Uniwersytety na rubieżach - Konteksty semantyczne, historyczne, naukowe i edukacyjne

ISBN: 978-83-7972-559-5    ISBN (online): 978-83-7972-560-1    ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / T. 4
The frontier and development and operations of the scientific community of Zielona Góra

Authors: Dariusz Dolański ORCID
University of Zielona Góra
Keywords: Zielona Góra scientific research higher education institutions international cooperation
Year of publication:2022
Page range:12 (379-390)

Abstract

The studies and the conducted research cover the period between 1945 and the beginning of the XXI century which encompasses the social beginnings and the period of development of the scientific community of Zielona Góra related to the social activity of the scientific movement which resulted in establishing two higher education institutions, the technical institution and the institution focused in humanities, which merged in 2001 to form the University of Zielona Góra. The studies were primarily occupied with searching for an answer to the following question: did the frontier location of the region and Zielona Góra influence the development of the academic and scientific community of Zielona Góra? The frontier geographical location of Zielona Góra exerted major influence on the development and the directions for the actions initially undertaken in the fields of archaeology and history and later, after 1989, in the field of social sciences – pedagogy and sociology in particular. The frontier location was also decisive for the fact that the first relations, which grew in strength and complexity along with the development of the academic community, were being developed with the universities of the German Democratic Republic and after the unification of Germany with the students from the entire Germany.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bartkiewicz, K. (red.) (1996). Źródła i materiały do dziejów Środkowego Nadodrza. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe.
2.Bartkiewicz, K. (red.) (1998). Ludzie Środkowego Nadodrza. Wybrane szkice biograficzne. Zielona Góra: Verbum.
3.Borkowska, A. (2009). Gromadzenie i przechowywanie zasobu w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze w latach 1953–2003. W: T. Dzwonkowski (red.), Polsko-niemieckie dziedzictwo archiwalne źródłem do badań nad regionem lubuskim (s. 81–106). Zielona Góra: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich.
4.Ciosk, A. (2002). Sytuacja Muzeum w Zielonej Górze po II wojnie światowej (1945–1948). Studia Zielonogórskie, 8, 55–66.
5.Ciosk, A. (2003). Historia Muzeum w Zielonej Górze. Museion, 13–14, 14–15.
6.Ciosk, A. (2005). Historia Muzeum w Zielonej Górze. Museion, 16, 6–8.
7.Dolański, D. (2012). Zielonogórska droga do uniwersytetu. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
8.Dolański, D. (2016). Pierwszy kwadrans. Piętnaście lat Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
9.Dolański, D., Osękowski, C. (2005). Dorobek i główne kierunki badań historycznych w Zielonej Górze (1945–2005). W: D. Dolański (red.), 50 lat Polskiego Towarzystwa Historycznego w Zielonej Górze (s. 21–36). Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
10.Dzieżyc, L. (2008). Rozwój muzealnictwa na Środkowym Nadodrzu w latach 1945–2000. W: P. Bartkowiak, D. Kotlarek (red.), Kultura i społeczeństwo na Środkowym Nadodrzu w XIX i XX wieku (s. 95–111). Zielona Góra: Pro Libris.
11.Garbacz, K. (2002). Dr Adam Kołodziejski (1932–2002). Studia Zielonogórskie, 8, 261–268.
12.Informator. Wyższa Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze (1975–1990).
13.Iwan, J. (1980). Polskie Towarzystwo Historyczne w Zielonej Górze (1954–1979). Przegląd Lubuski, 1–2, 157–163.
14.Kaczmarczyk, Z. Wędzki, A. (1967). Studia nad początkami i rozplanowaniem miast nad środkową Odrą i Dolną Wartą. T. l. Zielona Góra: PWN.
15.Kaczmarczyk, Z. Wędzki, A. (1970). Studia nad początkami i rozplanowaniem miast nad środkową Odrą i Dolną Wartą. T. 2. Zielona Góra: PWN.
16.Kowalski, S. (1999). Trzynastowieczna architektura północnej części Śląska i wschodnich Łużyc w świetle badań po 1945 roku. W: M. Eckert (red.), Przeszłość i teraźniejszość pogranicza lubuskiego. Rocznik Lubuski, 25, 85–100.
17.Kowalski, T. (1987). Zabytki województwa zielonogórskiego. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe.
18.Kowalski, T. (red.) (1970). Ze studiów nad średniowiecznym Głogowem i Krosnem. T. 7, nr 3. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe.
19.Kurnatowska, Z. (2008). Edward Dąbrowski (1921–2007). Slavia Antiqua, 49, 273–274.
20.Łaszkiewicz, T. (2007). Edward Dąbrowski (1921–2007) – badacz najdawniejszej przeszłości Ziemi Międzyrzeckiej. W: B. Mykietów, M. Tureczek (red.), Ziemia Międzyrzecka w przeszłości (s. 7–13). Międzyrzecz-Zielona Góra: Księgarnia Akademicka.
21.Malinowski, T. (1998). Adam Kołodziejski. W: T. Malinowski (red.), Archeologia zielonogórska u schyłku XX wieku, Rocznik Lubuski, t. 24, cz. 1.
22.Malinowski, T. (1998). Edward Dąbrowski. W: T. Malinowski (red.), Archeologia zielonogórska u schyłku XX wieku, Rocznik Lubuski, t. 24, cz. 1.
23.Malinowski, T. (1998). Polskie Towarzystwo Prehistoryczne (Polskie Towarzystwo Archeologiczne) – oddział zielonogórski. W: T. Malinowski (red.), Archeologia zielonogórska u schyłku XX wieku, Rocznik Lubuski, t. 24, cz. 1.
24.Malinowski, T. (2005). Edward Dąbrowski – nestor zielonogórskich archeologów. Studia Zielonogórskie, 11, 271–272.
25.Marcinkian, A. (2002). Doktor Adam Kołodziejski (1932–2002). Studia Zielonogórskie, 8, 257–260.
26.Mazur, Z. (2001). O adaptacji niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Poznań: Instytut Zachodni.
27.Pieczyński, K. (red.) (2007). Historia i stan obecny wydziału. W: 40 lat Wydział Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji 1967–2007. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
28.Ratuś, B. (1971). Kształcenie i rozwój kadr oświatowo-kulturalnych na Ziemi Lubuskiej w latach 1945–1965. Poznań: UAM.
29.Samujłło, H., Politowicz, A. (1990). Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze 1965–1990. Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynierskiej 1990.
30.Szczegóła, H. (1967). Jan Głogowczyk. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
31.Szczegóła, H. (1968). Koniec panowania piastowskiego nad środkowa Odrą. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
32.Szczegóła, H. (1970). Z dziejów księstwa głogowskiego w wiekach średnich. W: Ze studiów nad średniowiecznym Głogowem i Krosnem (s. 129–149). Zielona Góra: Prace Lubuskiego Towarzystwa Naukowego.
33.Szczegóła, H. (red.) (1996). Znani zielonogórzanie. T. 1. Zielona Góra: Verbum.
34.Szczegóła, H. (red.) (1999). Znani zielonogórzanie. T. 2. Zielona Góra: Verbum.
35.Szylko, M. (2005). Tadeusz Mencel (1912–1987). W: D. Dolański (red.), 50 lat Polskiego Towarzystwa Historycznego w Zielonej Górze (s. 67–74). Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
36.Wąsicki, J. (1983). Zarys rozwoju nauki i kształcenia nauczycieli na Ziemi Lubuskiej. W: K. Bartkiewicz (red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze 19711–1981 (s. 5–38). Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.