawełczyk, & E. Przeszło, & K. Trzciński, & E. Wieczorek, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, ABC Lex, Warszawa: Wolters Kluwer.