Uniwersytety na rubieżach - Konteksty semantyczne, historyczne, naukowe i edukacyjne

ISBN: 978-83-7972-559-5    ISBN (online): 978-83-7972-560-1    ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / T. 4
Droga do powstania Uniwersytetu Opolskiego

Authors: Eleonora Sapia-Drewniak ORCID
Uniwersytet Opolski
Keywords: Uniwersytet Opolski Wyższa Szkoła Pedagogiczna inicjatywy lokalnego środowiska uwarunkowania polityczne uwarunkowania kulturowe
Year of publication:2022
Page range:10 (127-136)

Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie trudnej drogi do powołania w Opolu uniwersytetu. W 1994 roku uczelnia powstała z połączenia ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej z opolską filią Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Starania o przekształcenie WSP w uniwersytet trwały ponad 20 lat. Szczególne zaangażowanie w tych działaniach wykazywali pracownicy uczelni, opolski biskup i władze administracyjne województwa. Uczelnia ta stworzyła realne szanse na podjęcie studiów uniwersyteckich młodzieży śląskiej u siebie, bez konieczności opuszczania regionu. Na podstawie dostępnych opracowań, materiałów archiwalnych podjęto próbę rekonstrukcji drogi, którą podejmowały kolejne władze rektorskie od 1970 roku, do powołania przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uniwersytetu Opolskiego 10 marca 1994 roku.
Download file

Article file

Bibliography

1.Archiwum Uniwersytetu Opolskiego. Akta wychodzące Fundacji Uniwersytet Opolski 1988–1994, sygn. 3/13/97.
2.Archiwum Uniwersytetu Opolskiego. Protokoły Senatu 1989–1994, sygn. 3/13/01.
3.Borek, H., Jakubowski, J. (red.). Dwudziestolecie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu 1950–1970. Księga pamiątkowa. Opole–Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu.
4.Grobelny, S. (1970). Organizacja Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. W: H. Borek, J. Jakubowski (red.), Dwudziestolecie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu 1950–1970. Księga pamiątkowa (s. 19–35). Opole–Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu.
5.Kolbuszewski, S. (1960). Z dziejów Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Kwartalnik Opolski, 1 (21), 107–122.
6.Musioł, T. (1970). U narodzin pierwszej uczelni wyższej na Opolszczyźnie. W: H. Borek, J. Jakubowski (red.), Dwudziestolecie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu 1950–1970. Księga pamiątkowa (s. 263–269). Opole–Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu.
7.Kochman, S., Kołaczkowski, Z., Korbel, J., Nicieja, S., Wacławek, W. (1985). Koncepcja przekształcenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu w Uniwersytet. Kwartalnik Opolski, 2 (121), 29–38.
8.Malarski, S. (1994). Droga do uniwersytetu. Aspekty prawno-organizacyjne. Śląsk Opolski, 3 (21), 21–34.
9.Nicieja, S. (2004). Alma Mater Opoliensis. Ludzie-fakty-wydarzenia. Księga jubileuszowa w 50. Rocznicę Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu i 10 rocznicę powstania Uniwersytetu Opolskiego. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
10.Nicieja, S. (1990). Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu 1950–1990. Opole: Instytut Śląski.
11.Nicieja, S. (2001). Jak „bronić” uniwersytetu. Indeks, 3–4 (25–26), 53–55.
12.Nowakowska, M. (2012) (red.). Droga do powołania Uniwersytetu Opolskiego i stan jego dojrzałości po 18 latach. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
13.Nossol, A. (1994). „Ideologia” i znaczenie Uniwersytetu Opolskiego. Śląsk Opolski, 3 (21), 3–5.