European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2451-2729    OAI    DOI: 10.18276/ejsm
CC BY-SA   Open Access 

Wszystkie numery wydania

Numery wydań

Rok wydania Liczba numerów Akcje

2018

6 Więcej

2017

4 Więcej

2016

4 Więcej

2015

2 Więcej