Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Aktualnie: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 10 (2015)
Znaczenie polskiej turystyki medycznej i jej pozycja na światowym rynku turystyki medycznej

Autorzy: Joanna Biernacka
Wydział Ekonomiczny (Katedra Polityki Gospodarczej i Turystyki) Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Słowa kluczowe: turystyka medyczna turystyka usługi
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (47-58)

Abstrakt

Turystyka medyczna jest ogólnoświatowym trendem. Coraz więcej ludzi, planując wypoczynek, łączy go z różnego rodzaju zabiegami dla zdrowia i urody. Turystyka zdrowotna, a w jej ramach medyczna, ma w Polsce ponad dwustuletnią historię i rozwija się bardzo dynamicznie. Turystyka medyczna jest produktem eksportowym naszej gospodarki. W najbliższej przyszłości rynek turystyki medycznej w Polsce będzie wzrastał, głównie ze względu na ogromną różnicę w kosztach usług i długi czas oczekiwania na leczenie w krajach zachodnich. Obecnie konsumentami usług polskiej turystyki medycznej są mieszkańcy krajów ościennych. Przewiduje się, że Polska stanie się konkurencyjnym rynkiem dla już istniejących destynacji podróży medycznych: Indii, Singapuru i Tajlandii. Celem opracowania jest rozpoznanie pozycji i znaczenia turystyki medycznej w Polsce w stosunku do światowego rynku oraz przedstawienie perspektyw jej dalszego rozwoju.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Białk-Wolf A., Potencjał rozwojowy turystyki medycznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2010, nr 591, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 53.
2.Boruc R., Eurooperacja, „Menadżer Zdrowia” 2006, nr 5.
3.Buziewicz A., Turystyka medyczna. W jaki sposób określić pojęcie turystyki medycznej?, hhtp://www.turystykamedyczna.wordpress.com/category/opracowanie-naukowe-2/ (22.02.14).
4.http://www.medi-tour.pl/8,0,turystyka-medyczna.html (18.07.2014).
5.Krupa J., Soliński T., Bajorek M., Determinanty rozwoju turystyki zrównoważonej i zdrowotnej na terenie uzdrowisk, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Katedra Turystyki i Rekreacji, Rzeszów 2011.
6.Lubowiecki -Vikuk A.P., Bosiacki S., Możliwości rozwoju turystyki medycznej w Poznaniu w ujęciu podażowo-popytowym, „Turystyka i Rekreacja” 2012, nr 8.
7.Lubowiecki-Vikuk A.P., Turystyka medyczna jako produkt eksportowy polskiej gospodarki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2011, nr 690, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 79.
8.Lubowiecki-Vikuk A.P., Turystyka medyczna przejawem współczesnych trendów i tendencji w turystyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2012, nr 699, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 84.
9.Prochorowicz M., Turystyka medyczna nową perspektywą dla polskich placówek służby zdrowia, w: Turystyka i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej, red. R. Grzywacz, Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2008.
10.Rab-Przybyłowicz J., Tworzenie produktu dla turystyki medycznej w Szczecinie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2010, nr 591, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 53.
11.Sulikowska L., Turystyka medyczna w Polsce, „Gazeta Lekarska” 2013.
12.Turystyka zdrowotna, red. M. Boruszczak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2010.
13.www.polandmedicaltourism.com (3.11.2013).