Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Reviewers of the series «Studies and Research of the FEM of the SU»

Reviewers of the series «Studies and Research of the FEM of the SU» in2018

dr hab. prof. UEK Andrzej Jaki -Cracow University of Economics

dr hab. prof. US Krzysztof Janasz – University of Szczecin

dr hab. prof. UEP Dariusz Nowak – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. prof. UZ Arkadiusz Świadek- Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. prof. P.Cz. Marek Szajt - Czestochowa University of Technology

 

Reviewers of the series «Studies and Research of the FEM of the SU» in 2017

 dr hab. prof. UŁ Małgorzata Burchard-Dziubińska - University of Łódź

dr hab. prof. US Krzysztof Janasz – University of Szczecin

dr hab. prof. UEK Jarosław Kaczmarek - Cracow University of Economics

dr hab. prof. US Katarzyna Kozioł-Nadolna - University of Szczecin

dr hab. prof. UE Małogorzata Kożuch - Cracow University of Economics

prof. dr hab. Jerzy Schroeder, University of Economics in Poznań

dr hab. prof. P.Cz. Beata Ślusarczyk - Czestochowa University of Technology

dr ha. prof. GWSH Krzysztof Szaflarski, Upper Silesia Higher School of Commerce in Katowice

dr hab. prof. Alina Szypulewska-Porczyńska - Warsaw School of Economics in Warsaw

 

 

Reviewers of the series «Studies and Research of the FEM of the SU» in 2016

dr hab. Bieszk-Stolorz - University of Szczecin

dr hab. prof. UŁ Małgorzata Burchard-Dziubińska - University of Łódź

dr hab. prof. US Augustyna Burlita - University of Szczecin

prof. dr hab. Anna Dąbrowska - SGH Warsaw School of Economics

dr hab. prof. US Iwona Foryś - University of Szczecin
dr hab. prof. US Ewa Frąckiewicz - University of Szczecin
prof. dr hab. inż. Józef Frąś - Poznań University of Technology
dr hab. Małgorzata Gawrycka - University of Gdańsk
dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska - University of Warmia and Mazury in Olsztyn
prof. dr hab. Krystyna Gutkowska - Warsaw University of Life Sciences - SGGW
dr hab. prof. SGH Mirosława Janoś-Kresło - SGH Warsaw School of Economics

dr hab. Renata Knap - University of Szczecin
dr hab. prof. UE Magdalena Knapińska - Poznań University of Economics and Business
dr hab. prof. SGGW Irena Ozimek - Warsaw University of Life Sciences - SGGW
dr hab. prof. UŁ Robert Kozielski - University of Łódź

dr hab. Małogorzata Kożuch - Cracow University of Economics

dr hab. prof. UE Grzegorz Maciejewski - University of Economics in Katowice
dr hab. Radosław Mącik - Maria Curie Skłodowska University in Lublin - UMCS

dr hab. Iwona Markowicz - University of Szczecin

dr hab. prof. US Danuta Miłaszewicz - University of Szczecin

dr hab. prof. US Halina Nakonieczna-Kisiel - University of Szczecin
dr hab. Agata Niemczyk - Cracow University of Economics
dr hab. prof. UG Anna Nikodemska-Wołowik - University of Gdańsk
dr hab. prof. UEP Dariusz Nowak - Poznań University of Economics and Business
dr hab. Izabela Ostoj - University of Economics in Katowice
dr hab. prof. Sylwia Pangsy-Kania - University of Gdańsk
dr hab. prof. US Edyta Rudawska - University of Szczecin

prof. dr hab. Iga Rudawska - University of Szczecin
prof. dr hab. Sławomir Smyczek - University of Economics in Katowice
dr hab. inż., prof. UEK Jadwiga Stobiecka - Cracow University of Economics
dr hab. Beata Tarczydło - AGH University of Science and Technology
dr hab. prof. US Jolanta Witek - University of Szczecin
dr hab. Robert Wolny - University of Economics in Katowice
dr hab. Katarzyna Włodarczyk - University of Szczecin

dr hab. Wrocław Anetta Zielińska - Wrocław University of Economics

Reviewers of the series «Studies and Research of the Faculty of Economics and Management» in 2015
dr hab. prof. US Augustyna Burlita - Uniwersytet Szczeciński
dr hab. prof. Małgorzata Burchard-Dziubińska - Uniwersytet Łódzki
dr hab. prof. nadzw. Nelly Daszkiewicz - Politechnika Gdańska
dr hab. Joanna Ejdys - Politechnika Białostocka
dr hab. prof. US Ewa Frąckiewicz - Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Małgorzata Gawrycka - Politechnika Gdańska
dr hab. prof. UG Wiesław Golnau - Uniwersytet Gdański
dr hab. Karol Kociszewski - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. prof. nadzw. UŁ Robert Kozielski - Uniwersytet Łódzki
dr hab. Małgorzata Kożuch - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. nadzw. PG - Politechnika Gdańska
dr hab. Dagmara Lewicka - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie
dr hab. prof. US Danuta Miłaszewicz - Uniwersytet Szczeciński
dr hab. prof. UG Anna Maria Nikodemska-Wołowik - Uniwersytet Gdański
dr hab. prof. UG Barbara Pawłowska - Uniwersytet Gdański
dr hab. Tadeusz Pindór - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie
dr hab. prof. Łukasz Popławski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. prof. US Edyta Rudawska - Uniwersytet Szczeciński
prof. zw. Jerzy Schroeder - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. prof. UG Hanna Treder - Uniwersytet Gdański
dr hab. prof. UE Jarosław Woźniczka - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Agnieszka Żbikowska - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. prof. US Jolanta Witek - Uniwersytet Szczeciński

Reviewers of the series «Studies and Research of the Faculty of Economics and Management» in 2014
dr hab. prof. WSB Arnold Bernaciak - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
dr hab. prof. Małgorzata Burchard-Dziubińska - Uniwersytet Łódzki
dr hab. prof. US Augustyna Burlita - Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Joanna Ejdys - Politechnika Białostocka
dr hab. prof. US Iwona Foryś - Uniwersytet Szczeciński
prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski - Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr hab. prof. AEK Andrzej Jaki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
dr hab. prof. UG Mirosław Krajewski, Uniwersytet Gdański
prof. zw. dr hab. Teodor Kulawczuk - Uniwersytet Gdański
dr hab. prof. US Danuta Miłaszewicz - Uniwersytet Szczeciński
dr hab. prof. US Halina Nakonieczna-Kisiel - Uniwersytet Szczeciński
dr hab. prof. Sylwia Pangsy-Kania - Uniwersytet Gdański
dr hab. prof. Łukasz Popławski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. prof. Krzysztof Szaflarski - Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
prof. dr hab. Jan Zawadzki - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
dr hab. prof. Mariusz Zieliński - Politechnika Śląska
prof. dr hab. Sabina Źróbek - Warmińsko-Mazurski Uniwersytet w Olsztynie

Reviewers of the series «Studies and Research of the Faculty of Economics and Management» in 2013
dr hab. prof. Małgorzata Burchard-Dziubińska - Uniwersytet Łódzki
dr hab. inż. Tadeusz Dudycz - Politechnika Wrocławska
dr hab. Joanna Ejdys - Politechnika Białostocka
prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski - Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr hab. prof. Teresa Kamińska - Uniwersytet Gdański
dr hab. prof. Sylwia Pangsy-Kania - Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Jan Zawadzki - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
dr hab. Jolanta Staszewska prof. - Politechnika Opolska
prof. zw. dr hab. Jerzy W. Wiśniewski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Sabina Źróbek - Warmińsko-Mazurski Uniwersytet w Olsztynie

Reviewers of the series «Studies and Research of the Faculty of Economics and Management» in 2012
dr hab. inż. Tadeusz Dudycz - Politechnika Wrocławska
dr hab. prof. Teresa Kamińska - Uniwersytet Gdański
prof. zw. dr hab. Teodor Kulawczuk - Uniwersytet Gdański
prof. zw. dr hab. Stanisław Massel - Instytut Oceanologii PAN
dr hab. prof. Sylwia Pangsy-Kania - Uniwersytet Gdański
prof. dr Gunnar Prause - Tallin University of Technology
prof. zw. dr hab. Jerzy W. Wiśniewski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Eduardo Zorita - Helmoholtz-Zentrum Geesthacht
dr hab. Krystyna Żołądkiewicz - Uniwersytet Gdański

Reviewers of the series «Studies and Research of the Faculty of Economics and Management» in 2011
dr hab. prof. Małgorzata Burchard-Dziubińska - Uniwersytet Łódzki
dr hab. inż. Tadeusz Dudycz - Politechnika Wrocławska
prof. zw. dr hab. Jan Obrębski - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
dr hab. Krystyna Żołądkiewicz - Uniwersytet Gdański

Inside reviewers
dr hab. prof. US Augustyna Burlita
dr hab. prof. US Iwona Foryś
dr hab. prof. US Danuta Miłaszewicz
dr hab. prof. US Halina Nakonieczna-Kisiel