Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (32) 2015

Rok wydania:2015

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

The Innovation System of a Tourist Enterprise – a Model Approach


(System innowacji przedsiębiorstwa turystycznego – ujęcie modelowe)
12 (7-18) Małgorzata Januszewska, Daria Jaremen, Elżbieta Nawrocka Więcej
2.

The Concept of the Tourism Enterprise Innovation Analysis


(Koncepcja analizy innowacyjności przedsiębiorstw turystycznych)
11 (19-29) Anna Karaś, Leszek Kozioł Więcej
3.

The Sustainable Management of Tourism as Part of the Innovative Region Management. Based on the Europan Tourism Indicators System for Sustainable Destinations


(Zrównoważone zarządzanie turystyką jako element innowacyjnego zarządzania regionem na podstawie European Tourism Indicators System for Sustainable Destinations)
14 (31-44) Anna Królikowska-Tomczak Więcej
4.

The Creation of the Model Threshold Tourist Area Life Cycle of the Functional Urban Area of Kołobrzeg


(Tworzenie modelu progowego cyklu życia obszaru turystycznego na przykładzie miejskiego obszaru funkcjonalnego Kołobrzeg)
18 (45-62) Mariusz Miedziński Więcej
5.

The Curative Function of the Village – Infrastructure, Environmental Resources, Curative Materials


(Uzdrowiskowa funkcja wsi – infrastruktura, zasoby przyrodnicze, tworzywa uzdrowiskowe)
12 (63-74) Eleonora Gonda-Soroczyńska, Maria Hełdak Więcej
6.

The Analysis of the Tourism Promotion System in Poland as Compared to the French Model of “Institutional Promotion”


(Analiza systemu promocji turystyki w Polsce na tle francuskiego modelu „promocji instytucjonalnej”)
13 (75-87) Mirosław Marczak Więcej
7.

The Financing Needs of Agritourism Farms in the Świętokrzyskie Province


(Potrzeby w zakresie finansowania działalności gospodarstw agroturystycznych na przykładzie województwa świętokrzyskiego)
10 (89-98) Ewa Pałka Więcej
8.

Using the Internet in the Decision Making Process Concerning the Purchase of Tourist Offers


(Wykorzystanie internetu w procesie decyzyjnym zakupu ofert turystycznych)
10 (99-108) Anna Przybylska Więcej
9.

The Suburban Areas of Tourist and Recreation Reception in the Opinion of Users. A Comparative Case Study


(Podmiejskie obszary recepcji turystyczno-wypoczynkowej w ocenie interesariuszy. Komparatystyczna analiza przypadku)
14 (109-122) Justyna Cieplik, Wojciech Fedyk, Piotr Oleśniewicz, Mariusz Sołtysik Więcej
10.

The Tourism Potential of the Counties Located in the Kuyavia-Pomerania and Pomerania Provinces in Respect of Waterways Revitalisation


(Potencjał turystyczny gmin nadwiślańskich województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego w kontekście rewitalizacji dróg wodnych)
19 (123-141) Anna Dłużewska, Alicja Gonia, Hanna Michniewicz-Ankiersztajn Więcej
11.

The Selected Aspects of Tourism Development – an Example of the Świętokrzyskie Province


(Wybrane aspekty rozwoju turystyki obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego)
14 (143-156) Iwona Kiniorska Więcej
12.

The Tourist Trails Development in the Protection Plans of the Lower Silesian Landscape Parks


(Kształtowanie szlaków turystycznych w planach ochrony dolnośląskich parków krajobrazowych)
12 (157-168) Piotr Krajewski, Barbara Mastalska-Cetera Więcej
13.

The Entity Structure of the Cross-Border Tourism Product


(Struktura podmiotowa transgranicznego produktu turystycznego)
14 (169-182) Anna Gardzińska, Beata Meyer, Agnieszka Sawińska Więcej
14.

The Transformation of the Tourism Function of the Selected Jelenia Góra County Areas


(Przekształcenia funkcji turystycznej wybranych obszarów powiatu jeleniogórskiego)
9 (183-191) Jan Kazak, Katarzyna Przybyła Więcej
15.

Tourism Activity Among Seniors: A Case-Study from Warmian and Masurian Voivodeship


(Aktywność turystyczna osób starszych – przykład województwa warmińsko-mazurskiego)
12 (193-204) Małgorzata Samusjew, Joanna Zielińska-Szczepkowska Więcej