Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2018.43-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 43 (2018)
Przezwyciężanie strachu przed śmiercią w zenie - argumentacja Daisetza Teitaro Suzukiego i dyskusja nad nią (The Overcoming of the Fear of Death in Zen - the Argumentation of Daisetz Teitaro Suzuki and its Discussion)

Autorzy: Mariusz Rucki
Słowa kluczowe: Daisetz Suzuki zen kendo strach przed śmiercią Brian Victoria rozróżnianie
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:17 (65-81)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The overcoming of the fear of death in Zen - The argumentation of Daisetz Teiaro Suzuki and its discussion Studying the relationship between zen and kendō, Daisetz Teitaro Suzuki very often expressed the assertion that zen helps the swordsman to overcome the fear of death. The article, in its first part, presents the arguments which were used by Suzuki to justyfiy his conviction. Suzuki’s argumentation says first of all that the Buddhist enlightenment (satori), as the transgression of all differentiations, can help to overcome the fear of death, because it naturally eliminates the difference between life and death. Second part of the article shows how Brian Victoria, in his famous book Zen at War, refers to Suzuki’s argumentation. As Victoria’s opinion is not based on the philosophical ground, therefore the remaining part of the article tries to critically examine Suzuki’s argumentation, taking to account the full epistemological doctrine of enlightenment, which beside the transgression of differentiation aspect has also an affirmation of differentiation character.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Kozyra, A. (2004). Filozofia zen. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Kozyra, A. (2014). Związki buddyzmu zen i sztuk walki w kontekście dyskusji na temat książki Briana Victorii Zen na wojnie. W: A. Kozyra (red.), Zen a sztuki walki (s. 12–42). Warszawa: Japonica.
3.Nishida, K. (1987). Last Writings: Nothingness and the Religious Worldview. Tłum. D.A. Dilworth. Honolulu: University of Hawaii Press.
4.Rucki, M. (2012). Kto ma satori, ma wszystko. Daisetz Teitaro Suzuki (1870–1966) i jego anglojęzyczna prezentacja zenu. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
5.Satō, K.T. (2008). D.T. Suzuki and the Question of War. The Eastern Buddhist,1 (39), 61–120.
6.Satō, K.T. (2010). Brian Victoria and the Question of Scholarship. The Eastern Buddhist, 2 (41), 139–166.
7.Suzuki, D.T. (1955). Studies in Zen. New York: A Delta Book.
8.Suzuki, D.T. (1961). Essays in Zen Buddhism. First Series. New York: Grove Press.
9.Suzuki, D.T. (1971). Mysticism Christian and Buddhist. London: George Allen & Unwin.
10.Suzuki, D.T. (1972). Japanese Spirituality. Tłum. N. Waddell. Japan: Ministry of Education.
11.Suzuki, D.T. (1993a). The Zen Doctrine of No-mind. York Beach: Samuel Weiser.
12.Suzuki, D.T. (1993b). Zen and Japanese Culture. Princeton: Princeton University Press.
13.The Platform Scripture (1963). Tłum. W.T. Chan. New York: St. John’s University Press.
14.Victoria, B.D. (2006). Zen at War. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.