Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 30 (2015)

Year of publication:2015

Information

CC BY-SA

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Seksualny solipsyzm


(Sexual solipsism)
55 (5-59) Rae Langton More
2.

O tolerancji politycznej z punktu widzenia Michaela Walzera


(Political toleration from the perspective of Michael Walzer)
27 (61-87) Dorota Sepczyńska More
3.

Holizm, indywidualizm, personalizm: od dualizmu platońskiego do sporu o źródło i status ludzkiej jednostkowości (N. Elias, I. Berlin, R. Rorty)


(Holism, individualism, personalism: from Platonic dualism to the dispute over a source and status of human individuality (N. Elias, I. Berlin, R. Rorty))
20 (89-108) Zbigniew Ambożewicz More
4.

Rozumienie libertarianizmu


(The Understanding of Libertarianism)
18 (109-126) Hubert Staśkiewicz More
5.

Przesycenie. Koncepcje Jürgena Habermasa i Jeana Baudrillarda na tle katastrofizmu neohumanistycznego St. I. Witkiewicza


(Surfeit. Philosophies of Jürgen Habermas and Jean Baudrillard against the background of St. I. Witkiewicz’s neohumanistic catastrophism)
23 (127-149) Agnieszka Smrokowska-Reichmann More