Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2018.16-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 16 (2018)
Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w teoriach ekonomicznych oraz ich wpływ na gospodarkę Polski

Autorzy: Katarzyna Piotrowska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: bezpośrednie inwestycje zagraniczne BIZ teorie BIZ skutki BIZ
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (71-80)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł przywołuje różne definicje bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz wyszczególnia najtrafniejszą z nich ze względu na postawiony cel. W dalszej części autorka przytacza mikroekonomiczne i makroekonomiczne teorie handlu w celu zrozumienia przyczyn lokalizacji BIZ oraz ich skutków dla gospodarki przyjmującej inwestycje. W ostatniej części zostają wyszczególnione najważniejsze skutki dla gospodarki kraju przyjmującego BIZ.
Pobierz plik

Plik artykułu