Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 33 (2016)

Year of publication:2016

Information

CC BY-SA

# Title Page range Authors Actions
1.

„Bardzo nieliczni czują, że ich życie nie jest życiem, lecz śmiercią”. F. Dostojewski i L. Szestow wobec idei szczęścia i egzystencjalnej satysfakcji


(“Very few feel that their life is not life but death”. F. Dostoevsky and L. Shestov on the idea of happiness and existential satisfaction)
25 (5-29) Michał Kruszelnicki More
2.

De Anima Arystotelesa oczami Franza Brentano. Budowa ludzkiej duszy na podstawie Die Psychologiedes Aristoteles, insbesondere seine Lehre vom nous poietikos oraz w kontekście pozostałych prac ze zbioru Aristotelica


(Aristotle’s De Anima according to Franz Brentano. The structure of human soul in The Psychology of Aristotle. In Particular His Doctrine of the Active Intellect and in the context of the other works from the Aristotelica Collection)
20 (31-50) Sonia Kamińska More
3.

Logika miejsca i jej zastosowania w analizie niektórych rozumowań prawniczych


(Place logic and its possible applications in a logical analysis of legal reasoning)
18 (51-68) Anna Kozanecka-Dymek More
4.

Bertranda Russella koncepcja monizmu neutralnego


(Bertrand Russell’s conception of neutral monism)
20 (69-88) Jacek Jarocki More
5.

Korzenie myśli libertariańskiej


(The roots of libertarian thought)
20 (89-108) Hubert Staśkiewicz More
6.

Rozumowanie Mistrza a determinizm, rec. z: Tomasz Jarmużek, Jutrzejsza bitwa morska. Rozumowanie Diodora Kronosa, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013.

8 (109-116) Mateusz Klonowski More
7.

O chrześcijaństwie u C. G. Junga w perspektywie interdyscyplinarnej, rec. z: Henryk Machoń, Das Christentum bei C. G. Jung. Philosophische Grundlagen, psychologische Prämissen und Konsequenzen für die therapeutische Praxis, Verlag W. Kohlhammer: Stuttgart 2015.

6 (117-122) Kazimierz Rynkiewicz More