Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (41) 2018

Rok wydania:2018
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Prawne aspekty działania organizacji pozarządowych. problem eliminacji barier prawnych oraz organizacyjnych współpracy w turystyce

15 (7-21) Zygmunt Młynarczyk, Agata Kosińska-Madera Więcej
2.

Problem finansowania organizacji zarządzających obszarami recepcji turystycznej - przykład struktur lokalnych

8 (23-30) Jacek Borzyszkowski Więcej
3.

Aktywność marketingowa organizacji pozarządowych w kreowaniu popytu turystycznego (na wybranych przykładach)

10 (31-40) Bogdan Gregor, Beata Gotwald-Feja Więcej
4.

Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa pracy - szacunek utraconej produktywności w polskim sektorze turystycznym

10 (41-50) Agnieszka Jakubowska Więcej
5.

Narodowe organizacje turystyczne jako przykład instytucji pozarządowych w turystyce

8 (51-58) Mirosław Marczak Więcej
6.

Społeczna odpowiedzialność biznesu w branży hotelarskiej

8 (59-66) Ewa Mazur-Wierzbicka Więcej
7.

Rozwój regionów dzięki podnoszeniu atrakcyjności produktu narciarskiego - rola organizacji Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne

8 (67-74) Jadwiga Berbeka Więcej
8.

Euroregion jako organizacja pozarządowa i potencjalny stymulator rozwoju turystyki transgranicznej

10 (75-84) Marianna Greta, Jacek Otto Więcej
9.

Wydarzenie jako produkt turystyczny i jego ocena na przykładzie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem

9 (85-93) Urszula Kęprowska Więcej
10.

Sezonowość w turystyce nadmorskiej - problemy lokalnych rynków pracy. Przykład województwa zachodniopomorskiego

10 (95-104) Kamila Radlińska Więcej
11.

Agroturystyka w gospodarce obszarów wiejskich na przykładzie powiatu piotrkowskiego

8 (105-112) Janusz Zrobek Więcej
12.

Działalność regionalnych organizacji turystycznych (ROT-ÓW) i ich wpływ na rozwój turystyki w regionie na przykładzie podkarpackiej regionalnej organizacji turystycznej (PROT)

8 (113-120) Patrycja Żeglań, Marian Rzepko Więcej
13.

Wolontariat imprez biegowych w Stowarzyszeniu Sport, Rekreacja, Wolontariat „SFX"

9 (121-129) Ewa Kasperska Więcej
14.

Rola brokera innowacji w stymulowaniu dobrych praktyk na przykładzie Izby Gospodarczej „Krąg Turystyki Zdrowotnej”

8 (131-138) Monika Knefel, Ilona Molenda-Grysa Więcej
15.

Motywacje wolontariuszy i ich rola w promocji turystycznej miejsca organizacji ŚDM (na przykładzie Krakowa)

9 (139-147) Renata Seweryn Więcej