Jakościowe Badania Pedagogiczne

ISSN: 2543-5655    OAI    DOI: 10.18276/jbp
CC BY-SA 

Jakościowe Badania Pedagogiczne

Od 2016 roku rozpoczynamy wydawanie naukowego czasopisma on-line pod tytułem: „Jakościowe Badania Pedagogiczne”. Nasze czasopismo zasadniczo ma charakter metodologiczny oraz funkcjonuje w ramach ruchu Open Access i na jego zasadach.

Wszystkie publikowane w naszym czasopiśmie teksty dotyczą - wprost lub pośrednio – różnorodnych badań jakościowych uprawianych na gruncie nauk pedagogicznych lub innych dziedzin i dyscyplin naukowych, o ile uwzględniany jest w nich kontekst pedagogiczny.  W ramach poszczególnych numerów publikujemy artykuły naukowe dotyczące wybranych aspektów jakościowych badań pedagogicznych w ogólności oraz  poszczególnych ich tradycji, metod, wymiarów etc., mieszczące się w ramach szeroko rozumianych dociekań metodologicznych; komunikaty z badań jakościowych osadzonych w naukach pedagogicznych; przedruki tekstów źródłowych stanowiących polskie dziedzictwo metodologicznych podstaw jakościowych badań pedagogicznych oraz polskie tłumaczenia tekstów obcojęzycznych o szczególnym znaczeniu dla rozwoju współczesnych jakościowych badań pedagogicznych na świecie; recenzje naukowe najnowszych publikacji z zakresu jakościowych badań pedagogicznych oraz sprawozdania z konferencji naukowych i innych wydarzeń przyczyniających się do ich upowszechnienia i zaawansowania, jak również okazjonalnie opracowania naukowe innego rodzaju mieszczące się w tak określonym zakresie przedmiotowym. Zachęcamy do nadsyłania nie tylko werbalnych i multimedialnych tekstów w tradycyjnym rozumieniu, ale także opracowań hipertekstualnych i hipermedialnych, które dziś stanowią nowoczesny format publikacji naukowych szczególnie przydatnych w prezentacji badań jakościowych. 

Zapraszamy do nadsyłania tekstów mieszczących się w tak określonych ramach programowych naszego czasopisma do publikacji na jego łamach. Informacje redakcyjne znajdują się w poszczególnych działach na stronie czasopisma.

Pierwotną i jedyną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.