Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.3.35-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (35) 2016
Warszawa jako główny obszar recepcji ruchu turystycznego w Polsce

Autorzy: Ewa Ferens
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: obszar recepcji turystycznej ruch turystyczny Warszawa
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (49-58)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto tematykę turystyki miejskiej jako coraz popularniejszej formy wypoczynku. W Polsce najliczniej odwiedzanym przez turystów miastem jest Warszawa, która determinuje ruch turystyczny w całym regionie. W artykule scharakteryzowano Warszawę jako główny obszar recepcji ruchu turystycznego w Polsce i zaprezentowano wielkość oraz dynamikę zmian krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w stolicy w latach 2009–2014. W opracowaniu zwrócono uwagę, że atrakcyjność turystyczną woj. mazowieckiego bazuje na obecności miasta stołecznego. Aby zwiększyć ruch turystyczny w całym województwie, istotne jest podkreślenie tożsamości i wizerunku całego regionu, aby nie kojarzył się on turystom jedynie z Warszawą, oraz stworzenie wspólnej oferty turystycznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chrząścik, M. (2012). Zastosowanie koncepcji marketingu terytorialnego w procesach komunikacyjnych jednostek terytorialnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 95, 527–538.
2.Crouch, G.I., Ritchie, J.R.B. (1999). Tourism, Competitiveness and Societal Prosperity. Journal of Business Research, no. 44 (3), 137–152.
3.Czornik, M. (2005). Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.
4.Dredge, D. (1999). Destination Planning and Design. Annals of Tourism Research, no. 26, 137–152.
5.Dziedzic, E. (1998). Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, Warszawa: SGH.
6.Ekspertyza w zakresie potencjału produktów turystyki wiejskiej w Polsce i ich konkurencyjności na regionalnym, krajowym i zagranicznym rynku usług turystycznych. (2012). Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Turystyki SA.
7.Jansen-Verbeke, M., Lievois, E. (1999). Analysing Heritage Resources for Urban Tourism in European Cities. W: D.G. Pierce, I.R. Butler (red.), Contemporary Issuses in Tourism Development (s. 81–107). London: Routledge.
8.Kosmaczewska, J. (2012). Efektywność gospodarowania popytem turystycznym przez interesariuszy na przykładzie gmin nadmorskich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 698, 427–438.
9.Kruczek, Z., Zmyślony, P. (2010). Regiony turystyczne, Kraków: Proksenia.
10.Law, C. (2002). Urban Tourism. The Visitor Economy and the Growth of Large Cities. London: Continuum.
11.Leiper, N. (1995). Tourism management. Melbourne: RMIT Press.
12.Liszewski, S. (2003). Region turystyczny. Turyzm, t. 13, z. 1, 43–54.
13.Nawrot, Ł., Zmyślony, P. (2009). Regiony turystyczne na międzynarodowej arenie konkurencji. Folia Turistica AWF Kraków, nr 21, 31–51.
14.Ostrowska, B. (2010). Ocena funkcji turystycznej miast wojewódzkich w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 842, 53–67.
15.Porter, M.E. (1998). Clusters and the New Economics of Competition. Harvard Business Review, 77–90.
16.Rohrscheidt, A.M. (2008). Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Gniezno: GWSHM Milenium.
17.Sassen, S. (2006). Cities in a World Economy, Thousand Oaks, California: Pine Forge Press.
18.Strategia rozwoju turystyki w województwie mazowieckim na lata 2007–2013.
19.Strategia rozwoju turystyki w województwie mazowieckim na lata 2014–2020.
20.Szymkowiak, A. (2014). Portale zakupów grupowych jako narzędzie promocji turystyki miejskiej w formie city break. Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 2, no. 3 (264), 136–153.
21.Trew J., Cockerell, N. (2002). The European Market for UK City Breaks. Insights, 58 (14), 85–111.
22.Turystyka w 2009 roku, GUS.
23.Turystyka w 2010 roku, GUS.
24.Turystyka w 2011 roku, GUS.
25.Turystyka w 2012 roku, GUS.
26.Turystyka w 2013 roku, GUS.
27.Turystyka w 2014 roku, GUS.