Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (45) 2019

Rok wydania:2019
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Assessment of applicability of forecasting methods of passenger traffic by air as a key factor in tourism development in Poland


(Ocena przydatności metod prognozowania lotniczego ruchu pasażerskiego jako kluczowego czynnika rozwoju turystyki na przykładzie Polski)
10 (7-16) Kamila Bednarz-Okrzyńska Więcej
2.

Social, cultural and economic value of business events - designing content versus creativity experiences


(Społeczna, kulturowa i ekonomiczna wartość wydarzeń biznesowych -projektowanie doświadczeń opartych o merytorykę i kreatywność)
12 (17-28) Krzysztof Celuch Więcej
3.

Controversial experience tourism in the eyes of generation Y representatives


(Kontrowersyjna turystyka wrażeń w opinii przedstawicieli pokolenia Y)
10 (29-38) Magdalena Dolińska, Leszek S. Dąbrowski, Elżbieta Grzelak-Kostulska Więcej
4.

Regional tourism organizations in Poland: models of operation and cooperation with the environment. relation systems and features


(Modele funkcjonowania regionalnych organizacji turystycznych w Polsce i ich współpracy z otoczeniem. Systemy i cechy relacji)
13 (39-51) Wojciech Fedyk, Mariusz Sołtysik Więcej
5.

Tipping behavior of polish consumers - the segmentation approach


(Segmentacja polskich konsumentów ze względu na skłonność do dawania napiwków)
9 (53-61) Iwona Kowalczuk, Jerzy Gębski, Agnieszka Maciąg, Beata Sawicka Więcej
6.

The perception of vr of the tourists visiting chosen cultural facilities in Gdańsk


(Percepcja przestrzeni wirtualnej przez turystów odwiedzających wybrane instytucje kultury w Gdańsku)
10 (63-72) Bartosz Korinth, Zharas Berdenov, Sergey V. Pashkov, Jan A. Wendt Więcej
7.

The use of cultural institutions in tourism as an incentive for local development - the case of National Museum in Wroclaw


(Wykorzystanie instytucji kultury w turystyce jako stymulatora rozwoju lokalnego na przykładzie Muzeum Narodowego we Wrocławiu)
11 (73-83) Julita Izabela Zaprucka, Elżbieta Nawrocka, Jens Baumann Więcej