Scriptor

Czasopismo studenckie

ISSN: 2084-8943    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Redakcja

Redaktor naczelna - Aleksandra Monika Krzosek

Opiekun naukowy - dr hab. Radosław Skrycki, prof. US