Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.4.32-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (32) 2015
The Transformation of the Tourism Function of the Selected Jelenia Góra County Areas
(Przekształcenia funkcji turystycznej wybranych obszarów powiatu jeleniogórskiego)

Autorzy: Jan Kazak
Wrocław University of Environmental And Life Sciences

Katarzyna Przybyła
Wrocław University of Environmental And Life Sciences
Słowa kluczowe: miasta funkcje turystyczne metody oceny funkcji jednostek osadniczych
Rok wydania:2015
Liczba stron:9 (183-191)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Powiat jeleniogórski ulokowany jest w atrakcyjnej turystycznie, południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego. W jego granicach zlokalizowane są cztery gminy miejskie, zaliczyć je można do grona miejscowości małych, są to: Karpacz, Kowary, Piechowice i Szklarska Poręba. W artykule dokonana została analiza przekształceń w strukturach funkcjonalnych tych miast, ze szczególnym uwzględnieniem zmian zachodzących w zakresie pełnionych przez nie funkcji turystycznych. Przeprowadzono badania nad wielkością, strukturą i zmianami zatrudnienia. Badanie wykonane zostało na gruncie teorii bazy ekonomicznej, przy wykorzystaniu dwóch mierników – wskaźnika nadwyżki pracowników (WNP) i współczynnika specjalizacji Florence’a (WSF). Badanie może być przydatne w planowaniu rozwoju i w zarządzaniu miastem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Grosse T.G., Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, „Studia Regionalne i Lokalne” 2002, nr 1 (8).
2.Kulczyk-Dynowska A., Inwestycje infrastrukturalne Karkonoskiego Parku Narodowego a zrównoważony rozwój obszaru, in: Rola podmiotów sektora publicznego, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w kreowaniu i wspieraniu zrównoważonego rozwoju, eds. J. Adamek, T. Orzeszko, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 297, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
3.Przybyła K., Influence of an Economic Crisis on Functioning of Special Economic Zones in the Lower Silesia, in: Hradec Economic Days 2014, Economic Development and Management of Regions, Part IV, University of Hradec Kralove, Hradec Kralove 2014.
4.Przybyła K., Przekształcenia funkcji turystycznej w niektórych miastach powiatu jeleniogórskiego – wybrane aspekty, in: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 157, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
5.Przybyła Z., Przybyła K., The Transformations in the Functional Structure of Jelenia Góra, in: Hradec Economic Days 2011, Economic Development and Management of Regions, Part II, University of Hradec Kralove, Hradec Kralove 2011.
6.Słodczyk J., Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2001.