Acta Biologica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica

ISSN: 2450-8330     eISSN: 2353-3013    OAI    DOI: 10.18276/ab.2016.23-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / No. 23
The moths (Lepidoptera: Heterocera) of the Maria Curie Skłodowska University Botanical Garden in Lublin a refuge within the city

Authors: Łukasz Dawidowicz
Department of Zoology, Maria Curie-Skłodowska University, Akademicka 19, 20-033 Lublin, Poland

Halina Kucharczyk
Department of Zoology, Maria Curie-Skłodowska University, Akademicka 19, 20-033 Lublin, Poland
Keywords: biodiversity conservation rare species species composition city faunistics urban fauna
Year of publication:2016
Page range:20 (15-34)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In 2012 and 2013, 418 species of moths at total were recorded in the Botanical Garden of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. The list comprises 116 speciesof Noctuidae (26.4% of the Polish fauna), 116 species of Geometridae (28.4% of the Polish fauna) and 63 species of other Macrolepidoptera representatives (27.9% of the Polish fauna). The remaining 123 species were represented by Microlepidoptera. Nearly 10% of the species were associated with wetland habitats, what constitutes a surprisingly large proportion in such an urbanised area. Comparing the obtained data with previous studies concerning Polish urban fauna of Lepidoptera, the moths assemblages in the Botanical Garden were the most similar to the one from the Natolin Forest Reserve which protects the legacy of Mazovian forests. Several recorded moths appertain to locally and rarely encountered species, as Stegania cararia, Melanthia procellata, Pasiphila chloerata, Eupithecia haworthiata, Horisme corticata, Xylomoia graminea, Polychrysia moneta. In the light of the conducted studies, the Botanical Garden in Lublin stands out as quite high biodiversity and can be regarded as a refuge for moths within the urban limits of Lublin.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamczewski S. 1949. Rzut oka na zmiany w faunie Warszawy i okolic wywołane przez wojnę. Polish Journal of Entomology, 18: 268–275.
2.Adamczewski S. 1951. Łuskoskrzydłe śródmieścia Warszawy (Lepidoptera). Fragmenta Faunistica Musei Zoologici Polonici, 6: 111–128.
3.Ahrné K., Bengtsson J., Elmqvist T. 2009. Bumble Bees (Bombus spp.) along a Gradient of Increasing Urbanization. PLoS ONE, 4 (5): e5574.
4.Balana M., Czarniawski W., Czepiel K., Gosik R., Ptaszyńska A. 2004. Walory przyrodnicze projektowanego rezerwatu Górki Czechowskie w Lublinie – stan aktualny i perspektywy. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 60 (1): 67–77.
5.Bonebrake T.C., Cooper D.S. 2014. A Hollywood drama of butterflies extirpation and persistence over a century of urbanization. Journal of Insects Conservation, 18: 683–692.
6.Bury J., Zajda W. 2012. Distribution of Xylomoia graminea (Graeser, 1889) (Lepidoptera: Noctuidae) in Poland. Fragmenta Faunistica, 55 (2): 139–145.
7.Buszko J. 2000. Atlas motyli Polski, vol. III. Falice, wycinki, miernikowce. Grupa Image, Warsaw.
8.Buszko J., Junnilainen J., Kaitila J., Nowacki J., Nupponen K., Pałka K. 1996. New and rare to the Polish fauna species of Lepidoptera recorded in south-eastern Poland. Entomological News, 15 (2): 105–115.
9.Buszko J., Masłowski J. 2012. Motyle nocne Polski, Macrolepidoptera vol. I. Wydawnictwo Koliber, Nowy Sącz.
10.Buszko J., Nowacki J. 2000a. The Lepidoptera of Poland, A Distributional Checklist. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń.
11.Buszko J., Nowacki J. 2000b. Threat and perspectives of conservation for Lepidoptera in Poland. Entomological News, 18 Suppl. (2): 213–220.
12.Buszko J., Nowacki J. 2002. Butterflies and moths (Lepidoptera). In: Red list of threatened animals in Poland.
13.Głowaciński Z. (ed.). Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Cracow, pp. 80–87.
14.Clark P.J., Reed J.M., Chew F.S. 2007. Effects of urbanization on butterflies species richness, guild structure, and rarity. Urban Ecosystems, 10: 321–337.
15.Eremeeva N.I., Sushchev D.V. 2005. Structural Changes in the Fauna of Pollinating Insects in Urban Landscapes. Russian Journal of Ecology, 36 (4): 259–265.
16.Firganek W. 1878. Gatunki Motyli w Nowym Sączu i jego okolicy. Sprawozdania Komisji Fizjograficznej, 12.
17.Giuliano W.M., Accamando A.K., McAdams E.J. 2004. Lepidoptera – habitat relationships in urban parks. Urban Ecosystems, 7: 361–370.
18.Goertzen D., Suhling F. 2015. Central European cities maintain substantial dragonfly species richness – a chance for biodiversity conservation? Insect Conservation and Diversity, 8: 238–246.
19.Górska-Drabik E. 2004. Motyle Lublina – cz. 2. Motyle minujące liście jabłoni w środowisku miejskim Lublina. In: Fauna miast Europy Środkowej 21. wieku. P. Indykiewicz, T. Barczak (eds.). Wydawnictwo LOGO, Bydgoszcz, pp. 119–127.
20.Hartop E.A., Brown B.V., Disney R.H. 2015. Opportunity in our Ignorance: Urban Biodiversity Study Reveals 30 New Species and One New Nearctic Record for Megascelia (Diptera: Phoridae) in Los Angeles (California, USA). Zootaxa, 3941 (4): 451–484.
21.Hassall C. 2014. The ecology and biodiversity of urban ponds. WIREs Water, 1: 187–206.
22.Kovach Computing Services 2005. Multi-Variate Statistical Package Plus, Version 3.1. Kovach Computing Services, Pentraeth, Wales, U.K.
23.Kreczmer A. 1911. Rzadkie okazy z okolic Warszawy. Entomolog Polski, 2: 17–19.
24.Lintott P.R., Bunnefeld N., Fuentes-Montemayor E., Minderman J., Blackmore L.M., Goulson D., Park
25.K.J. 2014. Moths species richness, abundance and diversity in fragmented urban woodlands: implications for conservation and management strategies. Biodiversity and Conservation, 23: 2875–2901.
26.Lizeè M.H., Bonardo R., Mauffrey J.F., Bertaudière-Montes V., Tatoni T., Deschamps-Cottin M. 2011. Relative importance of habitat and landscape scales on butterfly communities of urbanizing areas. Comptes Rendus Biologies, 334: 74–84.
27.Malkiewicz A. 2012. The Geometrid Moths of Poland, vol. I. Ennominae (Lepidoptera: Geometridae). Polish Taxonomical Society, Wrocław.
28.Matteson K.C., Langellotto G.A. 2010. Determinates of inner city butterfly and bee species richness. Urban Ecosystems, 13: 333–347.
29.McGeoch M.A., Chown S.L. 1997. Impact of urbanization on a gall-inhabiting Lepidoptera assemblage: the importance of reserves in urban areas. Biodiversity and Conservation, 6: 979–993.
30.Mironov V. 2003. The Geometrid Moths of Europe, vol. 4: Larentinae II (Perizomini and Eupitheciini). Apollo Books, Stenstrup.
31.Nair A.V., Mitra P., Aditya S. 2014. Studies on the diversity and abundance of butterflies (Lepidoptera: Rhopalocera) fauna in and around Sarojini Naidu college campus, Kolkota, West Bengal, India. Journal of Entomology and Zoology Studies, 2 (4): 129–134.
32.Napiórkowska-Kowalik J., Górska-Drabik E. 2004. Motyle Lublina – cz. I. Ważne gospodarczo motyle (Lepidoptera) występujące w środowisku miejskim Lublina. In: Fauna miast Europy Środkowej 21 wieku. P. Indykiewicz, T. Barczak (eds.). Wydawnictwo LOGO, Bydgoszcz, pp. 103–117.
33.Napiórkowska-Kowalik J., Sekuła W. 2008. Motyle Lublina – cz. IV. Sówki (Lepidoptera: Noctuidae, Pantheidae, Nolidae) występujące w środowisku miejskim Lublina. In: Fauna Miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. P. Indykiewicz, L. Jerzak, T. Barczak (eds.). SAR „Pomorze”, Bydgoszcz, pp. 273–282.
34.Nowacki J. 1989. Xylomoia graminea (Graeser, 1889) a noctuid moth new to the fauna of Poland and Europe (Lepidoptera, Noctuidae). Przegląd Zoologiczny, 33: 445–447.
35.Nowacki J. 1998. The Noctuids (Lepidoptera, Noctuidae) of Central Europe. Bratislava.
36.Nowacki J. 2000. Insect protection as a necessary component of nature conservation. Entomological News, 18 Supl. (2): 7–14.
37.Öckinger E., Dannestam Å., Smith H.G. 2009. The importance of fragmentation and habitat quality of urban grasslands for butterflies diversity. Landscape and Urban Planning, 93: 32–37.
38.Patryn W. 1947. Spis motyli dziennych (Rhopalocera) i nocnych (Heterocera) zebranych w okolicach Warszawy. Materiały do Fizjografii Kraju, 5: 1–50.
39.Pryke J.S., Samways M.J. 2009. Recovery of invertebrate diversity in a rehabilitated city landscape mosaic in the heart of a biodiversity hotspot. Landscape and Urban Planning, 93: 54–62.
40.Racelis A.E., Vacek A., Goolsby C., Brush J., Goolsby J. 2013. Arthropod abundance and diversity in street trees of south Texas, USA. Subtropical Plant Science, 65: 31–37.
41.Razowski J., Palik E. 1969. Fauna motyli okolic Krakowa. Acta Zoologica Cracoviensia, 15: 1–309.
42.Saarinen K., Valtonen A., Jantuen J., Saarnio S. 2005. Butterflies and diurnal moths along road verges: Does road type affect diversity and abundance? Biological Conservation, 123: 403–412.
43.Sekuła W., Górska-Drabik E. 2008. Motyle Lublina – cz. V Miernikowcowate (Lepidoptera: Geometridae) występujące w środowisku miejskim Lublina. In: Fauna Miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. P. Indykiewicz, L. Jerzak, T. Barczak (eds.). SAR „Pomorze”, Bydgoszcz, pp. 283–289.
44.Sielezniew M., Stankiewicz A. 2002. Motyle tzw. większe (Macrolepidoptera, Heterocera) rezerwatu „Las Natoliński” w Warszawie. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 21 (2): 195–205.
45.Slatshevsky P. 1911. Macrolepidopterofauna der Warschauer Gouvernements. Honorary Society Entomo Rossicae, 40: 1–132.
46.Śliwiński Z., Marciniak B. 1991. Zmiany w składzie gatunkowym motyli na terenie parków łódzkich w latach 1946–1987. Acta Universitatis Lodziensis Folia Zoologica et Arthropoda, 7: 131–154.
47.Warren M.S, Bourn N.A. 2011. Ten challenges for 2010 and beyond to conserve Lepidoptera in Europe. Journal of Insect Conservation, 15: 321–326.
48.Winiarska G. 1982. Noctuids (Noctuidae, Lepidoptera) of Warsaw and Mazovia. In: Species composition and origin of the fauna of Warsaw. W. Czechowski, H. Garbarczyk, B. Pisarski, J. Sawoniewicz (eds.). Memorabilia Zoologica, 36: 185–200.
49.Winiarska G. 2000. Insect in cities – selected problems of the threat to and protection of entomofauna in urban ecosystems. Entomological News, 18 Supl. (2): 121–128.
50.Winiarska G. 2002. Butterflies and moths (Lepidoptera) in urban habitats: the moths of Warsaw. I. Noctuidae, Pantheidae, Nolidae. Fragmenta Faunistica, 45: 131–145.
51.Winiarska G. 2004a. Butterflies and moths (Lepidoptera) in urban habitats: the moths of Warsaw. III. Noctuoidea (second part): Notodontidae, Arctiidae, Lymantriidae. Fragmenta Faunistica, 47 (2): 121–126.
52.Winiarska G. 2004b. The urban moths. Academia. The Magazine of the Polish Academy of Science, 4 (4): 8–11.
53.http://www.entomo.pl/forum/.