Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (35) 2016

Rok wydania:2016

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Sezonowość i zmienność ruchu turystycznego w Polsce

15 (9-23) Czesław Koźmiński, Bożena Michalska Więcej
2.

Frekwencja w polskich atrakcjach turystycznych. Problemy oceny liczby odwiedzających

11 (25-35) Zygmunt Kruczek Więcej
3.

Uczestnictwo w imprezach kolejowych w Polsce w 2015 roku

12 (37-48) Justyna Cieplik, Mariusz Sołtysik Więcej
4.

Warszawa jako główny obszar recepcji ruchu turystycznego w Polsce

10 (49-58) Ewa Ferens Więcej
5.

Szacowanie spożycia turystycznego – doświadczenia regionalnego rachunku satelitarnego turystyki dla województwa mazowieckiego

13 (59-71) Ewa Dziedzic, Teresa Skalska Więcej
6.

Warszawa jako obszar recepcji turystyki Jidysz-kulturowej

12 (73-84) Agata Balińska Więcej
7.

Miasto jako obszar aktywności turystycznej i rekreacyjnej na przykładzie Szczecina

11 (85-95) Beata Meyer, Anna Gardzińska, Agnieszka Sawińska Więcej
8.

Sezonowość ruchu turystycznego na rynku hotelarskim w województwie zachodniopomorskim

12 (97-108) Aneta Wolna-Samulak Więcej
9.

Natężenie ruchu turystycznego na wybranych festiwalach – Pozytywne i negatywne aspekty jego wpływu na system społeczno-gospodarczy Lublina w opinii mieszkańców miasta

13 (109-121) Karolina Skoczylas, Teresa Brzezińska-Wójcik Więcej
10.

Wybrane aspekty rozwoju ruchu turystycznego w Roztoczańskim Parku Narodowym

12 (123-134) Andrzej Świeca, Renata Krukowska, Andrzej Tucki, Tadeusz Grabowski Więcej
11.

Frekwencja w wybranych obiektach Szlaku Zabytków Techniki Województwa śląskiego w latach 2009–2014

12 (135-146) Krzysztof Herman, Mateusz Naramski, Adam Szromek Więcej
12.

Koncentracja geograficzna obiektów spotkań a rozwój przemysłu wydarzeń w województwie śląskim

12 (147-158) Krzysztof Cieślikowski Więcej
13.

Zmiany w ruchu i infrastrukturze turystycznej na przykładzie uzdrowisk dolnośląskich

13 (159-171) Eleonora Gonda-Soroczyńska Więcej
14.

Kierunki rozwoju turystyki na obszarach podmiejskich w ocenie jej organizatorów oraz uczestników (na przykładzie gmin dolnośląskich)

11 (173-183) Mariusz Sołtysik, Justyna Cieplik, Julita Markiewicz-Patkowska, Piotr Oleśniewicz Więcej
15.

Imprezy biegowe jako czynnik wzrostu ruchu turystycznego w powiecie jeleniogórskim

10 (185-194) Piotr Zawadzki Więcej
16.

Warunki środowiska naturalnego jako determinanta lokalizacji gospodarstw agroturystycznych na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego

14 (195-208) Dariusz Sokołowski Więcej
17.

Rynek żywnościowy jako element kształtujący atrakcyjność i tożsamość turystyczną Małopolski

14 (209-222) Józef Sala Więcej
18.

Analiza ruchu turystycznego realizowanego w uzdrowisku Kopalnia Soli Wieliczka w ramach turystyki zdrowotnej

14 (223-236) Jolanta Mirek Więcej
19.

Wpływ zrekonstruowanego średniowiecznego zamku na ruch turystyczny w miejscowości Inowłódz w województwie łódzkim

14 (237-250) Jolanta Wojciechowska, Hubert Koper Więcej
20.

Przemiany ośrodka wypoczynkowego w Arłamowie i ich wpływ na ruch turystyczny

11 (251-261) Krzysztof Szpara, Małgorzata Bać Więcej
21.

Ocena stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w wybranych państwach świata najatrakcyjniejszych pod względem turystycznym w świetle jego udziału w obsłudze ruchu turystycznego

10 (263-272) Teresa Gądek-Hawlena Więcej
22.

Determinanty rozwoju oraz ekonomiczne konsekwencje rozwoju ruchu turystycznego w Atlantic City

14 (273-286) Dorota Matuszewska Więcej
23.

Dynamika i cechy międzynarodowego ruchu turystycznego w Tunezji w latach 1960–2015

13 (287-299) Monika Widz, Teresa Brzezińska-Wójcik Więcej
24.

Rola wizerunku krajowego produktu turystycznego w kreowaniu ruchu turystycznego. Studium przypadku na przykładzie Polski i Łotwy

11 (301-311) Katarzyna Orfin, Marta Sidorkiewicz Więcej
25.

Morskie rejsy wycieczkowe na Arktykę i Antarktydę – trendy, rozwój, perspektywy

13 (313-325) Joanna Kizielewicz Więcej
26.

Ocena transgranicznego ruchu turystycznego na pograniczu polsko-czeskim na przykładzie Euroregionu Śląsk Cieszyński

10 (327-336) Izabela Gąsior, Michał Żemła Więcej
27.

Miejsce pochodzenia jako czynnik kształtujący zachowania konsumentów w turystyce na przykładzie mieszkańców Majorki

11 (337-347) Adrianna Wolska Więcej
28.

Mały ruch graniczny z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej a rozwój turystyki zakupowej

14 (349-362) Joanna Zielińska-Szczepkowska, Izabela Zabielska Więcej