Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

O czasopismie

Analiza i Egzystencja to kwartalnik filozoficzny publikowany przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego w wersji papierowej (jest to wersja podstawowa) oraz w wersji on-line.Czasopismo należy do systemu Open Access. Używamy licencji CC BY-SA. Autor udziela wydawnictwu niewyłącznej licencji na korzystnanie z utworu.

Czasopismo należy do bazy DOAJ, SCOPUS, ERIH PLUS, CEJSH, CEEOL, BazHum.

ISSN 1734-9923,  e-ISSN 2300-7621

Czasopismo rozpoczęło publikację od roku 2005, początkowo jako półrocznik, a od roku 2011 jako kwartalnik. Od roku 2007 czasopismo jest w bazie czasopism wolnego dostępu DOAJ (Directory of Open Access Journals), od roku 2015 w bazie ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities), a od roku 2016 w bazie SCOPUS. Publikujemy artykułu w języku polskim, angielskim i niemieckim. Wsród naszych autorów są Randall Auxier, Hans-Johann Glock, Peter Singer, Rae Langton, Alvin Goldman, Martin Jay, Graham Oppy, Wlodek Rabinowicz, Richard Rorty, John Skorupski, Richard Swinburne, and Michael Teunissen.

Zapraszamy do współpracy tych, którzy wprost podejmują problemy egzystencjalne jak i tych, którzy skupiają się na analizie i ważeniu argumentów. Naszym ideałem jest filozofia maksymalnie rzetelna, która podejmuje ważne kwestie egzystencjalne. Procedujemy wyłącznie artykuły zgłoszone na tej stronie przez zakładkę "Zaproponuj artykuł".

Archiwum wcześniejszych numerów znajduje się na stronie: https://doaj.org

Oświadczenie Open Access

Pełne wersje artykułów opublikowanych w czasopiśmie są dostępne na stronie wnus.edu.pl bez okresu karencji ani bez żadnych barier technologicznych.
Artykuły są publikowane na licencji CC-BY-SA, a redakcje czasopism nie pobierają opłat za wydanie publikacji (APC).