Uniwersytety na rubieżach - Konteksty semantyczne, historyczne, naukowe i edukacyjne

ISBN: 978-83-7972-559-5    ISBN (online): 978-83-7972-560-1    ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / T. 4
Samotny uniwersytet – jak uniwersytety mogą być razem w swojej samotności

Authors: Julian Stern ORCID
Uniwersytet Biskupa Grosseteste
Keywords: profesja samotny osamotnienie samotność społeczeństwo uniwersytet edukacja
Data publikacji całości:2022
Page range:6 (49-54)

Abstract

Uniwersytety mogą „być oddzielone” od reszty społeczeństwa. Mogą być „wieżami z kości słoniowej”, chronionymi i odizolowanymi od świata zewnętrznego. To może być cenne. Dobrze jest mieć gdzie się udać, gdzie ludzie mogą zastanowić się nad głębszymi zagadnieniami, gdzie mogą kontemplować sprawy, które inni mogą uważać za bezwartościowe lub nieistotne, gdzie można „trzymać głowę w książkach”, aby studiować dawno zmarłych i odległych pisarzy, gdzie mogą spróbować – i czasem zawodzić, a czasem dawać radę – być ciekawym, aby odkryć tajemnice wszechświata. Czasami jednak – a teraz jest jeden z takich momentów, przynajmniej w Wielkiej Brytanii – oddzieleniu uczelni towarzyszy odrzucenie przez osoby spoza szkolnictwa wyższego. Separacja, to „bycie oddzielonym” może zatem – mimo wszystkich swoich zalet – doprowadzić uczelnie (lub tych na uczelniach) do doświadczania samotności. Samotność to emocja, która obecne ma aż trzy wymiary: oddzielenie od innych, poczucie odrzucenia przez innych oraz poczucie odpowiedzialności za to odrzucenie – poczucie winy lub wstydu za bycie samotnym. W przeciwieństwie do tego, możemy myśleć o uniwersytetach zakorzenionych w społeczeństwie – wyrastających z lokalnej społeczności i zasilających resztę społeczeństwa. Uniwersytety pierwotnie rozwijały się, aby szkolić ludzi do zawodów – całkiem dosłownie wyznawać we wspólnotach religijnych i dołączać do innych zawodów, takich jak medycyna i prawo. Postrzeganie uniwersytetów jako „wież z kości z słoniowej” pojawiło się dopiero w XIX i XX wieku. Było to w czasie, jak na ironię, gdy szkolnictwo wyższe znajdowało się w okresie gwałtownej ekspansji i próbowało zachować (lub było obrażane za próbę zachowania) swoją średniowieczną mistykę. Wydziały edukacyjne na nowoczesnych uniwersytetach są zbyt często pogardzane w akademii ze względu na ich „zakorzenienie” w szkołach i innych pozaszkolnych kontekstach zawodowych. Właśnie jednak dlatego uniwersytety rozwijały się w ciągu ostatniego tysiąclecia. Oba obrazy uniwersytetów – jako odrębne i zakorzenione – żyją obok siebie. Mam nadzieję, że uniwersytety mogą czasem być zdrowo osamotnione i nie cierpieć na samotność (tj. nie czuć wstydu, ani poczucia winy za ich osamotnienie), i że uniwersytety mogą być zakorzenione w szerszym społeczeństwie i zachować swój cel edukacyjny. Jeśli mogą w taki sposób być zarówno samotne, jak i razem, to mogą żyć zdrowo.
Download file

Article file

Bibliography

1.Benjamin, W. (1999 [1927–1939]). The Arcades Project. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press.
2.Macmurray, J. (2004). John Macmurray: Selected Philosophical Writings, Edited and Introduced by Esther McIntosh. Exeter: Imprint Academic.
3.Stern, L.J. (2009). The Spirit of the School. London: Continuum.
4.Stern, L.J. (2014). Loneliness and Solitude in Education: How to Value Individuality and Create an Enstatic School. Oxford: Peter Lang.
5.Stern, L.J. (2016). Virtuous Educational Research: Conversations on Ethical Practice. Oxford: Peter Lang.
6.Stern, L.J. (2018). What Does Autonomy in Universities Look Like? Pedagogika Szkoły Wyższej, 24, 33–39.
7.Stern, L.J. (2018b). Curiosity Killed the SAT: The Role of Research in Redirecting Performativity in Initial Teacher Education. Research in Education, 1–15.
8.Stern, L.J. (2018c). A Philosophy of Schooling: Care and Curiosity in Community. London: Palgrave.
9.Stern, L.J. (2020). The Real Reason Neoliberalism Became Extinct: A Curious Educational History of 2020. Forum: For Promoting 3–19 Comprehensive Education, 3 (62), 477–487.
10.Stern, L.J., Sink, C.A., Wałejko, M., Wong, P.H. (red.) (2022). The Bloomsbury Handbook of Solitude, Silence and Loneliness. London: Bloomsbury.
11.Stern, L.J., Wałejko, M.J. (2020). Solitude and Self-Realisation in Education. Journal of Philosophy of Education, 54 (1), 107–123.
12.Watters, W.R. (1974). The Loneliness of Being Jewish. Journal of Ecumenical Studies, 11 (1), 120–126.