Uniwersytety na rubieżach - Konteksty semantyczne, historyczne, naukowe i edukacyjne

ISBN: 978-83-7972-559-5    ISBN (online): 978-83-7972-560-1    ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / T. 4
Postulaty na pograniczu

Authors: Flavia Stara ORCID
Uniwersytet w Maceracie
Keywords: uniwersytet nierównowaga wzmocnienie pozycji społecznej.
Data publikacji całości:2022
Page range:7 (15-21)

Abstract

Uniwersytet odgrywa istotną rolę w wymiarze społecznym, postrzegany jako pogranicze/peryferia rozumiane w różnych skalach terytorialnych: globalnych, dotyczących nierównowagi między Północą i Południem świata; krajowych, które uwzględniają lukę między zaawansowanymi i słabszymi regionami w systemie krajowym; miejskich, które wskazują na marginalne i/lub niespokojne dzielnice miasta. W kontrowersyjnych i heterogenicznych kontekstach geomiejskich, uniwersytet może stanowić przestrzeń, w której kwestionuje się dynamikę relacji międzyludzkich, kładąc nacisk na względy międzykulturowe, pragmatyczne refleksje i negocjowalne interesy, a także na fundamentalne kwestie opracowania strategii wzmocnienia pozycji społecznej.
Download file

Article file

Bibliography

1.Jullien, F. (2017). Dé-coïncidence. D’où viennent l’art et l’existence. Paris: Éditions Grasset & Pasquelle.
2.Fornet-Betancourt, R. (2011). La Philosophie Interculturelle. Tłum. A. Kasanda. Paris: Éditions de l’Atelier.
3.Sennett, R. (2012). Together. The Rituals, Pleasures and Politics of Cooperation. New Haven: Yale University Press.
4.Turner, F.J. (2010). The Significance of the Frontier in American History. KS, Digireads Com.