Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2022.59-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 59 (2022)
Beyond the Reality Principle: On the Political Role of Imagination in Herbert Marcuse’s Libidinal Economy

Authors: Barbara Markowska-Marczak ORCID
Collegium Civitas
Keywords: performance principle reality principle imagination libidinal economy Marcuse
Data publikacji całości:2022
Page range:19 (57-75)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

According to the psychoanalytic tradition, we function in the social world thanks to the reality principle. The article will deal with the role of the imagination as a political force, a force transforming the framework of social reality animated by the historical modification of this principle - the performance principle. Due to the fact that - as Marcuse has shown - reason has become an element of domination, the only emancipatory force capable of opposing the daily routine and repetition is imagination. Therefore, we propose to develop this idea of imagination as a means of liberation from the one-dimensional world and transformation of the social world in the context of the new libidinal economy outlined by G.H. Marcuse in two works: Eros and Civilization and One-Dimensional Man.

Optional files

03_markowska-marczak.b_artykul_po_korekcie_autorskiej.pdf
Brak uwag
Pobierz
Download file

Article file

Bibliography

1.Adorno, T. W. (1999). Minima moralia. Refleksje z poharatanego życia (M. Łukasiewicz). Kraków: Wydawnictwo Literackie.
2.Appadurai, A. (2005). Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji (Z. Pucek). Kraków: Universitas.
3.Balibar, E. (2007). Faszyzm, psychoanaliza, freudomarksizm. W: Trwoga mas (A. Staroń). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog. (261-273)
4.Bińczyk, E. (2018). Epoka człowieka: retoryka i marazm antropocenu. Warszawa: WN PWN.
5.Debord, G. (2006). Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu (Mateusz Kwaterko). Warszawa: PIW.
6.Deleuze, G. & Guattari, F. (2016). Kafka. ku literaturze mniejszej (Kajetan i Anna Jaksender). Kraków: Wydawnictwo Eperons-Ostrogi.
7.Feenberg, A. (2018). Marcuse: Reason, Imagination and Utopia. Radical Philosophy Review, Volume 21, Issue 2, 271-298. https://doi.org/10.5840/radphilrev201891190.
8.Fisher, M. (2020). Realizm kapitalistyczny. Czy nie ma alternatywy? (A. Karalus). Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
9.Freud, S. (1996). Objaśnianie marzeń sennych (R. Reszke). Warszawa: Wydawnictwo KR.
10.Freud, S. (2009). Uwagi na temat dwóch zasad procesu psychicznego. W: Psychologia nieświadomości. (R. Reszke). Warszawa: Wydawnictwo KR. (7-14)
11.Freud, S. (2009). Poza zasadą rozkoszy. W: Psychologia nieświadomości. (R. Reszke). Warszawa: Wydawnictwo KR. (163-215)
12.Freud, S. (2009). Utrata rzeczywistości w wypadku nerwicy i psychozy. W: Psychologia nieświadomości. (R. Reszke). Warszawa: Wydawnictwo KR. (285-288)
13.Freud, S. (2013). Kultura jako źródło cierpień (J. Prokopiuk). Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
14.Fromm, E. (1993). Ucieczka od wolności (O. A. Ziemilscy). Warszawa: Czytelnik.
15.Gunderson, R. (2014). The First-generation Frankfurt School on the Animal Question: Foundations for a Normative Sociological Animal Studies. Sociological Perspectives. Vol. 57, No. 3: 285-300.
16.Illouz, E. (2010). Uczucia w dobie kapitalizmu (Zygmunt Simbierowicz). Warszawa: Oficyna Naukowa.
17.Jay, M. (1973). The dialectical imagination: a history of the Frankfurt School and the Institute of Social Research, 1923-1950. London: Heinemann.
18.Kant, I. (1986). Krytyka władzy sądzenia (Jerzy Gałecki). Warszawa: PWN.
19.Lacan, J. (1992). The Ethics of Psychoanalysis 1959-1960. Trans. Dennis Porter.London: Routledge.
20.Lacan, J. (1996). Funkcja i pole mówienia i mowy w psychoanalizie (Barbara Gorczyca, Wincenty Krajewski). Warszawa: Wydawnictwo KR.
21.Lacan, J. (2017). Triumf religii (Jacek Waga). Warszawa: PWN.
22.Lanuza, G. (2011). Re-imagining the Sociological Imagination: From "The Promise" to Aesthetic of Existence, Philippine Sociological Review , 2011, Vol. 59 (2011), pp. 1-21.
23.Laplanche, J. & Pontalis, J.-B. (1996). Słownik psychoanalizy (E. Modzelewska, E. Wojciechowska), Gdańsk: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
24.Leder, A. (2007). Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
25.Leder, A. (2014). Prześniona rewolucja. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
26.Maley, T (2017). One-dimensional man50 years on: The Struggle continues. Halifax/Winnipeg: Fernwood Publishing.
27.Marcuse, H. (1970). Five Lecture: psychoanalysis, politics and Utopia. Boston: Beacon Press.
28.Marcuse, H. (1978). The Aesthetic Dimension.Toward a Critique of Marxist aesthetic. Boston: Beacon Press.
29.Marcuse, H. (1991). Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego (W. Gromczyński). Warszawa: PWN.
30.Marcuse, H. (1998). Eros i cywilizacja, (Hanna Jankowska, Arnold Pawelski), Warszawa: Muza SA.
31.Marcuse, H & Kellner, D. (1998) The Collected Papers of George Herbert Marcuse. New York/London: Routledge.
32.Markowska, B. (2018). Homo Libidinous and the Economy of Desire. Rereading of Simmel’s The Philosophy of Money after Freud, “Polish Sociological Review” 4/2018 (204): 485-498. https://doi.org/10.26412/psr204.05.
33.McGowan, T. (2013). Enjoying what we don’t have: political project of psychoanalysis. Lincoln: University of Nebraska Press.
34.McGowan, T. (2016). Capitalism and Desire. The Psychic Cost of Free Market, New York: Columbia University Press.
35.Mills, Wright C. (2007). Wyobraźnia socjologiczna (Marta Bucholc). Warszawa: PWN.
36.Moore, J. W (2021). Antropocen czy kapitałocen?: natura, historia i kryzys kapitalizmu. (K. Hoffman, P. Szaj, W. Szwebs) Poznań: WBPiCAK/UAM.
37.Rancière, J. (2007). Dzielenie postrzegalnego: estetyka i polityka (J. Sowa, M. Kropiwnicki). Kraków: korporacja ha! art.
38.Reich, W. (2009). Psychologia mas wobec faszyzmu, (Ewa Drzazgowska). Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
39.Roudinesco, E. (2014). Po co psychoanaliza? (Anna Biłos). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
40.Schiller, F. (1972). Listy o estetycznym wychowaniu człowieka i inne rozprawy (I. Krońska, J. Prokopiuk), Warszawa: Czytelnik.
41.Schoolman, M. (1980). The Imaginary Witness: The Critical Theory of Herbert Marcuse, New York: Free Press.
42.Simmel, G. (1997). Filozofia pieniądza (A. Przyłębski). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
43.Świrek, K. (2018). Teorie ideologii na przecięciu marksizmu i psychoanalizy. Warszawa: WN PWN.
44.Žižek, S. (2001). Przekleństwo fantazji (A.Chmielewski). Wrocław:Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
45.Zupančič, A. (2018). Realizm w psychoanalizie. Praktyka Teoretyczna, 28(2), 107-123. https://doi.org/10.14746/prt.2018.2.5.