Search

Result: Found records: 271 (record limit: 100, number of pages: 3).
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Analysis of the Longest Distances Run by the Best Soccer Players at the FIFA World Cup in Brazil in 2014
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Go to
2. Time Motion Differences between Romanian and Polish High Level Young Soccer Players during 6 vs. 6 Small Sided Games as an Effect of Training Program
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Go to
3. Predicting Competitive Swimming Performance
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Go to
4. New of Philorhizus Melanocephalus (Dejean, 1825) (Coleoptera: Carabidae) NW Poland
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Go to
5. A contribution to knowledge of the ground beetles (insect A. coleoptera: Carabidae) of Wolin Island
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Go to
6. Dialektyka uniwersalizmu. Kryzys Europy w optyce Etienne’a Balibara
(Nowa Krytyka)
35 rok 2015 2015 Go to
7. Wpływ wejścia nowego podmiotu do lubelskiego sektora centrów handlowych na sposób postrzegania aktualnych graczy rynkowych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Go to
8. Budownictwo pasywne elementem modelu M ekorozwoju oraz filarem wizerunku Wrocławia i Dolnego Śląska
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
9. Metoda eksperymentu ekonomicznego w teorii stabilnych alokacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
10. Współczesny kapitalizm a ochrona środowiska
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
11. Polski zombie-proletariat. Polityczna rekompozycja klasy
(Nowa Krytyka)
34 rok 2015 2014 Go to
12. Konsumpcja jako źródło alienacji w teorii szkoły frankfurckiej
(Nowa Krytyka)
34 rok 2015 2014 Go to
13. EKONOMICZNE KORZYŚCI ZASTOSOWANIA RACHUNKU TDABC W ZAOPATRZENIU USŁUG BUDOWLANYCH
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Go to
14. MODELE SEM W BADANIACH MOTYWACJI PRACOWNIKÓW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Go to
15. Ekonomia społeczna na tle problemów zrównoważonego rozwoju
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Go to
16. EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH DOSTĘPNYCH W RAMACH INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W ŚWIETLE MODELU HENRIKSSONA-MERTONA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/3 2015 2015 Go to
17. De perfecta poesi Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w perspektywie współczesnych teorii narracji
(Meluzyna)
nr 1 (1) 2014 2014 Go to
18. Społeczny świat polskich fanów fantastyki
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2015 2015 Go to
19. Winnice oraz imprezy winiarskie atrakcją turystyczną regionu
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Go to
20. Imрrеzy kulіnаrnе jаkо аtrаkсjа turystyсznа
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Go to
21. Rozwój żeglarstwa w lewobrzeżnej części Szczecina. Część I. Sekcja Żeglarska KS Świt Skolwin
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Go to
22. Aktywność polskich przedsiębiorstw w kanałach mobilnym i społecznym – aspekt marketingowy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
23. Elektroniczne instrumenty płatnicze jako przykład innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozliczeń detalicznych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
24. Teologia jako nauka formalna
(Analiza i Egzystencja)
32 (2015) 2015 Go to
25. Hubert Bronk – Kaszuba na Pomorzu Zachodnim
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
26. Profesor Hubert Bronk – twórca, rektor, dziekan
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
27. Profesor Hubert Bronk – uczony, organizator, dydaktyk, kolega
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
28. O powiązaniach i działalności Profesora Huberta Bronka w Politechnice Szczecińskiej
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
29. Prof. zw. dr hab. inż. Hubert Bronk JM Rektor Wyższej Szkoły Zawodowej Collegium Balticum (wspomnienia z okazji Jubileuszu)
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
30. Mój Mentor – wspomnienia
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
31. Über drei Jahrzehnte wiss enschaftliche Kooperation
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
32. Życie i dokonania Profesora Huberta Bronka
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
33. Układ z Schengen w realiach dezintegracji ładu przestrzennego Europy
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
34. Die wirtschaftliche Bedeutung multimodaler Transportsysteme
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
35. Prospects for transport and logistics in the European Union
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
36. Konkurencja i kooperacja w europejskim transporcie samochodowym a niemiecka ustawa MiLoG
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
37. Próba modelowania cen końcowych w aukcjach internetowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
38. Bezpieczeństwo prywatnych chmur obliczeniowych w kontekście dynamicznego rozwoju ICT
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
39. Wettbewerb und Kooperation im Strassenverkehr
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
40. Sustainability in the logistics chain of the foreign trade at the example of argentina’s beef exports
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
41. Transport economics – from Orthodoxy to Pragmatism
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
42. Sprawność funkcjonowania transportu samochodowego w Polsce w warunkach działania mechanizmów gospodarki rynkowej. Aspekty kooperacji i konkurencji
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
43. Szacunek wielkości popytu na usługi publicznego transportu zbiorowego w Szczecinie na lata 2015–2017
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
44. Rola regulacji w towarowym transporcie samochodowym w Niemczech, od Republiki Weimarskiej do Republiki Federalnej
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
45. Uwarunkowania dostaw i przewozów gazów technicznych w firmie MESSER
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
46. Wpływ kryzysów ekonomicznych na zmiany w morskiej żegludze światowej od końca XIX wieku
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
47. Konkurencyjność podstaw dochodzenia roszczeń wobec przewoźnika samochodowego
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
48. Kabotaż drogowy a wizja europejskiej przestrzeni transportu
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
49. Konkurencyjność współczesnego ciężarowego transportu samochodowego
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
50. Wpływ rozwoju infrastruktury drogowej na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw transportu samochodowego na przykładzie budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Szczecin–Gorzów Wielkopolski
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
51. Giełdy frachtowe jako narzędzia ws pomagające efektywność wykorzystania taboru samochodowego
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
52. Analiza dekompozycyjna wzrostu emisji gazów cieplarnianych z transportu samochodowego na przykładzie Polski i Rumunii
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
53. Obsługa komunikacyjna gmin ościennych na przykładzie gminy Dobra
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
54. Dobre praktyki w transporcie wodnym śródlądowym ładunków w miastach europejskich
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
55. Czynniki wyboru środka transportu w przewozach osób na lotniska na przykładzie połączenia Szczecin–Berlin
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
56. Wpływ ładowności pojazdów w transporcie samochodowym na efektywność przewozów
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
57. Weryfikacja zależności przyczynowo-skutkowych pomiędzy energochłonnością transportu samochodowego a transportochłonnością i poziomem podatków paliwowych w Polsce
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Go to
58. Przygotowanie i przebieg I Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Go to
59. STRUKTURALNO-PRZESTRZENNE ANALIZY POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO W PRZEMYŚLE BUDOWLANYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
60. SZANSE I BARIERY WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ PRZYGRANICZNYCH REGIONÓW POLSKI I UKRAINY Z PERSPEKTYWY WYBRANYCH INSTYTUCJI DIALOGU SPOŁECZNEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
61. Zawieranie małżeństw na przedmieściach Szczecina w świetle akt stanu cywilnego z obwodu USC Gumieńce w latach 1875–1906. Część I. Roczne liczby małżeństw i sezonowość małżeństw
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 3 2015 Go to
62. KWANTYFIKACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA PRZYKŁADZIE SANOKA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
63. Zielony wizerunek firmy w kontekście rozwiązań budownictwa przyszłości z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
64. Assessment of changes of the size and structure of ferry transport in the Baltic Sea Region in the years 2011–2014
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 886 PTiL nr 32 2015 Go to
65. Time reservation system of customs clearance – Ebooking Truck
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 886 PTiL nr 32 2015 Go to
66. Change management in supply chains in the context of changes in demand
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 886 PTiL nr 32 2015 Go to
67. Evaluation of selected competitiveness factors of the freight rail market in Poland
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 886 PTiL nr 32 2015 Go to
68. The role of Local Self-Government in shaping the passenger transport system in the regions on the example of West Pomerania Province
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 886 PTiL nr 32 2015 Go to
69. Injuries in Thai Boxing
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 15, No. 3/2016 2016 Go to
70. Zawieranie małżeństw na przedmieściach Szczecina w świetle akt stanu cywilnego z obwodu USC Gumieńce w latach 1875–1906 Część II. Wiek nupturientów
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 4 2015 Go to
71. ROLNICTWO A ZIELONE MIEJSCA PRACY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
72. ZMIANY STRUKTURY WSPÓŁCZYNNIKA MOBILNOŚCI LOTNICZEJ SPOŁECZEŃSTWA PO AKCESJI POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
73. SPOŁECZNA INICJATYWA LOKALNA W ZAKRESIE REALIZACJI INWESTYCJI (NA PRZYKŁADZIE POZNANIA I BYDGOSZCZY)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
74. Porównanie walidatorów do badania dostępności stron WWW
(Studia Informatica Pomerania)
nr 41 2016 Go to
75. O potrzebie różnorodności. Systemy zarządzania treścią (Content Management System) w strategii przedsiębiorstwa branży IT
(Studia Informatica Pomerania)
nr 41 2016 Go to
76. AHP jako metoda ekonomii eksperymentalnej
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Go to
77. The moths (Lepidoptera: Heterocera) of the Maria Curie Skłodowska University Botanical Garden in Lublin a refuge within the city
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Go to
78. Rozwój warszawskiej szkoły ekonomiki transportu z perspektywy 110-lecia SGH w Warszawie
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
79. Katowicka szkoła ekonomiki transportu - profil naukowo-badawczy i dydaktyczny
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
80. Wkład radomskiego ośrodka akademickiego w rozwój ekonomiki transportu
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
81. Kierunki badań i kształcenia w zakresie myśli ekonomicznej transportu
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
82. Sopocka szkoła ekonomiki transportu
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
83. Twórcy szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu (dorobek 70-lecia)
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
84. Wydatki na badania i rozwój w transporcie europejskim w świetle polityki innowacyjności UE
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
85. Prognozowanie trendów rozwoju rynku w Polsce na podstawie danych z preselekcyjnych stacji ważenia pojazdów w ruchu
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
86. Fundusze infrastrukturalne na rynku inwestycji transportowych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
87. Pomiar energochłonności infrastruktury drogowej - koncepcja i założenia metodyczne
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
88. Global navigation satellite systems applications in different modes of transport
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
89. The cloud computing technology for future digital transport in Europe
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
90. The impact of diversification of regional economic conditions on the economic efficiency of intermodal transport in Europe
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
91. Analiza znaczenia portów morskich i zintegrowanych centrów logistycznych w zarządzaniu procesami w transporcie intermodalnym i kombinowanym
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
92. Transport i gospodarka morska w inteligentnych specjalizacjach jako czynnik poprawy konkurencyjności regionów w Polsce
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
93. „Lekka Kolej Towarowa ” jako innowacyjny system wspomagający realizację przewozów towarowych na obszarach aglomeracyjnych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
94. Rozbudowa infrastruktury polskich portów morskich jako warunek rozwoju przewozów intermodalnych w ramach korytarzy sieci bazowej TEN-T
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
95. Koszt nabycia praw do nieruchomości w procesie realizacji inwestycji drogowych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
96. Assessment of utilization of regions’ transport capacity by the DEA method of determining relative efficiency
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
97. Dolna Wisła w świetle współczesnych problemów rozwoju społeczno - gospodarczego Polski
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
98. Postrzeganie archetypów marki w opinii różnych grup docelowych klientów
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Go to
99. Maximum Locomotor Speed of the Best Football Players at the FIFA World Cup in Brazil
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Go to
100. Innowacje a wyniki przedsiębiorstwa: wybrane aspekty badawcze
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
Page