Folia Oeconomica Stetinensia

ISSN: 1730-4237     eISSN: 1898-0198    OAI    DOI: 10.2478/foli
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS  DOAJ

Kontakt

Uniwersytet Szczeciński
Instytut Ekonomii i Finansów
ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin, Polska

Tel.: +48 91 444 1824
E-mail: fos@usz.edu.pl