Uniwersytety na rubieżach - Konteksty semantyczne, historyczne, naukowe i edukacyjne

ISBN: 978-83-7972-559-5    ISBN (online): 978-83-7972-560-1    ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / T. 4
The birth of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn and the first attempts at summarising operations of the university

Authors: Józef Górniewicz ORCID
University of Warmia and Mazury
Keywords: a university science-research and education activity of a university historical and social background of a higher education school
Data publikacji całości:2022
Page range:19 (283-301)

Abstract

In the paper I discuss the history of establishing the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, its potential and capabilities, directions for development, achievements and dangers in the context of transformations in Polish higher education.
Download file

Article file

Bibliography

1.Achremczyk, S. (1997). Historia Warmii i Mazur. Olsztyn: Wydawnictwo OBN.
2.Achremczyk, S. (2009). Nauk przemożnych perła – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w latach 1999–2009. Olsztyn: Pracownia Wydawnicza Elset.
3.Achremczyk, S. (2019). Droga do uniwersytetu w Olsztynie: od Hozjanum i Albertyny do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
4.Achremczyk, S. (2020). Kortowo dawniej i dziś. Olsztyn: Pracownia Wydawnicza Elset.
5.Chłosta, J. (1999). Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie 1969–1999. Olsztyn: Wydawnictwo WSP.
6.Faruga, A. (2011). Spacerkiem po Kortowie – dzielnicy uniwersyteckiej w Olsztynie. Olsztyn: Stowarzyszenie Absolwentów UWM.
7.Faruga, A., Achremczyk, S. (2010). Olsztyn Akademicki 1945–1950–2010. Olsztyn: Wydawnictwo Edycja.
8.Górniewicz, J. (2005). Proces Boloński w systemie szkolnictwa wyższego w Europie. W: J. Górniewicz (red.), Wymiar społeczny procesu bolońskiego. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
9.Górniewicz, J. (2008). Praktyki studenckie w przedsiębiorstwach Warmii i Mazur – raport z badań. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
10.Górniewicz, J. (2011). Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie we wspomnieniach. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
11.Górniewicz, J. (2018). Wyniki egzaminu maturalnego w latach 2005–2018 w opiniach interesariuszy społecznych. Olsztyn: Centrum Badań Społecznych UWM.
12.Górniewicz, J. (red.) (2012). Krótkie sprawozdanie z działalności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w kadencji 2008–2012. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
13.Górniewicz, J., Achremczyk, S. (red.) (2010). Sześćdziesięciolecie nauki i kształcenia akademickiego w Olsztynie. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
14.Górniewicz, J., Maciejewska, M., Mizerek, H. (red.) (2007). Między adaptacją a innowacyjnością. Możliwości wykorzystania potencjału naukowego specjalistów ze stopniem doktora w przedsiębiorstwach Warmii i Mazur. Olsztyn: Wydawnictwo OBN.
15.Górniewicz, J., Mizerek, H. (red.) (2010). Oferta dydaktyczna szkół zawodowych a regionalny rynek pracy. Olsztyn: Pracownia Wydawnicza Elset.
16.Górniewicz, J., Pulińska. U., Radziszewska, M.J. (2018). Od Wyższej Szkoły Nauczycielskiej do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego: przyczynki do dziejów akademickiego środowiska pedagogicznego w Olsztynie. Olsztyn: Centrum Badań Społecznych UWM.
17.Januszko, D., Kozdroń, J., Pilarek, B. (oprac.) (1999). Narodziny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dokumentach. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
18.Kozdroń, J., Sołoma, A., Wójcicka, A. (red.) (1995). Kortowo w 45-leciu. Z dziejów Akademii Rolniczo-Technicznej im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie – daty, fakty, wydarzenia. Olsztyn: Wydawnictwo ART.
19.Krzymowski, T. (2019). Strzępy autobiografii i refleksje starego fizjologa racjonalisty nad życiem. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
20.Krzymowski, T., Stefańczyk-Krzymowska, S. (2021). Powstanie i dzieje Olsztyńskiego Forum Naukowego w latach 1990–2020. Olsztyn: Pracownia Wydawnicza Elset.
21.Lorenz, J. (2011). O genezie UWM w Olsztynie. W: J. Górniewicz (red.), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski we wspomnieniach. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
22.Łukaszewicz, B. (1999). U źródeł uniwersytetu 1993–1999. Materiały i dokumenty do powstania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
23.Olender-Jermacz, B. (2016). Koła naukowe w szkole wyższej. W: P. Piotrowski, J. Górniewicz, M. Warmiński (red.), Podmioty w systemie szkolnictwa wyższego. Przyczynki do pedagogiki szkoły wyższej. Olsztyn: Katedra UNESCO UWM.
24.Piszcz, E. (2011). Starania o Wydział Teologii. W: J. Górniewicz (red.), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski we wspomnieniach. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
25.Radziszewska, M. (2018). Początki i rozwój instytucjonalnego kształcenia pedagogów i nauczycieli w regionie Warmii i Mazur. W: I. Górniewicz, U. Pulińska, M. Radziszewska (red.), Od Wyższej Szkoły Nauczycielskiej do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Przyczynki do dziejów akademickiego środowiska pedagogicznego w Olsztynie. Olsztyn: Centrum Badań Społecznych UWM.
26.Staniszewski, A. (2019). Dziennik akademicki (fragmenty z lat 1990–1993). Prace Literaturoznawcze, 1, 203–210.
27.Suchodolski, B. (1990). Wychowanie mimo wszystko. Warszawa: WSiP.