Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/3-02
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 51/3 2018
Przedsiębiorczość młodych osób w województwie podkarpackim – wybrane aspekty
(Entrepreneurship of young people in podkarpackie voivodeship – selected aspects)

Authors: Anna Barwińska-Małajowicz
Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii

Bogusław Ślusarczyk
Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii

Kamila Tęcza
Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii
Keywords: entrepreneurship entrepreneurial attitudes graduates
Data publikacji całości:2018
Page range:10 (19-28)
Klasyfikacja JEL: L26 D91 A23
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In the context of their willingness to undertake their own business activity, the issue of entrepreneurial attitudes of young people should be considered as an extra research subject, of which exploration results in a more insightful diagnosis of the entrepreneurship. The main goal of this study is to present the attitudes of young people in the matters of setting up their own business. The analysis was carried out on an example of University of Rzeszow graduates from the year 2014/2015, preceding it with the presentation of a national trends in this area. The applied research methods were desk research and analysis of the results obtained as part of a diagnostic survey, conducted by the University Career Offi ce, as well as the results of the national system of monitoring the economic fate of graduates ELA from 2014 and 2015.
Download file

Article file

Bibliography

1.Barwińska-Małajowicz, A. (2013). Start zawodowy absolwentów szkół wyższych w Polsce i Niemczech. Analiza porównawcza w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
2.BDL (2018). Bank Danych Lokalnych. Pobrano z: https://bdl.stat.gov.pl (27.01.2018).
3.Biuro Karier UR (2016). Badanie losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pomiar początkowy absolwentów z rocznika 2014/2015. Raport. Wrocław: Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego.
4.Błachut, B., Cierpiał-Wolan, M., Koprowicz, D. (2014). Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w latach 2009–2013. Analizy Statystyczne Rzeszów: Urząd Statystyczny w Rzeszowie.
5.Bratnicki, M. (2002). Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
6.Brzozowska, A., Klincewicz, K. (red.) (2016). Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
7.ELA (2014–2015). Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Pobrano z: http://ela.nauka.gov.pl/ (27.01.2018).
8.European Commission (2018). The Entrepreneurship 2020 Action Plan. Pobrano z: https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/action-plan_pl (27.01.2018).
9.Feder, B.J. (2017). Raport – Badanie przedsiębiorczości wśród młodzieży 2017. Grodzisk Mazowiecki: Akademia Liderów Fundacja im. dra Bogusława Federa.
10.Janowski, A. (1998). Słownik ekonomiczny. Kraków: Wydawnictwo Instytutu GSMiE.
11.Korpysa, J. (2010). Demograficzne determinanty rozwoju przedsiębiorczości młodzieży wiejskiej – wyniki badań. Przegląd Organizacji 11, 24–27.
12.Kożuch, A., Dyndalewicz, A. (2004). Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa. Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
13.Kurczewska, A. (2010). Problemy pomiaru intencji przedsiębiorczych. E-mentor, 4 (36). Pobrano z: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/36/id/768 (27.01.2018).
14.Kurczewska, A. (2014). Przedsiębiorczość i ekonomia – separacja czy integracja? Pobrano z: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/54/id/1090 (27.01.2018).
15.Niedzielski, E. (2014). Poziom i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 1 (16), 153–157.
16.Noga, A. (2011). Teorie przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
17.Piecuch, T. (2010). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
18.Shane, S. (2003). A General Theory of Entrepreneurship: he Individual – Opportunity Nexus. Northampton: Edward Elgar Pub.
19.Shane, S., Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a fi eld of research. Academy of Management Review, 1 (25), 217–226.
20.Skawińska, E. (2012). Kapitał społeczny w rozwoju regionu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.