Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 56 2019

Year of publication:2019
# Title Page range Authors Actions
1.

Ocena funkcjonowania indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego w Polsce w latach 2012–2017


(Assessment of the functioning of individual retirement in Poland accounts in the years 2012–2017)
12 (7-18) Sylwia Frydrych More
2.

The determinants of the balance of payments imbalance of Sri Lanka

10 (19-28) Tharindu Udayanga More
3.

Przypadek Japonii – od cudu gospodarczego do granic eksperymentu pobudzania wzrostu gospodarczego


(The case of Japan: from an economic miracle to the limits of experimenting with economic growth stimulation)
12 (29-40) Sebastian Wieczorek, Jakub Woźniak More
4.

The use of business models in veterinary units


(Wykorzystanie modelu biznesowego w zakładach leczniczych dla zwierząt)
12 (41-52) Karolina Beyer More
5.

Zasoby i sposoby wykorzystania czasu wolnego przez osoby w wieku 60 plus


(Resources and ways of managing leisure time by people of age 60 plus)
11 (53-63) Urszula Gronek More
6.

Innowacyjność województwa zachodniopomorskiego na tle Polski


(Innovativeness of SME sector in Zachodniopomorskie on the background of Poland)
15 (65-79) Justyna Kaźmierczak More
7.

Innovation and internationalization of companies: a theory and practise

13 (81-93) Katarzyna Kozioł-Nadolna More
8.

Rozwój kompetencji przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego


(Development of competencies of industrial processing enterprises)
10 (95-104) Sebastian Narojczyk More
9.

Wykorzystanie systemów informatycznych w logistycznej działalności przedsiębiorstw


(The use of information system in logistic management)
13 (105-117) Marta Niewiadomska More
10.

Proces decyzyjny na przykładzie zakupu nowego sprzętu komputerowego


(Decision problem on the example of purchase of a new laptop)
12 (119-130) Artur Łabuz More
11.

Zarządzanie krysysowe w organizacji na przykładzie Domu Studenckiego nr 1 "Bakałarz" w Szczecinie


(Crisis management at the dormitory on the example of dormitory 1 “Bakałarz” in Szczecin)
11 (131-141) Artur Łabuz, Filip Ruszkowski More
12.

Zarządzanie talentami we współczesnych organizacjach - studium przypadku


(TALENT MANAGEMENT IN MODERN ORGANIZATIONS: CASE STUDIES)
15 (143-157) Anna Wieczorek-Szymańska More