Uniwersytety na rubieżach - Konteksty semantyczne, historyczne, naukowe i edukacyjne

ISBN: 978-83-7972-559-5    ISBN (online): 978-83-7972-560-1    ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / T. 4
The University of Wrocław as the inheritor of the Lviv science and culture (1945–1952)

Authors: Barbara Jędrychowska ORCID
University of Wroclaw
Keywords: the University of Wroclaw the John Casimir University in Lviv the Lviv Polytechnic National University traditions of Lviv
Data publikacji całości:2022
Page range:9 (369-377)

Abstract

The presented text discusses the history of the University of Wroclaw, one of the first higher education institutions established in the western frontier of Poland following conclusion of the Second World War. The paper focuses on the 1945–1952 period, although it also invokes certain pieces of information referring to the previous Prussian and German influence and background. The goal of the undertaken task is to present the University of Wroclaw in the context of the organisational, scientific and social contributions of the academic staff coming from the John Cassimir University and the Lviv Polytechnic National University to the Wroclaw institution in the initial years of University’s operations. The academic traditions of Lviv influenced not only the post-war development of the University of Wroclaw but also the post-German Wroclaw itself. The subject literature concerning the researched issues is extensive. The qualitative analysis of texts was utilised in order to compile these materials in the context of the subject of this paper. Primarily the publications of the distinguished professors from Wroclaw who have bound their organisational and scientific activity to the University of Wroclaw were utilised; these distinguished professors include: Stanisław Kulczyński, Mieczysław Klimowicz, Mieczysław Pater, Wojciech Wrzesiński.
Download file

Article file

Bibliography

1.Biernacki, B. (1985). Zeszyty Wrocławskie. Kwartalnik krytyczno-literacki [hasło]. W: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. II (s. 681). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
2.Drozd, J. (1994). 60 lat Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego. W: T. Kulak, W. Wrzesiński (red.), Studia i materiały z dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego, t. III (s. 91–97). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
3.Fita, S., Świerczyńska, D. (1990). Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza 1886–2006. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
4.Klimowicz, M. (2005). Wspomnienia z czasów zamętu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
5.Kulczyński, S. (1955). Udział Wrocławia w odbudowie nauki polskiej. Wrocław: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
6.Kulczyński, S. (1947). Mowa J.M. Rektora Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu prof. dra. Stanisława Kulczyńskiego, wygłoszona na uroczystym otwarciu Uniwersytetu i Politechniki w dniu 9 czerwca 1946 r. W: Wrocławski kalendarz akademicki na rok 1947 (s. 57–64). Wrocław: Spółdzielnia Wydawnicza Drukarnia Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu.
7.Kubikowski, Z. (1962). Wrocław literacki. Wrocław: Ossolineum.
8.Kulak, T. (1994). Uniwersytet Wrocławski i Wyższa Szkoła Techniczna w latach 1910–1945. W: T. Kulak, W. Wrzesiński (red.), Studia i materiały z dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego, t. II (s. 77–89). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
9.Matwijów, M. (1996). Walka o lwowskie dobra kultury w latach 1945–1948. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum.
10.Migoń, K. (1994). O początkach wrocławskiej Biblioteki Uniwersyteckiej. W: T. Kulak, W. Wrzesiński (red.), Studia i materiały z dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego, t. III (s. 69–76). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
11.Pater, M. (1986). Uniwersytet Wrocławski i jego polska przeszłość. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
12.Wrzesiński, W. (2002). Trzysta lat Uniwersytetu Wrocławskiego. Tradycje a współczesność. Odra, 10, 24–29.
13.Wrzesiński, W. (1994). Rola Uniwersytetu Wrocławskiego w kształtowaniu śląskiego środowiska naukowego po II wojnie światowej. W: T. Kulak, W. Wrzesiński (red.), Studia i materiały z dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego, t. III (s. 99–116). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
14.Skarby Ossolineum przybyły do Wrocławia (26.07.1946). Głos Ludu. Pismo codzienne Polskiej Partii Robotniczej, 202.