Search

Result: Found records: 6.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Przedsiębiorczość młodych osób w województwie podkarpackim – wybrane aspekty
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
2. Skills and willingness to buy insurance policies
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
3. Ekonomia behawioralna – hybryda teorii i eksperymentu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/1 2018 2018 Go to
4. Uwarunkowania zachowań konsumentów na rynku nowych produktów żywnościowych z wykorzystaniem modelu Rogersa
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (53) 2018 2018 Go to
5. Ecotourism as a factor influencing behaviour of tourism market participants
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
6. WPŁYW MONITORINGU TECHNOLOGICZNEGO NA ZACHOWANIE KIEROWCÓW W DROGOWYM TRANSPORCIE TOWAROWYM NA TERENIE UE
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (46) 2019 2019 Go to
Page